Pracownik na zastępstwo

Leasing pracowniczy

Zatrudnienie pracownika na podstawie umowy o pracę czy zlecenia to dla niektórych firm duże obciążenie finansowe. Leasing pracowniczy pozwala na oddelegowanie pracownika do zakładu pracy na określony czas lub konkretne zadanie. Wszystkie aspekty dotyczące wypożyczenia pracownika określone są na podstawie umowy, która zawiera warunki, na jakich odbywa się leasing. Dla obu stron jest to rozwiązanie bezpieczne, a Klientowi zapewnia bezpośrednie wsparcie specjalisty.

Oddelegowanie specjalisty ds. kadr
lub specjalisty
ds. płac

Usługę polecamy firmom, które potrzebują specjalisty ds. kadr i płac w swoim biurze w pełnym lub niepełnym wymiarze czasu pracy. Jest to doskonałe rozwiązanie dla przedsiębiorców, którzy wolą obarczyć obowiązkami kadrowo-płacowymi ekspertów z dziedziny prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.

Specjalista ds. kadr i płac służyć swoją wiedzą w okresie nieobecności pracownika, który zajmował się sprawami pracowniczymi lub na stałe. Ekspert może wykonywać wszystkie lub niektóre obowiązki kadrowo-płacowe w firmie.

Co to jest Leasing pracowniczy?

 

Leasing pracowniczy polega na wypożyczaniu przez firmy zatrudnionego u siebie pracownika innemu pracodawcy. Rozwiązanie to jest chętnie wykorzystywane zarówno przez firmy, które przechodzą chwilowy przestój związany z przejściowym brakiem pracy dla danego pracownika oraz przez organizacje, które potrzebują specjalisty na określony czas. Wypożyczenie pracownika ma wtedy miejsce na przykład w związku z chorobą lub urlopem jednego z zatrudnionych już pracowników. Leasing pracowniczy jest bezpieczną opcją regulowaną przez umowę zawierającą wszystkie szczegóły dotyczące warunków wypożyczenia pracownika. 

 

Pracownik na zastępstwo- jak powinien wyglądać leasing pracowniczy? 

 

Aby wypożyczenie pracownika na zastępstwo mogło dojść do skutku niezbędne jest dokonanie kilku formalności. Przede wszystkim zarówno leasingobiorca jak i leasingodawca  zobowiązany jest do podpisania porozumienia, które reguluje wszystkie kwestie związane z warunkami leasingu. Podstawowym warunkiem wypożyczenia pracownika jest udzielenie mu przez pracodawcę bezpłatnego urlopu. To właśnie w jego czasie pracownik będzie wykonywał pracę na rzecz leasingobiorcy. Porozumienie między wypożyczającymi określa długość udzielonego pracownikowi urlopu, opisuje wszystkie obowiązki, jakie pracownik ma w tym czasie wykonywać oraz formułuje jakie wynagrodzenie dostanie w zamian za swoją pracę.
Podobne porozumienie musi zostać zawarte między pracownikiem, a jego aktualnym pracodawcą. W tym przypadku musi ono również zawierać informację o długości trwania urlopu bezpłatnego, dokładnie definiować zakres obowiązków, rodzaj pracy, nazwę wykonywanego stanowiska oraz wysokość wynagrodzenia otrzymywanego na zastępstwie. 

 

Pracownik na zastępstwo- wypożyczymy specjalistę od kadr i płac

 

Jako firma outsourcingowa, która od wielu lat z powodzeniem zajmuje się outsourcingiem kadr i płac przejmujemy na siebie wszystkie obowiązki związane z prowadzeniem księgowości i kadr w firmach zewnętrznych. Od pewnego czasu oferujemy także możliwość  wypożyczenia naszych specjalistów w ramach leasingu pracowniczego. Nasi eksperci przejmą na siebie wszystkie obowiązki z zakresu kadr lub płac w zależności od Twoich potrzeb i oczekiwań. Korzystając z tej usługi masz pewność, że  sprawami Twojej firmy zajmują się profesjonaliści z wieloletnim doświadczeniem, a Ty w tym czasie możesz spokojnie szukać nowego pracownika na to stanowisko lub czekać na powrót osoby zajmującej się sprawami kadr lub płac z urlopu bądź ze zwolnienia lekarskiego. 

Powierzenie zadań specjalisty ds. kadr i płac firmie payroll.pl.

Korzyści

  • Naliczanie wynagrodzeń przekazujesz w ręce eksperta
  • Możesz mieć specjalistę praktycznie „od zaraz”
  • Zyskujesz czas na poszukiwanie ewentualnego nowego pracownika.
  • Masz pewność zatrudnienia kompetentnej osoby, ponieważ jej wiedza i umiejętności są doskonale zweryfikowane.
  • Minimalizujesz ryzyko spowodowanego absencją Twojego pracownika.
  • Zyskujesz usprawnienie systemu kadrowo-płacowego dzięki korzystaniu z know-how wynikającego z wieloletniego doświadczenia naszych specjalistów
  • Dostosowujemy rodzaj wykonywanych czynności do potrzeb Twojej firmy