Usługi Payroll

Świadczone przez nas usługi mają na celu zapewnienie rozwiązań dostosowanych do indywidualnego klienta, tak by zagwarantować klarowne, precyzyjne i bezpieczne funkcjonowanie firmy.

Kwalifikowany podpis elektroniczny

Pracownicze
Plany Kapitałowe

Audyt
pracowniczy

Pracownik
na zastępstwo

Optymalizacja
PFRON

Teczki
elektroniczne

Panel
pracowniczy

Obsługa
kontroli

Wsparcie
Payroll.pl

  • zapewniamy wsparcie wdrożeniowe nowoczesnych rozwiązań i narzędzi usprawniających pracę działu zarządzania zasobami ludzkimi
  • gwarantujemy systemy zgodne z wszelkimi przepisami prawnymi
  • klientom korzystającym z naszego autorskiego oprogramowania ERP Enova zapewniamy zaplecze serwisowe i programistyczne
  • wspieramy automatyzację procesów i wprowadzanie narzędzi informatycznych, optymalizujących efektywne administrowanie kadrami