Jeżeli pracownica, którą zatrudniasz, właśnie poinformowała Cię o tym, że jest w ciąży, to musisz liczyć się z tym, że będzie pracowała w mniejszym wymiarze czasu, pójdzie na zwolnienie lekarskie lub będziesz zmuszony do zmiany jej stanowiska pracy, a jeśli nie będzie to możliwe to do zwolnienia jej z obowiązku wykonywania pracy przy jednoczesnym prawie do zachowania stuprocentowego wynagrodzenia za nią.

Zatrudnienie pracownika nieważne czy na podstawie umowy o pracę, czy na podstawie umowy zlecenie zawsze wiąże się z dużymi wydatkami. Dzięki usłudze, jaką jest leasing pracowniczy, możesz posłać pracownika do firmy na określony czas lub oddelegować do wykonywania w niej określonych zadań. Jest to z pewnością duże ułatwienie dla przedsiębiorców. Oczywiście wszystko jest uregulowane w umowie zawartej między przedsiębiorcom a firmą outsourcingową. Dzięki takiej umowie masz gwarancję bezpieczeństwa oraz bezpośrednie wsparcie specjalisty.

Z takiej usługi powinny skorzystać głównie firmy, które potrzebują pracowników w pełnym lub niepełnym wymiarze czasu pracy. Pracownik na zastępstwo w formie leasingu jest to doskonałe rozwiązanie dla firm, które potrzebują wykwalifikowanych pracowników posiadających doświadczenie na konkretnym stanowisku pracy, na które akurat przydałoby się zastępstwo.

Czym jest Leasing pracowniczy?

Wypożyczając pracownika zatrudnionego u siebie innemu pracodawcy, firmy oferują mu tzw. leasing pracowniczy. To rozwiązanie jest coraz częściej wybierane przez firmy, które przechodzą chwilowy przestój spowodowany brakiem pracy dla danego pracownika, a także przez przedsiębiorstwa potrzebujące specjalistów na dany okres. Pracownika możesz wypożyczyć np.: w związku z chorobą lub urlopem pracownika, który był zatrudniony w naszej firmie. Rzecz jasna leasing pracowniczy jest uregulowany umową.

Oczywiście, aby taki leasing doszedł do skutku, musisz spełnić kilka podstawowych warunków takich jak:

    • podpisanie porozumienia, które będzie regulowało wszystkie warunki leasingu między firmą zatrudniającą a firmą wypożyczającą.
    • udzielenie pracownikowi przez pracodawcę bezpłatnego urlopu, podczas którego ten będzie wykonywał pracę dla leasingobiorcy,
    • podpisanie porozumienia, między pracownikiem a aktualnym pracodawcą.

Pracownik na zastępstwo

Oczywiście firmy outsourcingowe oferują również możliwość wypożyczenia swoich specjalistów czy wykupienie oprogramowania „enova 365”. Jak wygląda taka umowa na zastępstwo i co obejmuje? Otóż taka umowa może zostać zawarta w związku z chorobą, urlopem lub jakąś nieusprawiedliwioną nieobecnością naszego pracownika. Dzięki skorzystaniu z takiej usługi jako przedsiębiorca masz pewność, że w naszym przedsiębiorstwie zostanie zachowana ciągłość pracy, co jest niezwykle ważne.

Oczywiście osoba, która zastępuje pracownika przebywającego na urlopie bądź zwolnieniu lekarskim, musi być zatrudniona na identycznym stanowisku co pracownik, który jest przez nią zastępowany. Pracownik ten musi wykonywać także ten sam rodzaj pracy, który wykonywał pracownik zastępowany.