Teczki elektroniczne

Czym jest teczka
elektroniczna?

Teczki elektroniczne to rozwiązanie porządkujące i unowocześniające sferę archiwizacji oraz przechowywania akt osobowych. Ich zastosowanie przyśpiesza opracowanie akt i skraca czas ich przeszukiwania. Dzięki procesowi elektronicznej archiwizacji danych osobowych, zarchiwizowane w ten sposób dokumenty nie ulegają zniszczeniu. Jest to łatwy i bezpieczny sposób na gromadzenie akt pracowniczych.

Atrakcyjne i kompleksowe pakiety współpracy w prowadzeniu spraw administracyjnych firmy.