Prowadzisz działalność badawczo-rozwojową? Czerpiesz dochody z wytwarzania lub ulepszania kwalifikowanych praw własności intelektualnej? Sprawdź, czy możesz skorzystać z ulgi podatkowej IP BOX.

Co to jest IP BOX?

IP BOX, czyli Innovation Box lub inaczej Intellectual Property Box, to ulga podatkowa wprowadzona w Polsce w 2019 roku, skierowana do osób prowadzących działalność badawczo-rozwojową i wytwarzających lub ulepszających tzw. kwalifikowane prawa własności intelektualnej. Celem Innovation Box jest zachęcenie przedsiębiorców do zwiększenia swojej aktywności w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych, co przyczyni się do wzrostu zasobów wiedzy i rozwoju szeroko rozumianych produktów, usług czy technologii. W ramach IP BOX osoby czerpiące dochody z kwalifikowanych praw własności intelektualnej, mogą skorzystać z preferencyjnej stawki podatku, wynoszącej zaledwie 5 proc. Warto wiedzieć, że ulgę wylicza się w rocznych zeznaniach podatkowych. Konieczne jest wypełnienie PIT-IP, stanowiącego załącznik do PIT 36.

Dla kogo jest ulga podatkowa IP BOX?

Kto może skorzystać z IP Box? Osoby prowadzące działalność badawczo-rozwojową, które opłacają podatek CIT lub PIT i wytwarzają lub ulepszają określone w ustawie kwalifikowane prawa własności intelektualnej takie jak:

  • patent
  • autorskie prawo do programów komputerowych
  • prawo z rejestracji topografii układu scalonego
  • prawo z rejestracji produktu leczniczego przeznaczonego dla ludzi i zwierząt i dopuszczonego do obrotu
  • prawo z rejestracji wzoru przemysłowego
  • prawo ochronne na wzór użytkowy

Lista kwalifikowanych praw własności intelektualnej jest zamknięta. Można się z nią zapoznać w ustawach dotyczących podatku dochodowego od osób fizycznych oraz prawnych.

Warto zaznaczyć, że IP BOX jest skierowane zarówno do jednoosobowych działalności gospodarczych, jak spółek cywilnych i handlowych. Z ulgi nie mogą jednak korzystać działalności opodatkowane ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.

Jak obliczyć ulgę IP BOX?

Obliczanie ulgi wynikającej z Innovation Box nie jest zadaniem prostym. Przedsiębiorca musi przede wszystkim obliczyć dochód wynikający tylko i wyłącznie z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej. Może to być na przykład zysk osiągnięty ze sprzedaży patentu lub wynikający ze sprzedaży usług lub produktów, które powstały w związku z kwalifikowanym prawem własności intelektualnej. Po obliczeniu dochodów należy indywidualnie wyliczyć tzw. wskaźnik nexus według specjalnego wzoru. Następnie konieczne jest obliczenie iloczynu dochodu i powyższego wskaźnika, aby poznać podstawę opodatkowania. Warto także wiedzieć, że przepisy nakładają na osoby, pragnące skorzystać z ulgi IP BOX, obowiązek bardzo skrupulatnego prowadzenia dokumentacji. Co więcej, jeśli podmioty pracują nad wytworzeniem lub rozwinięciem więcej niż jednego kwalifikowanego prawa własności intelektualnej, muszą prowadzić dokumentację dla każdego z nich. Spełnienie wszystkich wymienionych powyżej warunków, nie oznacza jeszcze przyznania ulgi IP BOX. Należy wiedzieć, że decyzje zawsze są podejmowane indywidualnie przez odpowiednie organy skarbowe po przeanalizowaniu niezbędnej dokumentacji.

Daj sobie pomóc z IP BOX

Przedsiębiorców, którzy prowadzącą działalność badawczo-rozwojową i osiągają dochody z wytwarzania lub ulepszania kwalifikowanych praw własności intelektualnej, zachęcamy do skorzystania z naszych usług. W serwisie payroll.pl pracuje cały sztab specjalistów, dla których przepisy prawa podatkowego, prawa pracy oraz ubezpieczeń społecznych nie mają żadnych tajemnic. Naszym atutem jest wieloletnie doświadczenie zdobyte w pracy z klientami z różnych branż biznesowych. Firma Payroll jest obecna na rynku od 1999 roku. Świadczymy kompleksowe usługi z zakresu kadr, płac, HR, optymalizacji PFRON, RODO, ISO, zarządzania procesami, etc. Do każdego Klienta podchodzimy indywidualnie. Korzystając z naszych usług, można mieć pewność, że usługa zostanie skrojona na miarę potrzeb Klienta.