Jeśli jest coś, czego nie potrafimy zrobić wydajniej, taniej i lepiej niż konkurenci, nie ma sensu, żebyśmy to robili, powinniśmy zatrudnić do wykonania tej pracy kogoś, kto zrobi to lepiej niż my.

Henry Ford, założyciel Ford Motor Company

Stała opłata miesięczna

Pełen zakres usług

Dobra cena

OUTSOURCING PROCESÓW REKRUTACYJNYCH

USŁUGI REKRUTACYJNE

Poszukiwanie odpowiedniego pracownika wiąże się często z trudnym, mozolnym i kosztownym procesem w organizacji: wymaga odpowiedniej wiedzy, pochłania dużo czasu, energii, a nie zawsze kończy się sukcesem. Rozwiązaniem tego problemu jest zlecenie kompleksowej obsługi postępowania rekrutacyjnego zewnętrznej wyspecjalizowanej firmie.

Nasze usługi obejmują outsourcing procesu rekrutacji. Dostarczamy kompleksowych rozwiązań na wszelkich płaszczyznach związanych z zatrudnianiem pracowników. Nasza szczególna specjalizacja to rekrutacja personelu księgowego, finansowego oraz kadrowo-płacowego, ale polecamy także nasze wsparcie w rekrutacji pracowników na inne stanowiska oraz kandydatów na stanowiska z pierwszej i drugiej linii zarządzania oraz pozostałej kadry kierowniczej.

Posiadamy dobrą znajomość rynku pracy. Potrafimy dokonywać właściwej selekcji pracowników posiadających poszukiwane cechy i kompetencje w danej dziedzinie poprzez docieranie zarówno do kandydatów aktywnie poszukujących pracy, jak i kontaktując się bezpośrednio z osobami nie poszukującymi aktywnie pracy, ale potencjalnie posiadającymi poszukiwane umiejętności i wiedzę.

Nasze usługi obejmują:

Rekrutacja

Metoda poszukiwania pracowników oparta o ogłoszenia rekrutacyjne i selekcję kandydatów w oparciu o wymagania klienta.

Direct Search

Jest metodą aktywnego poszukiwania najlepszych kandydatów na określone stanowisko pracy w organizacji. Jej zaletą jest oszczędność czasu i skuteczność efektów – zamiast czekać na CV, które spływają w odpowiedzi na ogłoszenia rekrutacyjne, to my wychodzimy z ofertą pracy do konkretnych specjalistów. Metoda ta opiera się na analizie kompetencji i weryfikacji doświadczenia zawodowego kandydatów przy wykorzystaniu odpowiednich narzędzi i kanałów komunikacji.

Executive Search

Metoda ta stosowana jest przy poszukiwaniu liderów, pracowników wyższego szczebla lub specjalistów z nietypowymi lub rzadkimi kwalifikacjami. Opiera się głównie na kontakcie bezpośrednim z osobami nie poszukującymi aktywnie pracy, posiadającymi poszukiwane kompetencje i doświadczenie. Zaletą tej metody jest jej skuteczność – pozwala ona na pozyskanie pracownika o cechach maksymalnie dopasowanych do wymogów stanowiska pracy i sektora działalności firmy w wyniku profesjonalnej selekcji kandydatów, weryfikacji ich kompetencji, dotychczasowego doświadczenia zawodowego i innych niezbędnych umiejętności. 

Stała opłata miesięczna

Pełen zakres usług

Dobra cena