Prezentacja wybranych
modułów enova365

Moduły systemu enova365 usprawniają działanie firmy w danym obszarze. W ramach enova365 moduły współpracują ze sobą. Służymy wsparciem w analizie potrzeb, wyborze modułów i funkcjonalności, zdefiniowaniu potrzebnej liczby stanowisk pracy, dzięki czemu klient płaci tylko za to, co jest niezbędne do wsparcia danego biznesu.

Zapoznaj się z funkcjonalnościami wybranych modułów enova365:

enova365 Produkcja

enova365 Produkcja
Wspiera kontrolę procesów produkcyjnych i nadzór nad kosztami wytworzenia w zintegrowanym systemie.

enova365 Business Intelligence

enova365 Business Intelligence
Moduł odpowiedzialny za dostarczenie użytkownikom wiedzy potrzebnej do skutecznego podejmowania decyzji w ramach procesów biznesowych.

enova365 Workflow

enova365 Workflow
Automatyzuje procesy biznesowe, porządkuje grupy zadań przypisanych do użytkowników w procesy, pozwala na sprawne zarządzanie procedurami i redukcję ryzyka wystąpienia błędów. Przyśpiesza przepływ dokumentów w firmie, pozwala na szybki wgląd do źródłowych dokumentów i umożliwia kontrolę terminów realizacji zadań.

enova365 Finanse i księgowość

enova365 Finanse i księgowość
Elastyczny i skalowalny program dla księgowości zawsze zgodny z przepisami, obsługujący również JPK oraz eDeklaracje.

enova365 DMS

enova365 DMS
Umożliwia szybki wgląd do dokumentów i spraw oraz zmniejsza pracochłonność wprowadzania dokumentów do systemu. Usprawnia proces obiegu dokumentów w firmie, dzięki wykorzystaniu enova65 Workflow.

enova365 Kadry płace i HR

enova365 Kadry płace i HR
System może odwzorować strukturę organizacyjną firmy, spełnia wszystkie wymagania przepisów w zakresie ewidencji danych kadrowych, naliczania wynagrodzeń, zasiłków chorobowych, podatków oraz składek ZUS. Aplikacja współpracuje z Programem Płatnik i rejestratorami czasu pracy. Obsługuje prowadzenie Pracowniczych Planów Kapitałowych.

enova365 Handel i magazyn

enova365 Handel i magazyn
Kompleksowy program do obsługi zamówień i magazynu.

enova365 Sprzedaż i CRM

enova365 Sprzedaż i CRM
Ewidencja kontaktów z klientami, raporty i forecasty, harmonogramy i obsługa procesów, aplikacja mobilna dla handlowców.

enova365 Projekty i usługi

enova365 Projekty i usługi
Kompleksowy program do obsługi zamówień i magazynu.

O systemie enova365

Moduły

Wdrożenia