Na czym polegają procesy AC/DC?

Dla większości czytających, AC/DC będzie kojarzyło się tylko z jednym - popularnym zespołem rockowym. Jednak, AC/DC to także nazwa pewnej metody wykorzystywanej przy ocenie kandydatów na dane stanowisko. AC/DC to skrót od Assessment Center i Development Center. To pierwsze oznacza “ośrodek oceny”, natomiast drugie “ośrodek rozwoju”. Są to techniki diagnostyczne, oparte o testy oraz techniki sytuacyjne, które pozwalają na ocenę zachowań kandydata w sytuacjach zbliżonych do tych, które mogą wydarzyć się naprawdę. Ocena ta jest wykonywana przy pomocy wcześniej wybranych i zdefiniowanych kompetencji. Podczas sesji AC/DC, uczestnicy są oceniani i obserwowani przez tak zwanych asesorów. Analizują oni predyspozycje osobowościowe uczestników, ich potencjał, wiedzę oraz umiejętności, niezbędne do prawidłowego wykonywania zadań na danym stanowisku.

Co można zyskać dzięki procesom AC/DC?

Wykorzystanie metody AC/DC pozwala na jak najlepsze przewidzenie, czy dana osoba posiada odpowiednie cechy oraz umiejętności, potrzebne na konkretnym stanowisku. Podczas procesu AC/DC, zespół asesorów jest także w stanie ocenić kompetencje danej osoby, a także dopasować zawodowo pracowników oraz opracować dla nich ścieżki rozwoju. Stosując metody AC/DC można zyskać pewność odnośnie tego, czy dany pracownik lub kandydat starający się o wyznaczone stanowisko, nadaje się do wykonywania danej pracy. Dzięki AC/DC można także nabyć odpowiednią wiedzę jak zaplanować ścieżki kariery, ale także jak postępować w różnych sytuacjach, na przykład podczas planowania zasobów ludzkich w danej firmie.

Kiedy warto skorzystać z metod Assessment Center i Development Center?

Najczęściej, metody AC/DC kojarzą się z rekrutacjami. Wykorzystuje się je wtedy, aby ocenić który z kandydatów będzie najlepszy na dane stanowisko. Jednak, AC/DC z powodzeniem jest także stosowane podczas budowania ścieżek kariery, planowaniu zasobów ludzkich, opracowywaniu indywidualnych ścieżek szkoleń i rozwoju, ocenianiu okresowym, wyszukiwaniu dobrych menadżerów czy przesunięciach w strukturze organizacyjnej.

Dlaczego warto diagnozować kompetencje pracowników?

Diagnozowanie pracowników czy kandydatów na dane stanowisko, pozwala na poznanie ich mocnych stron, jak i umiejętności. Metody AC/DC wskazują także te słabe strony, czyli to, nad czym dana osoba musi jeszcze trochę popracować. Dzięki procesom AC/DC, wiadomo co należy w sobie poprawić, aby jeszcze lepiej wykonywać swoje obowiązki. Diagnozowanie pracowników pomaga też w dokładniejszym wybraniu dla nich odpowiednich szkoleń, które wpłyną na rozwój ich umiejętności. Można więc śmiało stwierdzić, że procesy AC/DC mają pozytywne zastosowanie, a pracownicy, jak i kandydaci, słysząc o metodzie AC/DC nie powinni już jeżyć włosów.