Doradztwo prawne

Zespół naszych specjalistów doradza klientom w zakresie prawa pracy oraz przepisów towarzyszących, a także zapewnia spektrum najlepszych praktyk związanych z działalnością Twojej firmy. 

Oferujemy wsparcie prawne w zakresie:

  • prawa obrotu gospodarczego,
  • prawa korporacyjnego,
  • prawa pracy,
  • prawa zamówień publicznych,
  • ochrony danych osobowych (w tym outsourcing funkcji Inspektora Ochrony Danych),
  • zastępstwa procesowego,
  • windykacji.

Spektrum doradztwa prawnego obejmuje:

Wnioski do KRS

Opieka prawna nad procesem założenia i rejestracji spółek w KRS z zachowaniem wszelkich sądowych procedur rejestracyjnych.

Umowy z kontrahentami

Prawidłowo zawarte umowy z partnerami biznesowymi powinny być należycie chronione, a także zawierać założenia obu stron oraz przewidywać rozstrzygnięcia potencjalnych kwestii spornych.

Opiniowanie wewnętrznych aktów

Sporządzanie oraz opiniowanie wszelkich aktów wewnętrznych związanych z działalnością przedsiębiorstw. Należą do nich między innymi takie dokumenty jak statuty czy regulaminy.

Spisywanie i ocena dokumentów korporacyjnych

Do obsługi korporacyjnej spółek należy spisywanie, ocena oraz przechowywanie wszystkich dokumentów związanych z działalnością firmy.

Pozwy oraz pisma procesowe

By pismo procesowe przyniosło oczekiwany rezultat musi być odpowiednio przygotowane, złożone w wymaganym terminie, a także spełniać wszystkie regulacje prawne.

Wnioski o wydanie pisemnych interpretacji

Sporządzanie i składanie wniosków pisemnych o interpretacje przepisów z różnych dziedzin prawa pozwala na świadomą i precyzyjną realizację procesów zachodzących w firmie.

Konsultacje prawne

Współpraca z profesjonalną obsługą prawną pozwala na bieżącą identyfikację sytuacji prawnej firmy oraz wdrożenie optymalnych rozwiązań, umożliwiających działanie zgodnie z regulacjami prawnymi. 

Zamówienia publiczne – analiza dokumentów

Pomoc prawna to także wsparcie w zakresie analizy dokumentów związanych z zamówieniami publicznymi – przygotowywanie opinii prawnych, doradztwo oraz identyfikacja potencjalnego ryzyka.

Dokumenty dotyczące dochodzenia należności

Specjalistyczny monitoring płatności prowadzony przez obsługę prawną pozwala na efektywne i szybkie dochodzenie należności.

Pracownicze plany kapitałowe PPK- co to jest?

Pracownicze Plany Kapitałowe to system oszczędzania, którego głównym celem jest pomoc (pracodawców i państwa) w oszczędzaniu środków, które mają być przeznaczone na poprawę jakości życia i zaspokojenie potrzeb finansowych po 60-tym roku życia. Środki uzbierane w PPK mają być dodatkowymi środkami wypłacanymi co miesiąc w formie rat jako pieniężny bonus do emerytury. Korzystanie z Pracowniczych Planów Kapitałowych jest całkowicie dobrowolne, a jego celem jest poprawa jakości życia osób po 60-tym roku życia w naszym kraju.

Czy środki zbierane na Pracowniczych planach kapitałowych są bezpieczne?

Oszczędzanie pieniędzy w formie Pracowniczych Planów Kapitałowych jest bardzo bezpiecznym rozwiązaniem. Ustawowo, środki, które pracownik oszczędza w ramach PPK są jego środkami prywatnymi. Oznacza to, że można  je w każdej chwili wypłacić, są one w pełni bezpieczne i podlegają dziedziczeniu.

Ile pieniędzy otrzyma pracownik, jeżeli zdecyduje się wypłacić środki zgromadzone na PPK przed 60-tym rokiem życia?

Pieniądze zgromadzone w PPK można wypłacić w każdej chwili nawet przed ukończeniem 60-tego roku życia. Jeżeli zdecydujemy się na całkowite wycofanie środków z PPK to ze zgromadzonych pieniędzy stracimy otrzymane przez Skarb Państwa dopłaty i wpłatę powitalną. Z funduszy wpłacanych przez pracodawcę 30% zostanie przekazanych do ZUS na Twoje indywidualne konto. Z pozostałej kwoty odtrącony zostanie także podatek dochodowy. Przepisy określające zasady korzystania z Pracowniczych Planów Kapitałowych pozwalają także na jednorazową wypłatę całej zgromadzonej  kwoty na poczet pokrycia wkładu własnego do kredytu hipotecznego na zakup nieruchomości. W takim przypadku pracownikowi  wypłacana  jest cała zgromadzona kwota włącznie ze wszystkimi dodatkami. Wypłata tego typu ma jednak formę pożyczki i należy zwrócić ją w ciągu 15 lat.
Kolejną możliwością jest wypłata  25% z całości zgromadzonych środków w razie choroby własnej lub choroby dziecka lub małżonka.

Jesteś pracodawcą i chcesz wdrożyć Pracownicze Plany Kapitałowe? Oferujemy Ci pełne wsparcie.

Korzystając z naszych usług otrzymasz pełne wsparcie w zakresie wdrażania Pracowniczych Planów Kapitałowych. Jako doświadczona firma zajmująca się outsourcingiem kadr i płac z chęcią  pomożemy Ci wdrożyć Pracownicze Plany Kapitałowe w Twojej firmie i pomożemy rozwiać wszelkie wątpliwości związane z tą kwestią. 

Wsparcie w zakresie wdrożenia Pracowniczych Planów Kapitałowych. Jaki jest nasz zakres obowiązków?

Współpracując z naszymi  partnerami w ramach tworzenia Pracowniczych Planów Kapitałowych dla każdego klienta opracowujemy indywidualny harmonogram utworzenia Pracowniczych Planów Kapitałowych, pomagamy w wyborze odpowiedniej instytucji prowadzącej PPK, pomagamy przy zawarciu umowy o zarządzanie PPK, a także dokładnie ją analizujemy i proponujemy zmiany jeżeli jest taka konieczność.
Jeżeli prowadzisz firmę i posiadasz swój wewnętrzny dział kadr również możemy Ci pomóc. Stworzymy szkolenia dla Twoich pracowników kadr i płac z zakresu wdrożenia  przepisów dotyczących Pracowniczych Planów Kapitałowych, a także szkolenia dla pozostałych pracowników  firmy, które dadzą im szczegółowe informacje na temat wszystkich warunków uczestniczenia w programie oraz rozwieją wszelkie wątpliwości z nim związane. Jeżeli chcesz zobaczyć pełną listę naszych usług związanych z Pracowniczymi Planami Kapitałowymi koniecznie zajrzyj do naszej zakładki wsparcie w zakresie wdrożenia Pracowniczych Planów Kapitałowych.

Naszym Klientom oczekującym kompleksowej obsługi proponujemy usługi prawne realizowane we współpracy z Kancelarią Prawną.