Podpis elektroniczny

wygoda, bezpieczeństwo i oszczędność czasu

Na czym polega kwalifikowany podpis elektroniczny?

Kwalifikowany podpis elektroniczny to narzędzie identyfikacji elektronicznej służące do potwierdzania tożsamości. Umożliwia elektroniczne podpisywanie dokumentów.

Kwalifikowany podpis elektroniczny (tzw. bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany kwalifikowanym certyfikatem) używany jest do weryfikacji tożsamości podpisującego. To podpis wydawany tylko przez uprawnione do tego podmioty nadzorowane przez Ministerstwo Cyfryzacji.  Tylko kwalifikowany podpis elektroniczny ma moc równą podpisowi odręcznemu  - wywołuje takie same skutki. Dlatego też takim podpisem można podpisać ważne dokumenty, jak np. pisma sądowe i będą one równoważne z pismami podpisanymi odręcznie.

Podpis kwalifikowany musi spełniać szereg wymagań dotyczących poziomu zabezpieczeń sprzętu, metody obsługi klienta, określonych przepisami (ustawa o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej z 5.09.2016 r., Dz.U. 2016 poz. 1579 oraz Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 910/2014 z dnia 23.07.2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym oraz uchylające dyrektywę 1999/93/WE)..

Kwalifikowany podpis elektroniczny jest dostępny w dwóch wariantach:

zapisany na karcie umieszczanej w czytniku

zapisany w chmurze

Obie formy są akceptowane przez systemy administracji publicznej.

Zapraszamy skorzystania z usług wydania lub odnowienia kwalifikowanego podpisu elektronicznego oferowanych przez VATTAX Sp. z o.o.

Podpis elektroniczny w aplikacji mobilnej SimplySign

Podpisując dokument za pomocą SimplySign, korzysta się z aplikacji mobilnej. Podpis potwierdzony zostaje kodem na telefonie, tablecie lub komputerze.

 • Do podpisania dokumentów potrzebna jest tylko aplikacja mobilna,
 • Dodatkowe zabezpieczenie dzięki dwuetapowemu uwierzytelnianiu klienta,
 • Możliwość szybkiego podpisywania dużej ilości dokumentów (do 15 dokumentów na sekundę),
 • Aplikacja działa na smartfonie, tablecie i komputerze – w systemach operacyjnych Windows, macOS, AndroidOS, iOS,
 • Podpisywanie umów bez limitu wartości umowy oraz w dowolnym formacie,
 • Znakomite rozwiązanie do zastosowań biznesowych.
 • Okres ważności: 1, 2, 3 lata w zależności od wybranej opcji.

Podpisywanie za pomocą karty i czytnika

Podpisując dokument elektronicznie za pomocą karty i czytnika, należy podłączyć czytnik do swojego komputera, umieścić w nim kartę, a podpis potwierdzany jest w aplikacji.

 • Do podpisania dokumentów potrzebny jest komputer, czytnik i karta,
 • Możliwość podpisania 1 dokumentu na sekundę,
 • Do wyboru czytnik Standard lub Mini,
 • Aplikacja działa w systemach operacyjnych Windows i macOS.

Dostępne produkty i usługi

Dostępne rodzaje certyfikatów kwalifikowanego podpisu elektronicznego

Podpis SimplySign na 1 rok

Podpis SimplySign na 2 lata

Podpis SimplySign na 3 lata

Odnowienie certyfikatu kwalifikowanego na 1 rok

Odnowienie certyfikatu kwalifikowanego na 2 lata

Odnowienie certyfikatu kwalifikowanego na 3 lata

Dostępne usługi wspierające klienta w zakresie kwalifikowanego podpisu elektronicznego 

Wypełnienie dokumentów, instalacja certyfikatu, konfiguracja oprogramowania, szkolenie dot stosowania podpisu elektronicznego

Potwierdzenie tożsamości towarzyszące usłudze wydania certyfikatu

Potwierdzenie tożsamości bez wydania certyfikatu

Ekspresowe wydanie certyfikatu w ciągu 30 min

Dojazd do klienta w Warszawie i bliskiej okolicy w celu wydania certyfikatu w biurze klienta

Konfiguracja Płatnika