Teczki elektroniczne

Czym jest teczka
elektroniczna?

Teczki elektroniczne to rozwiązanie porządkujące i unowocześniające sferę archiwizacji oraz przechowywania akt osobowych. Ich zastosowanie przyśpiesza opracowanie akt i skraca czas ich przeszukiwania. Dzięki procesowi elektronicznej archiwizacji danych osobowych, zarchiwizowane w ten sposób dokumenty nie ulegają zniszczeniu. Jest to łatwy i bezpieczny sposób na gromadzenie akt pracowniczych.

Zmiany w prawie związane z prowadzeniem akt pracowniczych 

 

W ostatnich latach standardy tworzenia i przechowywania akt pracowniczych przeszły całkowitą rewolucję. Stało się tak dzięki zmianie prawa i skróceniu czasu archiwizowania dokumentów pracowniczych przez pracodawcę. Wcześniej osoba zatrudniająca pracowników musiała przechowywać całą ich dokumentację przez  50 lat. Czas ten został skrócony aż 5 krotnie i w tym momencie akta pracownicze należy przechowywać przez 10 lat. Jest to ogromne lecz nie jedyne ułatwienie dla pracodawców. 

Teczki elektroniczne- pomogą zaoszczędzić czas i pieniądze

 

Nowe prawo daje także pracodawcom możliwość prowadzenia akt pracowniczych tylko i wyłącznie w formie elektronicznej. Elektroniczne teczki pracownicze jest ogromnym odciążeniem i oszczędnością czasu dla pracowników z działu HR. Dzięki wprowadzeniu dokumentów pracowniczych w cyberprzestrzeń całkowicie opróżnimy miejsce magazynowania dokumentów oraz zaoszczędzimy czas, który nasi pracownicy poświęcali na obsługę papierowych akt pracowniczych.

 

Teczki elektroniczne są łatwe i szybkie w obsłudze

 

Teczki elektroniczne niosą za sobą szereg korzyści i ich zalety zdecydowanie przewyższają tradycyjną formę magazynowania dokumentów. Elektroniczna teczka pracownicza przechowuje wszystkie cyfrowe kopie dokumentów pracowniczych.  Aby znaleźć jakikolwiek dokument wystarczy szybko i łatwo otworzyć elektroniczny profil pracownika i wybrać przypisany do niego potrzebny dokument. E-Teczka daje zatem bardzo łatwy dostęp do dokumentów pracowniczych bez obowiązku przeszukiwania papierowych akt w archiwum. Dzięki korzystaniu z elektronicznych teczek pracowniczych wszystkie procesy kadrowo- płacowe będa przebiegały szybciej i sprawniej. 

W PAYROLL.PL tworzymy i obsługujemy elektroniczne teczki pracownicze 

Obecne zmiany w prawie zdecydowanie ułatwiają pracę zarówno pracodawcom jak i pracownikom działów kadr. W naszej firmie, od wielu lat dbamy o porządek, przejrzystość i usprawnienie procesów kadrowych. Idąc z duchem czasu prowadzimy dla naszych klientów elektroniczną dokumentację pracowniczą, po to aby sprawy kadrowe były łatwiejsze zarówno dla właścicieli firm, jak i ich pracowników.

Atrakcyjne i kompleksowe pakiety współpracy w prowadzeniu spraw administracyjnych firmy.