Z dniem 1 stycznia 2022 roku wejdzie w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2021 roku w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2022 r.

Czym jest zasiłek macierzyński?

Według rozporządzenia wynagrodzenie minimalne będzie wynosić 3010 zł w 2022 r., czyli wzrośnie aż o 210 zł w stosunku do tego co jest teraz. Całkiem logiczne wydaje się, że powinien również wzrosnąć zasiłek macierzyński. Dla umów cywilnoprawnych minimalne stawki godzinowe także wzrosną, ponieważ od 2022 roku będzie to już 19,70 zł. Warto mieć na uwadze, że przeciętne miesięczne wynagrodzenie jest podstawą wymiaru świadczeń związanych nie tylko z macierzyństwem, ale również z chorobą. Od wynagrodzenia trzeba jednak odjąć składki na ubezpieczenia rentowe, chorobowe oraz emerytalne. Podstawa nie może być mniejsza od minimalnego wynagrodzenia za pracę, po odjęciu wartości 13,71% tego wynagrodzenia. Podstawą prawną jest art. 45 ustawy zasiłkowej. Oznacza to, że podstawa gwarantowana w 2022 roku będzie wynosić 2597 zł. Należy mieć na uwadze, że sytuacja kształtuje się nieco inaczej w przypadku pracowników, którzy są zatrudnieni w niepełnym wymiarze czasu. Wtedy wszystkie kwoty trzeba odpowiednio zmniejszyć, tak żeby były proporcjonalne do wymiaru czasu pracy. 100% podstawy wymiaru zasiłku przysługuje za okres określony przepisami kodeksu pracy jako okres urlopu ojcowskiego, okres urlopu macierzyńskiego, a także okres urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego. Warto zwrócić uwagę na fakt, że za resztę urlopu macierzyńskiego należy się jedynie 60% podstawy wymiaru zasiłku. Istnieje również coś takiego jak podwyższenie zasiłku macierzyńskiego. Występuje ono w sytuacji, gdy kwota zasiłku macierzyńskiego jest mniejsza od kwoty świadczenia rodzicielskiego, które wynosi 1000 zł. 

Podstawa zasiłku

Na uwagę zasługuje fakt, że zasiłek macierzyński może przysługiwać także za część miesiąca, a w takiej sytuacji kwota podwyższenia jest określana w zależności od zmniejszonej w sposób proporcjonalny kwoty świadczenia rodzicielskiego. Należy mieć na uwadze, że wzrost gwarantowanej najniższej podstawy zasiłku jest podyktowany corocznym wzrostem minimalnego wynagrodzenia. Ceny rosną, dlatego nic dziwnego, żeby potrzeby społeczne także wymagają większej aktywizacji rządu. Po adopcji lub urodzeniu dziecka kobiety mogą starać się o dodatkowe świadczenie finansowe, jakim jest zasiłek macierzyński. Należy jednak pamiętać, że świadczeniobiorca musi mieć ważne ubezpieczenie zdrowotne w dniu porodu oraz posiadać legalne zatrudnienie. Na uwagę zasługuje fakt, że państwo wypłaca pomoc również w innych sytuacjach, ale osoba wnioskująca o zasiłek macierzyński musi spełnić określone warunki. Kwota zasiłku macierzyńskiego pozwala prowadzić normalnego życie, dlatego jest ona odpowiednio dostosowana do rzeczywistości.

Kto wypłaca zasiłek macierzyński?

Podmiotem odpowiedzialnym za wypłatę zasiłku macierzyńskiego jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Dlatego trzeba posiadać aktualne ubezpieczenie zdrowotne, żeby ubiegać się o przyznanie świadczenia. Zasiłek macierzyński można przyznać w chwili, gdy kobieta urodziła dziecko i jest na urlopie rodzicielskim. Należy jednak pamiętać, że liczy się także adopcja, dlatego na pomoc od państwa mogą też liczyć osoby, które adoptowały dzieci w wieku do 7 lat. Bardzo ważna jest ta granica wieku, ponieważ, gdy dziecko przekroczy 7 lat, to nie można się starać o zasiłek macierzyński. Wsparcie finansowe jest udzielane tylko wtedy, gdy matka ma pełne prawa do opieki nad dzieckiem. Sytuacja wygląda bardzo podobnie, jeżeli chodzi o rodzinę zastępczą. Trzeba też złożyć wniosek o urlop rodzicielski do pracodawcy. Zasiłek macierzyński może być wypłacany przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych jedynie w okresie trwania urlopu rodzicielskiego. Jeżeli dziecko urodziło się martwe lub zmarło przed ósmym tygodniem życia, to także można starać się o zasiłek. Wtedy trzeba jednak dostarczyć skrócony akt urodzenia, w którym będzie informacja o śmierci niemowlęcia. Urząd Stanu Cywilnego jest podmiotem odpowiedzialnym za wystawienie takiego zaświadczenia. 

Pomoc państwa po narodzinach dziecka

Za odprowadzanie składek na ubezpieczenie chorobowe do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych odpowiedzialny jest zwierzchnik, jeżeli jest to zatrudnienie na podstawie umowy o pracę. Pracownik ma prawo do pobierania zasiłku macierzyńskiego oraz wzięcia urlopu rodzicielskiego, jeżeli wszystkie składki są odprowadzane poprawnie i we właściwym terminie. Należy pamiętać, żeby nie przekraczać pięciu miesięcy, które są okresem zwolnienia z obowiązku chodzenia do pracy. Wyjątkową sytuacją jest bliźniacza ciąża, dzięki której matka ma prawo aż do trzydziestu jeden tygodni wolnego. Na uwagę zasługuje fakt, że część urlopu macierzyńskiego kobieta może wykorzystać jeszcze przed narodzinami dziecka i jest to całkowicie zgodne z polskim prawem. Należy pamiętać, że czas ten nie może przekraczać sześciu tygodni, z tych które zostały do dyspozycji. Na okres po narodzinach potomka trzeba odłożyć pozostałe dni wolne. Trzeba też wziąć pod uwagę to, że dopiero po przyjściu dziecka na świat może zostać wypłacony zasiłek macierzyński. W najlepszej sytuacji znajdują się osoby zatrudnione na umowie o pracę. Nie muszą się one martwić o zasiłek macierzyński oraz urlop, ponieważ są one im całkowicie zapewnione. Dodatkowo po upływie trzeciego miesiąca ciąży kobiety mogą zostać zwolnione, a dokument zostaje przedłużony aż do dnia porodu.