Optymalizacja PFRON

Czym są
deklaracje
PFRON?

Rozliczenia z PFRON są obowiązkowe dla pracodawców zatrudniających powyżej 25 pracowników. Specjaliści Payroll.pl zoptymalizują działania związane z wpłatami na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Takie rozwiązanie prowadzi do poprawy wyników finansowych Klienta. Optymalizacja wpłat na PFRON przez naszych ekspertów to także oszczędność czasu i pieniędzy dla przedsiębiorstwa. 

Co to jest PFRON i jakie środki można z niego pozyskać

Skrót PFRON oznacza Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Jest to organ pozyskujący fundusze ze środków publicznych zajmujący się tworzeniem programów wsparcia skierowanych dla przedsiębiorców chcących zatrudnić w swojej firmie osoby niepełnosprawne. Dofinansowania z PFRON dają możliwość wyposażenia miejsca pracy i przystosowania go do potrzeb osoby niepełnosprawnej. Ponadto dzięki dofinansowaniom z PFRON pracodawca chcący zatrudnić osobę niepełnosprawną ma możliwość otrzymania pomocy finansowej na wynagrodzenie i specjalistyczne szkolenie pracownika. 

Na czym polega optymalizacja PFRON?

Optymalizacja PFRON to redukcja kosztów związanych z płaceniem obowiązkowych składek dzięki uzyskaniu dofinansowania na zatrudnienie w swojej firmie odpowiedniej ilość osób niepełnosprawnych. 

Duże firmy mają obowiązek zatrudniać niepełnosprawnych pracowników

Polskie prawo jasno mówi o tym, że każde przedsiębiorstwo zatrudniające więcej niż 25 osób (przeliczając na pełny wymiar czasu pracy) jest prawnie zobowiązane do zatrudnienia w swoich strukturach osób niepełnosprawnych.  Liczba zatrudnionych osób niepełnosprawnych zgodnie z przepisami powinna wynosić minimum 6% zatrudnionych pracowników. 

Kary od PFRON

Jeżeli pracodawca mimo prawnie nałożonego obowiązku nie zatrudni w swojej firmie osób niepełnosprawnej zostaną nałożone na niego kary. W przypadku niezatrudnienia żadnej osoby niepełnosprawnej lub jeżeli liczba osób niepełnosprawnych jest zbyt mała pracodawca zobowiązany jest  wpłacać składki do PFRON, których wysokość różni się w zależności od rodzaju prowadzenia działalności oraz liczby zatrudnionych pracowników niepełnosprawnych .

Co można zyskać na optymalizacji PFRON? Jakie korzyści niesie za sobą optymalizacja PFRON?

 

Optymalizacja PFRON niesie za sobą wiele korzyści- nie tylko tych finansowych. Decydując się na zatrudnienie osób niepełnosprawnych w swojej firmie oszczędzasz oczywiście pieniądze i całkowicie redukujesz koszty związane z opłacaniem kar do PFRON. Oprócz tego zyskujesz nowych pracowników, którzy zwykle wykazują się ogromną chęcią do pracy  i motywacją.

 

Chcesz zoptymalizować koszty związane z PFRON? Skontaktuj się z nami.

Jeżeli zależy Ci na maksymalnej optymalizacji kosztów związanych z PFRON koniecznie skontaktuj się z nami. Szybko i skutecznie dopełnimy wszelkich formalności związanych z zatrudnieniem nowych pracowników  z orzeczeniem o niepełnosprawności, poprowadzimy całą dokumentację, zajmiemy się wszelkimi rozliczeniami płacowymi  i obowiązkami wynikającymi z prawa pracy. 

Atrakcyjne i kompleksowe pakiety współpracy w prowadzeniu spraw administracyjnych firmy.