Jeśli jest coś, czego nie potrafimy zrobić wydajniej, taniej i lepiej niż konkurenci, nie ma sensu, żebyśmy to robili, powinniśmy zatrudnić do wykonania tej pracy kogoś, kto zrobi to lepiej niż my.

Henry Ford, założyciel Ford Motor Company

Stała opłata miesięczna

Pełen zakres usług

Dobra cena

OUTSOURCING KADR I PŁAC WARSZAWA ONLINE

Na czym polega outsourcing płac?

Outsourcing płac polega na zleceniu firmie zewnętrznej obsługi umów cywilno-prawnych, naliczania wynagrodzeń pracowników oraz obliczania wysokości składek na ubezpieczenia zdrowotne oraz społeczne. Nasz outsourcing kadrowy płacowy oferujemy w mieście Warszawa oraz online dzięki nowoczesnej technologii

Prowadzenie outsourcingu kadr i płac ​ to bardzo istotny obowiązek przedsiębiorcy. Niestety, złożoność i częste zmiany regulacji prawnych mogą przysparzać trudności w wypełnieniu tego zobowiązania. W Payroll.pl z uwagą śledzimy planowane i wchodzące w życie zmiany przepisów w zakresie kadr, płac, księgowości i podatków oraz dbamy o podnoszenie kwalifikacji naszych pracowników. Daje to gwarancję kompetentnej i kompleksowej obsługi.

OUTSOURCING PŁAC

Pakiet

Płace Standard

Sprawdź, z jakich rozwiązań korzystać będzie Twoja firma, wybierając pakiet usług Płace Standard

Naliczanie wynagrodzeń dla pracowników

Naliczanie wynagrodzeń zgodnie z zawartymi umowami i zasadami regulaminu wynagradzania. Wyliczanie zasiłków z ubezpieczenia społecznego i innych składników wynagrodzenia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Rozliczanie umów cywilno‐prawnych

Naliczanie wynagrodzeń zgodnie z zawartymi umowami i zasadami regulaminu wynagradzania. Wyliczanie zasiłków z ubezpieczenia społecznego i innych składników wynagrodzenia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Deklaracje rozliczeniowe i zgłoszenia do ZUS

Rozliczenie podatkowe z Urzędem Skarbowym

Deklaracje PFRON

Obsługa systemu e-PFRON2, składanie deklaracji i informacji.

Obsługa zaświadczeń, druków i informacji dla pracowników

Informacje o wysokości wynagrodzenia, pobranych składkach na ubezpieczenia, zaliczkach na podatek dochodowy (tzw. paski płac oraz raporty typu RMUA).

Rozliczanie ZFŚS

Dokumentacja i rozliczanie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

Raportowanie

Zestawienia i raporty dla potrzeb rachunkowości i zarządu według wzoru uzgodnionego z Klientem (w tym raporty jako pliki transmisyjne dostosowane do odbioru przez system informatyczny Klienta).

System informatyczny ERP enova365 – Platformy informatyczne administrowane i aktualizowane przez specjalistów Payroll.pl

Oprogramowanie do obsługi kadrowo-płacowej – system ERP enova365, wspomaga zarządzanie zasobami ludzkimi w firmach zatrudniających od kilkudziesięciu do kilku tysięcy pracowników; spełnia wszystkie wymagania polskiego ustawodawstwa w zakresie ewidencji danych kadrowych, naliczania wynagrodzeń, zasiłków chorobowych, podatków oraz składek ZUS. Odpowiednia parametryzacja systemu gwarantuje łatwość jego przystosowania do zmieniających się przepisów i w większości przypadków może być realizowana samodzielnie przez użytkownika programu.
Aplikacja współpracuje z Programem Płatnik (bez potrzeby dodatkowej konfiguracji) i dowolnymi czytnikami – rejestratorami czasu pracy (RCP). Gwarantuje również pełną kompatybilność z programami pakietu MS Office (Word, Excel). Integracja ta dotyczy zarówno standardowych wydruków (umowa o pracę, świadectwo pracy, wypowiedzenie), jak i zestawień przygotowanych bezpośrednio przez użytkownika. Wbudowany język raportów pozwala na tworzenie zaawansowanych wydruków.

OUTSOURCING PŁAC

Pakiet

Płace Plus

Pakiet zawiera pełną funkcjonalność Płace Standard oraz wybrane przez Klienta elementy Płace Plus.

Dokumentacja emerytalno-rentowa dla ZUS

Wnioski do celów emerytalno‐rentowych – druki ZUS Rp‐7, pomoc przy wypełnianiu druków Kp‐1 oraz ZUS Rp‐6; opracowanie raportów niestandardowych, nieperiodycznych.

Realizacja przelewów

Realizacja wynagrodzeń, zobowiązań wobec US i ZUS.

Raportowanie niestandardowe

Opracowanie nieperiodycznych raportów dedykowanych danej firmie.

Korekty dokumentacji ZUS

opracowanie korekt deklaracji ZUS z lat ubiegłych, z okresu poprzedzającego współpracę.

