System ERP enova365 Warszawa

Oprogramowanie szyte na miarę

Czym jest
system ERP
enova365

  • System ERP enova 365 elastyczne i skalowalne oprogramowanie ERP (ang. Enterprise Resource Planning) służące do zarządzania zasobami przedsiębiorstwa, dające znakomite możliwości raportowania i kontroli biznesu.
  • Dzięki modułowości i elastyczności ERP enova365 może wspierać optymalizację pracy w organizacjach różnej skali i branż. Można korzystać tylko z tych modułów, które obecnie są w firmie potrzebne, a w miarę rozwoju firmy, wdrażać ERP enova365 w zakresie nowych modułów wspierających kolejne obszary działalności, dzięki czemu klient płaci tylko za to, co jest niezbędne do wsparcia danego biznesu. Dzięki elastyczności ERP enova365 łatwo można tworzyć własne procesy w systemie lub własne procedury, dzięki czemu wdrożenie enova365 może jeszcze lepiej odpowiadać potrzebom klienta.
  • ERP enova365 to oprogramowanie do zarządzania wspierające rozwój firmy i rozwijane wraz z nią.

Nowoczesny

Kompleksowy

Bezpieczny

System ERP enova365 w mieście Warszawa – korzyści

  1. Kontrola kosztów i przychodów

enova365 pozwala zapewnić lepszą kontrolę nad gospodarką finansową firmy. Pozwala analizować prognozowane zyski na podstawie składanych zamówień, planować i kontrolować wydatki. Wszystkie dane są zawsze dostępne, dzięki czemu można podejmować trafne decyzje biznesowe.

  1. Oszczędność czasu i pieniędzy

Wykorzystanie enova365 w finansach, HR, handlu czy projektach pozwala na oszczędność czasu i optymalizację procesów. Możliwość składania zamówień, automatyczna obsługa zleceń, kontrola nad magazynem – są łatwo dostępne i przyczyniają się do wzrostu efektywności.

  1. Integracja firmy w jednym systemie

Wdrożenie enova365 pozwala na integrację wszystkich pracowników i zadań w jednym systemie. Oprogramowanie dla firm enova365 porządkuje procesy zachodzące w firmie. Pomaga w organizacji pracy oraz usprawnia komunikację.

 ERP enova365 – FAQ

Co to jest system ERP?

System ERP enova365 (ang. Enterprise Resource Planning) to oprogramowanie, służące do kompleksowego zarządzania zasobami przedsiębiorstwa. Pomaga w gromadzeniu, przechowywaniu i interpretacji danych pochodzących z procesów biznesowych. Charakteryzuje się wspólną bazą danych oraz spójnym interfejsem, umożliwiającym wygodną pracę we wszystkich obszarach.

Na czym opiera się idea ERP?

Idea oprogramowania ERP enova365 opiera się na automatyzacji procesów wewnętrznych i zapewnieniu przepływu danych w przedsiębiorstwie. Dzięki zróżnicowanym poziomom uprawnień każdy pracownik ma dostęp tylko do informacji niezbędnych dla zajmowanego przez niego stanowiska.

Czemu tak istotny jest proces wdrażania systemu ERP?

Proces wdrożenia systemu ERP enova365 do przedsiębiorstwa poprzedzony jest zdefiniowaniem potrzeb i precyzyjnym dopasowaniem funkcji systemu do potrzeb firmy. To dlatego system posiada unikalną konfigurację różniącą się dla każdego klienta. Elastyczna budowa w oparciu o moduły pozwala na rozszerzanie dostępnych funkcji wraz z rozwojem firmy i jej nowymi potrzebami. Dzięki temu system może rosnąć razem z przedsiębiorstwem.

Jak wygląda rozbudowa systemu?

Wdrożenie systemu ERP enova365 daje możliwość rozszerzenia systemu z czasem o dodatkowe moduły – bez konieczności wymiany całego systemu. Można korzystać tylko z tych funkcji, które są potrzebne, minimalizując koszty i maksymalizując korzyści. Gdy pojawią się nowe potrzeby, istnieje możliwość rozbudowy systemu o dodatkowe moduły lub upgrade funkcjonalności.

Czy enova365 jest systemem mobilnym?

Po tym, gdy zakończone jest wdrożenie ERP enova365, oferujemy szkolenia z ERP enova365. Szkolenie z enova365 obejmuje też prezentację tego, jak mobilnym systemem jest enova365, dostępnym z każdego urządzenia (komputer, tablet, smartfon) i pozwalającym na pracęw dowolnym miejscu i czasie. Możliwości mobilnej pracy są nieocenione dla przedstawicieli handlowych, pracowników magazynów. Niezależnie od sposobu korzystania, użytkownik może korzystać z tych samych danych i funkcjonalności.

Czy system enova365 jest zgodny z aktualnymi przepisami?

Nieustannie zmieniająca się legislacja wymaga, aby system ERP enova365 był również stale aktualizowany pod kątem zgodności z przepisami. System obsługuje JPK, RODO, split payment oraz zmiany w prawie pracy. Program jest na bieżąco dostosowywany do zmian w przepisach.

Z jakimi aplikacjami i systemami współpracuje enova365?

System ERP enova365 jest zintegrowany ze środowiskiem Microsoft Office. Współpracuje z programem Płatnik oraz rejestratorami czasu pracy (RCP). Możliwa jest integracja z enova365 popularnych aplikacji wykorzystywanych w przedsiębiorstwach, np. programów do zarządzania produkcją lub systemów obiegu dokumentów.

Grupa Vattax oferuje wsparcie w zakresie wdrożenia systemu ERP enova365
oraz szkoleń dla pracowników w mieście Warszawa.

Wdrożenia
enova365

Szkolenia dla
pracowników
z ERP enova365

Wsparcie serwisowe ERP
enova365

O systemie ERP enova365

Moduły

Wdrożenia