Pulpit pracowniczy

Czym jest
pulpit pracowniczy?

Pulpit pracowniczy zapewnia dostęp elektroniczny dla pracowników do danych związanych z ich zatrudnieniem. Podstawową funkcjonalnością Pulpitu Pracownika jest elektroniczny obieg wniosków pracowniczych. Z poziomu tej aplikacji każdy zatrudniony może sprawdzić swój limit urlopowy, składać wnioski urlopowe czy kadrowe, a także sprawdzić ważność takich danych badania lekarskie czy szkolenia bhp. Pulpit Kierownika daje dostęp do dokumentacji kadrowo-płacowej podległych mu pracowników, możliwość zarządzania wnioskami o nieobecności oraz opcję planowania czasu pracy. Elektroniczny obieg dokumentacji pracowniczej zwiększa efektywność podejmowanych działań oraz redukuje liczbę papierowych dokumentów w obiegu. System zapewnia lepszą organizację pracy, kontrolę nadgodzin podległego personelu.

Atrakcyjne i kompleksowe pakiety współpracy w prowadzeniu spraw administracyjnych firmy.