Kontrole – obsługa

Asystowanie i współpraca z Klientem przy inspekcjach oraz kontrolach z ZUS i PIP.

Audyt płac

Przygotowanie audytu w zakresie płac prowadzonych dotychczas w strukturze wewnętrznej Klienta.

Zdalny dostęp do programu kadrowo‐płacowego ERP enova365, umożliwiający samodzielne prowadzenie kadr

Panel Pracowniczy – dostęp do:
• pulpit pracownika
• pulpit kierownika
Umożliwia generowanie oraz zarządzanie wnioskami pracowniczymi i czasem pracy on-line z dowolnego miejsca o każdej porze, także z urządzeń mobilnych. Rozwiązanie jest jak elektroniczne archiwum, przyspiesza realizację operacji kadrowych oraz zmniejsza liczbę papierowych dokumentów w obiegu. Jeżeli firma

Co dodatkowo zawiera pakiet Płace Plus

Dedykowany Konsultant ds. HR

Doradca zespołu HR przydzielony
Tobie i Twojej firmie.

Dedykowany podręcznik

Zapewni najbardziej efektywną współpracę
z personelem Twojej firmy.

24/7 dostep do porad i wsparcia technicznego

Możesz zadzwonić o każdej porze, nawet poza godzinami pracy, aby uzyskać pomoc.

Szkolenia online

Proste i przyjazne dla użytkownika szkolenia online
dla menedżerów i personelu w celu zapewnienia pełnej zgodności z obsługą outsourcingową.

Dlaczego warto wybrać payroll z ekspertami Payroll.pl

Outsourcing płac – pełna obsługa kwestii płacowych klienta

Jako payroll.pl realizujemy procesy biznesowe związane z pełną obsługą kwestii płacowych klienta.

Nowoczesne rozwiązania payroll

Nowoczesne rozwiązania kadrowo-płacowe które proponujemy pomogą w zarządzaniu firmą.

Outsourcing kadrowo-płacowy

Oferowany przez payroll.pl outsourcing kadr oraz outsourcing płac pomoże zwiększyć efektywność działania Twojej firmy.

Zgodność z obowiązującym prawem

Wykwalifikowany personel firmy payroll.pl gwarantuje, że realizacja outsourcingu płac odbywa się zgodnie z obowiązującym prawem.

Certyfikaty potwierdzające jakość usług

Najwyższa jakość świadczonych przez nas usług potwierdzona jest poprzez certyfikaty ISO 9001 oraz ISO/IEC 27001.

System ERP enova365

Wdrożymy i przeszkolimy Twoich pracowników w obsłudze systemu enova365. Pomoc Payrol.pl pozwoli w 100% wykorzystać potencjał i możliwości programu enova365.

Wdrożenie i prowadzenie PPK

Oferujemy pełne wsparcie przy wdrożeniu PPK. Gwarantujemy kompleksową bieżącą obsługę Pracowniczych Planów Kapitałowych w Twojej firmie, w tym naliczanie składek PPK i obligatoryjne raportowanie do instytucji finansujących.

Doradztwo

Doradzimy w zakresie rachunkowości, controllingu, optymalizacji procesów wewnętrznych, które dotyczą m.in. spraw pracowniczych, czy płacowych.

Audyty kadrowe, audyty płacowe

Przeprowadzimy kompleksowe audyty kadrowo-płacowe w Twojej firmie.

Stała opłata miesięczna

Pełen zakres usług

Dobra cena

Outsourcing kadr i płac w mieście Warszawa lub dzięki nowoczesnym narzędziom, Online​ - korzyści

Rozwój firmy

Przeniesienie części obowiązków poza strukturę firmy pozwala przedsiębiorstwu oraz jego pracownikom skupić się na głównych obszarach działalności przedsiębiorstwa.

Redukcja kosztów

Delegowanie działu płac poza firmę pozwala zmniejszyć koszty generowane przez ten sektor w ramach struktury przedsiębiorstwa.

Nieograniczony dostęp do wiedzy

Firmy oferujące usługi outsourcingowe zatrudniają wyspecjalizowanych pracowników, posiadających duże doświadczenie, które przekłada się na realizowanie zadań dla przyszłych klientów.

Poprawa jakości usług

Zainwestowanie w zewnętrzny dział daje właścicielom firm i pracownikom komfort terminowego i poprawnego naliczania wynagrodzenia, a także zmniejsza ryzyko występowania zaniedbań czy zaległości.

Bezpieczeństwo i poufność informacji

Korzyścią wynikającą z zatrudnienia firmy outsourcingowej jest pełna poufność dotycząca danych płacowych pracowników, otrzymana poprzez ograniczenie liczby osób zaangażowanych w ich obsługę.

FAQ

Czy klient ma możliwość wglądu w dane dotyczące płac w systemie firmy outsourcingowej?

Klient ma możliwość pełnego wglądu i wydruku wszelkich danych z systemu obsługi kadrowej na zasadach określonych w ramach współpracy.

