Pracownik na zastępstwo

Leasing pracowniczy

Zatrudnienie pracownika na podstawie umowy o pracę czy zlecenia to dla niektórych firm duże obciążenie finansowe. Leasing pracowniczy pozwala na oddelegowanie pracownika do zakładu pracy na określony czas lub konkretne zadanie. Wszystkie aspekty dotyczące wypożyczenia pracownika określone są na podstawie umowy, która zawiera warunki, na jakich odbywa się leasing. Dla obu stron jest to rozwiązanie bezpieczne, a Klientowi zapewnia bezpośrednie wsparcie specjalisty.

Oddelegowanie specjalisty ds. kadr
lub specjalisty
ds. płac

Usługę polecamy firmom, które potrzebują specjalisty ds. kadr i płac w swoim biurze w pełnym lub niepełnym wymiarze czasu pracy. Jest to doskonałe rozwiązanie dla przedsiębiorców, którzy wolą obarczyć obowiązkami kadrowo-płacowymi ekspertów z dziedziny prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.

Specjalista ds. kadr i płac służyć swoją wiedzą w okresie nieobecności pracownika, który zajmował się sprawami pracowniczymi lub na stałe. Ekspert może wykonywać wszystkie lub niektóre obowiązki kadrowo-płacowe w firmie.

Powierzenie zadań specjalisty ds. kadr i płac firmie payroll.pl.

Korzyści

  • Naliczanie wynagrodzeń przekazujesz w ręce eksperta
  • Możesz mieć specjalistę praktycznie „od zaraz”
  • Zyskujesz czas na poszukiwanie ewentualnego nowego pracownika.
  • Masz pewność zatrudnienia kompetentnej osoby, ponieważ jej wiedza i umiejętności są doskonale zweryfikowane.
  • Minimalizujesz ryzyko spowodowanego absencją Twojego pracownika.
  • Zyskujesz usprawnienie systemu kadrowo-płacowego dzięki korzystaniu z know-how wynikającego z wieloletniego doświadczenia naszych specjalistów
  • Dostosowujemy rodzaj wykonywanych czynności do potrzeb Twojej firmy