Zmiany w Kodeksie Pracy w 2022 roku są ściśle związane z wprowadzonymi w tym roku nowościami w ramach programu Polski Ład. Dotyczą one przede wszystkim podwyższenia minimalnego wynagrodzenia, ale także innych aspektów.

 

Jakie zmiany?

Polski Ład wprowadza wiele ważnych reform w wielu aspektach życia Polaków. Warto wiedzieć czego one dotyczą, aby być przygotowanym na ewentualne korekty i wprowadzanie nowych zasad w przedsiębiorstwie. Pierwszą i najważniejszą zmianą jest zwiększenie płacy minimalnej, która wynosi w tym roku 3010 zł. W roku 2021 płaca minimalna wynosiła 2800 zł więc urosła ona aż o 210 złotych. Co więcej, stawka godzinowa została podwyższona i wynosi ona 19,70 złotych brutto, oczywiście mowa tutaj o płacy minimalnej. Rośnie również minimalne wynagrodzenie z tytułu przestoju w pracy. Zmiany dotyczą wynagrodzenia za miesiąc, w którym pracownik nie pracuje. Może to być związane z przewidzianymi dniami wolnymi. Co więcej, pracownicy mogą liczyć na dodatkowe pieniądze z tytułu pracy w porze nocnej.

Zmian w Kodeksie Pracy jest bardzo dużo, dotyczą one również maksymalnej wysokości odprawy z tytułu rozwiązania stosunku pracy wtedy gdy przyczyny nie dotyczą pracownika. W przypadku postępowania egzekucyjnego osoba pracująca musi wiedzieć, że zmienione zostały również kwoty wolne od potrąceń. Z uwagi na fakt, że pensje urosły, zmieniła się również minimalna podstawa zasiłku.

 

Co jeszcze zmieniono?

Warto zaznaczyć, że już od 1 grudnia został rozszerzony katalog wykroczeń przeciwko prawom pracowników. Dodano więc dwa nowe wykroczenia, które są ściśle związane z dłużnikami alimentacyjnymi i walką z ukrywaniem dochodów przez takie osoby. Od teraz pracodawca może zostać ukarany grzywną w wysokości od 1500 zł do nawet 45 tysięcy złotych. Kara taka dotyczy pracodawcy, który nie potwierdził zawartej na piśmie umowy o pracę, której stroną jest osoba wpisana do Krajowego Rejestru Zadłużonych. Oczywiście dotyczy to tylko osób, które mają długi z tytułu niepłaconych alimentów. Nowelizacja wprowadzona Nowym Ładem zakłada, że jeśli taka osoba zalega ze świadczeniami przez trzy miesiące, to musi ona liczyć się z tym, że prowadzona będzie przeciwko niej egzekucja. Ważna jest również zmiana dotycząca zliczania okresów, w których pracownik był niezdolny do pracy w ramach okresu zasiłkowego. Od dnia 1 stycznia 2022 roku zmienione zostały zasady, które dotychczas zakładały, że w okres ten wliczać mogły się tylko dni, w których pracownik chorował na tę samą chorobę. Dotyczy to sytuacji, w której między ustaniem choroby a ponownym zachorowaniem nie minęło 60 dni. Wprowadzone przez ustawodawcę zmiany zniosły tożsamość chorób. Co więcej, do tego okresu wliczają się wszystkie niezdolności do pracy, które powstały pomiędzy ustaniem a powstaniem ponownej niezdolności. Kobiety w ciąży muszą liczyć się z tym, że taka niezdolność do pracy nie wlicza się do tych okresów, jeżeli po niezdolności nadszedł okres ciąży. Warto śledzić zmiany w prawie pracy, ponieważ dotyczą one życia codziennego wielu osób.