Jakość usług

Jako Payroll.pl zapewniamy najwyższy poziom jakości naszych usług na każdym etapie ich świadczenia. Jednocześnie gwarantujemy odpowiedni poziom bezpieczeństwa przetwarzanych informacji zarówno tych powierzonych przez Klientów oraz tych niezbędnych do realizacji procesów oraz funkcjonowania Payroll.pl. Potwierdzeniem spełniania przez nas tak wysokich standardów jest wdrożony u nas Zintegrowany System Zarządzania Jakością oparty na ISO 9001 – systemie zarządzania jakością oraz na ISO/IEC 27001 - systemie zarządzania bezpieczeństwem informacji. Nasz Zintegrowany System corocznie poddawany jest audytowi przez niezależną jednostkę certyfikującą, aby zapewnić naszych Klientów a także nas, o spełnieniu wymagań ISO 9001 pod względem jakości obsługi, natomiast ISO/IEC 27001 pod względem bezpieczeństwa przetwarzanych informacji.