Doradztwo prawne

Zespół naszych specjalistów doradza klientom w zakresie prawa pracy oraz przepisów towarzyszących, a także zapewnia spektrum najlepszych praktyk związanych z działalnością Twojej firmy. 

Oferujemy wsparcie prawne w zakresie:

  • prawa obrotu gospodarczego,
  • prawa korporacyjnego,
  • prawa pracy,
  • prawa zamówień publicznych,
  • ochrony danych osobowych (w tym outsourcing funkcji Inspektora Ochrony Danych),
  • zastępstwa procesowego,
  • windykacji.

Spektrum doradztwa prawnego obejmuje:

Wnioski do KRS

Opieka prawna nad procesem założenia i rejestracji spółek w KRS z zachowaniem wszelkich sądowych procedur rejestracyjnych.

Umowy z kontrahentami

Prawidłowo zawarte umowy z partnerami biznesowymi powinny być należycie chronione, a także zawierać założenia obu stron oraz przewidywać rozstrzygnięcia potencjalnych kwestii spornych.

Opiniowanie wewnętrznych aktów

Sporządzanie oraz opiniowanie wszelkich aktów wewnętrznych związanych z działalnością przedsiębiorstw. Należą do nich między innymi takie dokumenty jak statuty czy regulaminy.

Spisywanie i ocena dokumentów korporacyjnych

Do obsługi korporacyjnej spółek należy spisywanie, ocena oraz przechowywanie wszystkich dokumentów związanych z działalnością firmy.

Pozwy oraz pisma procesowe

By pismo procesowe przyniosło oczekiwany rezultat musi być odpowiednio przygotowane, złożone w wymaganym terminie, a także spełniać wszystkie regulacje prawne.

Wnioski o wydanie pisemnych interpretacji

Sporządzanie i składanie wniosków pisemnych o interpretacje przepisów z różnych dziedzin prawa pozwala na świadomą i precyzyjną realizację procesów zachodzących w firmie.

Konsultacje prawne

Współpraca z profesjonalną obsługą prawną pozwala na bieżącą identyfikację sytuacji prawnej firmy oraz wdrożenie optymalnych rozwiązań, umożliwiających działanie zgodnie z regulacjami prawnymi. 

Zamówienia publiczne – analiza dokumentów

Pomoc prawna to także wsparcie w zakresie analizy dokumentów związanych z zamówieniami publicznymi – przygotowywanie opinii prawnych, doradztwo oraz identyfikacja potencjalnego ryzyka.

Dokumenty dotyczące dochodzenia należności

Specjalistyczny monitoring płatności prowadzony przez obsługę prawną pozwala na efektywne i szybkie dochodzenie należności.

Naszym Klientom oczekującym kompleksowej obsługi proponujemy usługi prawne realizowane we współpracy z Kancelarią Prawną.