Z jakiego oprogramowania korzysta firma outsourcingowa? 

Firmy zewnętrzne korzystają z różnorodnego oprogramowania do obsługi płac. Payroll.pl korzysta z autorskiego programu ERP eNova, który jest tworzony i administrowany przez specjalistów. Oprogramowanie to wspomaga zarządzanie zasobami ludzkimi w firmach zatrudniających od kilkudziesięciu do kilku tysięcy osób. Aplikacja jest kompatybilna z programem Płatnik, a także z programami pakietu MS Office.

Jak wygląda procedura przekazywania dokumentów między klientem a firmą outsourcingową?

Proces przekazywania dokumentów między firmą zewnętrzną i klientem może być określony przez odpowiedni załącznik do umowy lub na zasadzie każdorazowego wypełnienia protokołu przekazywania dokumentów, które klient chce otrzymać.

Ile czasu zajmuje wdrożenie usługi outsourcingu płac u klientów? 

Czas wdrożenia uzależniony jest od warunków zawartej umowy oraz tego czy w jej obrębie świadczone są także usługi IT, w szczególności możliwość korzystania z autorskiego oprogramowania. Zawsze staramy się, aby proces wdrożenia i realizacji usług przebiegał sprawnie i terminowo.

W jaki sposób chronione są dane dotyczące wynagrodzenia pracowników? 

Bezpieczeństwo danych jest jedną z najistotniejszych zalet outsourcingu płac. Firma zewnętrzna pracuje na własnych serwerach, które posiadają odpowiednie zabezpieczenia przed niepożądanymi działaniami osób nieupoważnionych. Dane wrażliwe przeniesione poza biuro klienta objęte są najwyższą poufnością.

System ERP
enova365

Wdrożymy oprogramowanie
i przeszkolimy Twoich pracowników
w obsłudze systemu ERP enova365

Na czym polega outsourcing usług płacowych? Czym się zajmujemy?

 

Outsourcing usług płacowych polega na powierzeniu wszystkich formalności związanych z obsługą wynagrodzeń zewnętrznej firmie outsourcingowej. Działając od lat w sferze płac i finansów oferujemy kompleksową obsługę płacową Twojej firmy. Rzetelnie i na czas wyliczymy wynagrodzenia dla pracowników, zadbamy o odpowiednie naliczanie i odprowadzanie wszystkich obowiązkowych składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz rozliczymy umowy cywilno-prawne. 

 

Nie chcesz dłużej zajmować się płacami w Twojej firmie? Zrobimy wszystko za Ciebie.

 

Nasze usługi kierujemy zarówno do małych, jak i dużych przedsiębiorstw, które chcą zdjąć z siebie odpowiedzialność za prowadzenie działu płac. Oferujemy kompleksową obsługę płac polegającą na wykonywaniu wszystkich obowiązków związanych z naliczaniem wynagrodzeń czy odprowadzaniem składek. Dzięki naszym usługom nie będziesz musiał przejmować się żadnymi formalnościami z zakresu płac w Twojej firmie. Jesteśmy specjalistami, którzy rzeczowo i na czas wykonują wszystkie powierzone nam obowiązki i chętnie zajmiemy się prowadzeniem działu płac w Twojej firmie.

 

Płace- jaki jest zakres naszych obowiązków?

 

Wykonamy dla Ciebie wszystkie formalności związane z obsługą płac i kadr w Twojej firmie. Stworzymy całą potrzebną dokumentację oraz korekty dla ZUS, możemy odpowiadać za realizację wszystkich przelewów firmy (w tym wysyłanie wynagrodzeń dla pracowników oraz należności dla ZUS oraz Urzędu Skarbowego), sporządzimy wszystkie zaświadczenia potrzebne pracownikom do przedłożenia w urzędach i instytucjach (na przykład zaświadczenia o wysokości dochodów) oraz zajmujemy się sporządzaniem informacyjnych pasków płac i raportów RMUA dla pracowników. 

 

Dlaczego warto skorzystać z naszych usług? Wybierz outsourcing płac.

  • Wykwalifikowani specjaliści pracujący w payroll.pl kompleksowo zajmą się wszystkimi działaniami z zakresu płac, a Ty nie musisz zatrudniać, szkolić ani ponosić żadnych kosztów związanych z utrzymaniem dodatkowych pracowników. 
  • Outsourcing płac to też oszczędność miejsca w Twojej siedzibie- nie musisz organizować miejsc pracy, inwestować w sprzęt ani w artykuły biurowe
  • Nie musisz martwić się żadnymi problemami związanymi ze zwolnieniami lekarskimi lub urlopami pracowników kadr i płac. Zatrudnienie zewnętrznej firmy outsourcingowej i wiążąca Cię z nią umowa dają pewność, że Twoje dokumenty i wypłaty zostaną zawsze sporządzone na czas.
  • Zatrudniając naszą firmę możesz liczyć też na pełne wsparcie i asystę podczas kontroli z ZUS-u lub Inspekcji Pracy.