Kto może skorzystać ze zwolnienia ze składek ZUS? Jak długo trwa okres preferencyjny? Jakich formalności trzeba dopełnić? Odpowiedzi na te i inne pytania znajdziesz w artykule.

Dla kogo zwolnienie ze składek ZUS?

Opłacanie składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych należy do podstawowych obowiązków przedsiębiorców. Jednakże osoby, które stawiają pierwsze kroki w biznesie mogą skorzystać ze zwolnienia ze składek ZUS na mocy tzw. Ulgi na start, która obowiązuje od 2018 roku. Program jest także skierowany do osób, które reaktywują działalność gospodarczą po upływie 5 lat.

Przepisy dotyczące składek

Zgodnie z przepisami dotyczącymi składek, z Ulgi na start można skorzystać, jeśli spełni się następujące warunki:

  • należy prowadzić jednoosobową działalność gospodarczą lub być wspólnikiem spółki cywilnej
  • działalność należy podjąć po raz pierwszy lub ponownie, ale po upływie co najmniej 60 miesięcy od dnia zawieszenia lub zamknięcia
  • nie można wykonywać działalności na rzecz byłego pracodawcy, u którego pracowało się na etacie w roku bieżącym lub poprzedzającym i wykonywało się czynności, które wchodzą w zakres obecnej działalności

Zwolnienie ze składek ZUS – co obejmuje?

Ulga na start umożliwia początkującym przedsiębiorcom nieopłacanie następujących składek:

  • na ubezpieczenia społeczne, czyli ubezpieczenia emerytalne, rentowe i wypadkowe
  • na Fundusz Pracy
  • na Fundusz Solidarnościowy.

Co bardzo ważne, ulga nie dotyczy ubezpieczenia zdrowotnego. Oznacza to, że podejmując się prowadzenia jednoosobowej działalności gospodarczej należy opłacać składkę zdrowotną. Istnieją jednak pewne wyjątki. Całkowite zwolnienie ze składek ZUS przysługuje:

  • emerytom lub rencistom, których świadczenie nie przekracza minimalnego wynagrodzenia, a przychody miesięcznie nie są wyższe od 50 proc. kwoty najniższej emerytury lub opłacającym podatek dochodowy w formie karty podatkowej
  • kobietom pobierającym zasiłek macierzyński, którego wysokość nie przekracza miesięcznie kwoty świadczenia rodzicielskiego
  • osobom niepełnosprawnym w stopniu umiarkowanym lub znacznym pod takimi samymi warunkami jak w przypadku emerytów i rencistów
  • pracownikom, którzy spełniają następujące warunki:

- opłacają składki od wymiaru nie wyższego niż minimalne wynagrodzenie

- uzyskują miesięczne przychody z działalności w wysokości nieprzekraczającej 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia

- opłacają podatek dochodowy w formie ryczałtu

Ile wynosi składka na ubezpieczenie zdrowotne w czasie ulgi?

Wysokość składki będzie uzależniona od wysokości dochodów oraz formy opodatkowania. Przedsiębiorca rozliczający się za zasadach ogólnych, będzie opłacał składkę wynoszącą 9 proc. podstawy wymiaru składek. Jeśli jednak jego dochód będzie niższy od minimalnego wynagrodzenia w danym roku, wysokość składki wyniesie 9 proc. minimalnej pensji. Przedsiębiorca powinien jednak pamiętać, że korzystając z Ulgi na start, nie odkłada środków pieniężnych na emeryturę lub rentę. W tym okresie nie otrzyma także świadczeń wypłacanych z tytułu choroby lub wypadku.

Jak długo można korzystać ze zwolnienia ze składek ZUS?

Wielu przedsiębiorców rozpoczynających swoją przygodę z biznesem zastanawia się, jak długo można korzystać ze zwolnienia ze składek ZUS. Okres ten wynosi sześć pełnych miesięcy. Oznacza to, że jeśli rozpocznie się działalność w trakcie miesiąca, to nie będzie się on wliczał do 6-miesięcznego trwania okresu preferencyjnego. Przykładowo, otwierając firmę 5 stycznia, z ulgi będzie można korzystać do 31 lipca. Jeśli jednak działalność zostanie otwarta 1 stycznia, okres opłacania preferencyjnych składek zakończy się 30 czerwca.

Jak skorzystać z Ulgi na start?

Jakich formalności trzeba dopełnić, aby skorzystać z programu? Należy zgłosić się w ZUS do ubezpieczenia zdrowotnego, wypełniając odpowiedni formularz (druk ZUS ZZA z kodem rozpoczynającym się od cyfr 05 40). Co istotne, zgłoszenia można dokonać przy rejestracji działalności w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w skrócie CEIDG.

Jeśli nie dopełni się tych formalności przy rejestracji firmy w CEIDG, druk ZUS ZZA można złożyć osobiście w placówce ZUS lub za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych (PUE). Co bardzo ważne, termin na zgłoszenie się do ubezpieczenia mija po upływie 7 dni od rozpoczęcia prowadzenia działalności. Przedsiębiorców, którzy mają wątpliwości, co do tego, jakich formalności należy dopełnić przy rozpoczynaniu swojego biznesu, zachęcamy do skorzystania z naszej oferty. Serwis Payroll świadczy kompleksowe usługi z zakresu kadr, płac oraz HR. Zachęcamy do zapoznania się z naszą ofertą.