Oszczędność napędza innowacyjność, tak jak inne ograniczenia. Jedynym sposobem wydostania się z ciasnego pudełka jest wymyślenie sobie drogi na zewnątrz.

Jeff Bezos, CEO i założyciel Amazona

Stała opłata miesięczna

Pełen zakres usług

Dobra cena

OUTSOURCING kadr

Na czym polega outsourcing kadr?

 • usprawnienie prowadzenia administracji kadrowej poprzez przeniesienie wszystkich jej procesów i zadań poza strukturę przedsiębiorstwa
 • profesjonalne, bezpieczne i dokładne prowadzenie akt osobowych pracowników
 • sporządzanie kompletnej dokumentacji pracowniczej
 • monitorowanie całego spektrum spraw związanych z zatrudnieniem pracownika
 • optymalizowanie działań oraz automatyzacja procesów wykonywanych w obrębie przedsiębiorstwa

Co dodatkowo zawiera pakiet Kadry Plus?

Dedykowany Konsultant ds. HR

Doradca zespołu HR przydzielony
Tobie i Twojej firmie.

Dedykowany podręcznik

Zapewni najbardziej efektywną współpracę
z personelem Twojej firmy.

24/7 dostep do porad i wsparcia technicznego

Możesz zadzwonić o każdej porze, nawet poza godzinami pracy, aby uzyskać pomoc.

Szkolenia online

Proste i przyjazne dla użytkownika szkolenia online
dla menedżerów i personelu w celu zapewnienia pełnej zgodności z obsługą outsourcingową.

Stała opłata miesięczna

Pełen zakres usług

Dobra cena

Outsourcing kadr - korzyści

 • Rozwój firmy w głównej działalności

  Zatrudnienie firmy outsourcingowej pozwala pracownikom i pracodawcom skupić się na głównych zadaniach realizowanych przez przedsiębiorstwo.

 • Korzyści finansowe

  Brak konieczności zatrudnienia i rozwijania działu kadrowego wpływa na ograniczenie nakładów finansowych, ponoszonych w przypadku obowiązku utrzymania wewnątrz firmy stanowisk administracyjnych.

 • Bieżące wsparcie doświadczonych specjalistów

  Outsourcing kadr daje możliwość korzystania z doświadczenia i wiedzy specjalistów z dziedziny administrowania zasobami ludzkimi. Eksperci firmy zewnętrznej posiadają rozeznanie z zakresu przepisów prawa pracy czy prowadzenia działalności gospodarczej.

 • Bezpieczeństwo i poufność informacji

  Wszystkie procesy biznesowe realizowane przez firmę outsourcingową są przeprowadzane w ramach obowiązującego prawa. Firma zewnętrzna zapewnia utajnienie danych osobowych oraz wysokości zarobków pracowników, jak i kadry zarządzającej.

 • Kompleksowa obsługa

  Firmy zewnętrzne realizujące zadania kadrowe oferują szerokie spectrum działań, których mogą się podjąć. Przedsiębiorca ma pewność, iż każdy aspekt związany z zarządzanymi przez niego pracownikami jest przemyślany i sprawdzony.

Outsourcing kadr - FAQ

Czy lokalizacja firmy ma wpływ na jakość świadczonych usług kadrowych? 

Odległość dzieląca firmę klienta od firmy outsourcingowej nie ma żadnego wpływu na jakość wykonywanych usług. Utrzymujemy ciągły kontakt z klientem poprzez wszystkie możliwe kanały, a także pocztę tradycyjną oraz elektroniczną.

Co wchodzi w skład obsługi administracyjnej pracowników w usłudze outsourcingu?

W ramach outsourcingu kadr zapewniana jest obsługa zatrudnienia na podstawie wybranej umowy, administrowanie teczkami pracowniczymi, ewidencjonowanie urlopów, zwolnień lekarskich i innych, kontrolowanie ważność badań medycyny pracy i szkoleń BHP, monitorowanie istotnych terminów, przygotowywanie zaświadczeń o zatrudnieniu oraz przygotowywanie raportów kadrowych.

Kto określa rodzaj umowy podpisywanej z pracownikiem?

Rodzaj zawieranej z pracownikiem umowy określany jest na podstawie planowanych zadań i charakteru wykonywanej pracy. Klient wraz z kandydatem decydują o charakterze podpisywanych dokumentów.

Czy specjaliści z firmy outsourcingowej posiadają udokumentowane kwalifikacje zawodowe?

Każdy pracownik firmy outsourcingowej posiada dokumentację potwierdzającą jego kierunkowe wykształcenie i posiadane kwalifikacje zawodowe. Staramy się, aby nasi pracownicy stale mogli rozwijać swoje umiejętności, dlatego biorą aktywny udział w certyfikowanych szkoleniach.

Outsourcing kosztuje mniej niż zatrudnienie pracownika w pełnym lub niepełnym wymiarze godzin?

Outsourcing pozwala zaoszczędzić w porównaniu z kosztami zatrudnienia osób administrujących w pełnym lub niepełnym wymiarze czasu. Zatrudnienie zewnętrznej firmy eliminuje takie koszty jak utrzymanie biura i stanowiska, wydatki na szkolenia i urlopy. Dużą oszczędnością jest także brak konieczności inwestowania w specjalistyczne oprogramowanie.