Osoby, które zarabiają najmniej z całą pewnością ucieszą się z przekazanych w tym artykule informacji. Od 2021 roku płaca minimalna zostanie ponownie podniesiona – to już przesądzone. Rząd zapowiedział, że od 1 stycznia 2021 r. najniższe wynagrodzenia podniesie się o 200 zł. Zmianie ulegnie także stawka godzinowa. Sprawdź, jakie będzie wynagrodzenie osoby o najniższych dochodach w przyszłym roku.

Najniższa krajowa – kto ją otrzymuje?

Płaca minimalna to po prostu minimalne wynagrodzenie za pracę (Dz.U. 2018, poz. 2177), a ustala je Rada Ministrów. Innymi słowy jest to minimalne wynagrodzenie, jakie przedsiębiorstwo może wypłacić pracownikom w Polsce. Wysokość płacy minimalnej jest dobrą wiadomością dla osób o najniższych dochodach, bo dla nich wzrost płacy minimalnej oznacza odczuwalny wzrost miesięcznych dochodów. W wielu innych przypadkach pracodawcy również podnoszą płace wszystkich pracowników (nie tylko tych, którzy otrzymują minimalne wynagrodzenie), Wszystko po to, aby zróżnicować wynagrodzenia danej firmy. Jest to temat, dla którego praktycznie wszyscy pracownicy powinni być zainteresowani wysokością płacy minimalnej. Przykładowo, w 2020 roku płaca minimalna wynosiła 2600 złotych brutto, czyli około 1920 złotych netto (na rękę).

Zmiany 2021 – umowa o pracę

Choć tegoroczna pandemia koronawirusa zadała poważny cios gospodarce czy nawet przedsiębiorstwom, które oferują outsourcing kadrowo – płacowy, a sami pracodawcy domagali się utrzymania płacy minimalnej na tym samym poziomie, najniższa krajowa ulegnie zmianie na korzyść pracowników. Ostatecznie rząd podjął decyzję o ponownym podniesieniu krajowego minimum w 2021 roku. Ustala się, że płaca minimalna wzrośnie o 200 zł, czyli wyniesie 2.800 zł brutto (2.062 zł netto „do ręki”). Oczywiście kwota ta dotyczy osób, które pracują w pełnym wymiarze godzin na podstawie umowy o pracę.

Najniższa krajowa i umowa zlecenie, minimalne wynagrodzenie za pracę w 2021 roku

Warto wiedzieć, że minimalna stawka godzinowa nie dotyczy prywatnych umów, które zawierane są między osobami fizycznymi. Dodatkowo zasada ta nie dotyczy umów, dla których wynagrodzenie zależy tylko od wyniku realizacji usługi. Zmiana omówiona w Ustawie nie obejmuje również wszelkiego rodzaju umów agencyjnych i umów o dzieło. Dobrze więc skonsultować się z osobami, dla których outsourcing kadrowo-płacowy nie ma tajemnic. Dzięki temu dowiesz się jak sytuacja wygląda konkretnie u Ciebie.
Nowe regulacje dotyczące minimalnej stawki godzinowej dla umów zlecenie obejmują natomiast:

  • umowy o świadczenie usług,
  • umowa zlecenie.

Minimalne wynagrodzenie godzinowe i jego wysokość są ściśle powiązane z wysokością minimalnego wynagrodzenia za pracę i odpowiednio wzrosną. Stawka na 2021 rok to 18,30 zł za godzinę i będzie ona obowiązywać od stycznia 2021 roku.
Wynagrodzenie osoby wykonującej zadanie zostanie ustalone w zapisach umowy w taki sposób, aby każda godzina pracy nie była niższa niż minimalne wynagrodzenie godzinowe. Nawet jeśli umowa przewiduje niższą wysokość wynagrodzenia, wykonawca może mieć zastrzeżenia do tej właśnie stawki. Jeśli zlecenie jest realizowane przez wiele osób, dla każdego będzie obowiązywać najniższa krajowa.

Zmiany 2021 – ewidencja czasu pracy

W przypadku zmiany stawki godzinowej należy uzgodnić warunki umowy. Dodatkowo wykonawca powinien poinformować klienta o liczbie godzin do realizacji zamówienia lub świadczenia usługi w formie pisemnej. Informacje te należy przekazać zleceniodawcy przed terminem płatności. Z przepisów nie wynika jasno, że należy prowadzić ewidencję czasu pracy, ale przyjęta przez strony forma ewidencji godzin pracy musi w przyszłości umożliwiać właściwemu organowi sprawdzenie, czy spełnione są wymagania dotyczące minimalnej stawki godzinowej. Obecnie obowiązująca minimalna stawka godzinowa może zachęcić wiele osób do zrezygnowania z pracy na czarno, ponieważ celem podwyższenia minimalnej stawki godzinowej jest zapewnienie pracownikom lepszych warunków życia. Niestety, ogólna tendencja wzrostowa płacy minimalnej przekłada się również bezpośrednio na ceny usług i towarów dostępnych na polskim rynku.
Podniesienie minimalnej stawki krajowej jest odbierane bardzo pozytywnie przez pracowników, bo z całą pewnością pomoże im to w obecnej trudnej sytuacji ekonomicznej i gospodarczej. Ten element powinien pomóc polskim rodzinom, bo dla części społeczeństwa to jedyne źródło dochodu. Warto więc wiedzieć, jakie prawa przysługują pracownikom w tym zakresie.