Pakiet
Kadry Standard

Sprawdź, z których rozwiązań korzystać będzie Twoja firma, wybierając pakiet usług Kadry Standard

 • Teczki osobowe
  przejęcie, utworzenie, prowadzenie teczek personalnych.
 • Dokumentacja kadrowa
  prowadzenie i uzupełnianie, dokumenty — nawiązanie stosunku pracy, zmiany warunków zatrudnienia i innych wg Kodeksu Pracy.
 • Ewidencja urlopów wypoczynkowych
  ustalanie wymiaru urlopów wypoczynkowych i ewidencja ich wykorzystania.
 • Raportowanie
  bieżące Informowanie o konieczności odnowienia badań lekarskich, szkoleń bhp itp., w związku z upływającym terminem ich ważności.
 • Obsługa potrzeb pracowników
  Przygotowywanie różnego typu zaświadczeń m.in. o zatrudnieniu i wynagrodzeniu
 • GUS — sprawozdania kadrowe
  Sprawozdawczość dla GUS w zakresie dotyczącym danych kadrowych.
 • Dokumentacja absencji
  Gromadzenie dokumentacji związanej z absencjami pracowników (wnioski urlopowe, zaświadczenia lekarskie i inne dokumenty usprawiedliwiające nieobecność).
 • Konsultacje prawne
  W zakresie bieżących zagadnień prawa pracy, umów i rozliczeń wynagrodzeń.
System informatyczny ERP eNova – Platformy informatyczne administrowane i aktualizowane przez specjalistów payroll.pl

Oprogramowanie do obsługi kadrowo-płacowej– system ERP eNova, wspomaga zarządzanie zasobami ludzkimi w firmach zatrudniających od kilkudziesięciu do kilku tysięcy pracowników; spełnia wszystkie wymagania polskiego ustawodawstwa w zakresie ewidencji danych kadrowych, naliczania wynagrodzeń, zasiłków chorobowych, podatków oraz składek ZUS. Odpowiednia parametryzacja systemu gwarantuje łatwość jego przystosowania do zmieniających się przepisów i w większości przypadków może być realizowana samodzielnie przez użytkownika programu.

Aplikacja współpracuje z Programem Płatnik (bez potrzeby dodatkowej konfiguracji) i dowolnymi czytnikami – rejestratorami czasu pracy (RCP). Gwarantuje również pełną kompatybilność z programami pakietu MS Office (Word, Excel). Integracja ta dotyczy zarówno standardowych wydruków (umowa o pracę, świadectwo pracy, wypowiedzenie), jak i zestawień przygotowanych bezpośrednio przez użytkownika. Wbudowany język raportów pozwala na tworzenie zaawansowanych wydruków.

Pakiet
Kadry Plus

Pakiet zawiera pełną funkcjonalność Kadry Standard oraz wybrane przez Klienta elementy Kadry Plus.

 • Teczki personalne — elektroniczne
  e-teczka porządkuje sferę archiwizacji i przechowywania akt osobowych; przyśpiesza ich opracowywanie, skraca czas poszukiwania, oszczędza papier i miejsce, daje możliwość szybkiego i skutecznego wyszukiwania informacji, żaden zarejestrowany dokument nie może zaginąć lub ulec zniszczeniu — pozostaje trwale i bezpiecznie zarejestrowany w systemie www.payroll.pl.
 • Dokumentacja emerytalno-rentowa dla ZUS
  wnioski do celów emerytalno‐rentowych — druki ZUS Rp‐7, pomoc przy wypełnianiu druków Kp‐1 oraz ZUS Rp‐6; opracowanie raportów niestandardowych, nieperiodycznych.
 • Obsługa kontroli ZUS i PIP
  Asystowanie i współpraca z Klientem przy inspekcjach oraz kontrolach.
 • Korekty deklaracji ZUS (WDRy) - w ramach prac dodatkowych
  Korekty deklaracji ZUS z lat ubiegłych, sprzed okresu świadczenia usług na rzecz danej firmy.
 • Ewidencja czasu pracy
  Prowadzenie dokumentacji dot. ewidencji czasu pracy.
 • Regulamin Pracy i Wynagradzania - w ramach prac dodatkowych
  Opracowanie, wdrażanie Regulaminu Pracy i Regulaminu Wynagradzania, Regulamin Funduszu Świadczeń Socjalnych.
 • Obsługa BHP
  Świadczenie usług w zakresie szkoleń i nadzoru BHP we współpracy z firmą zewnętrzną.
 • Obsługa prawna
  Interpretacje przepisów prawa pracy, prawa podatkowego i prawa ubezpieczeń społecznych.
 • Prowadzenie ewidencji czasu pracy lub kontrola ewidencji prowadzonej przez Klienta
 • Opracowanie Regulaminu Pracy i Regulaminu Wynagradzania, Regulamin Funduszu Świadczeń Socjalnych
 • Obsługa BHP
  w zakresie szkoleń i nadzoru BHP we współpracy z firmą zewnętrzną.
Zdalny dostęp do programu kadrowo‐płacowego ERP eNova, umożliwiający samodzielne prowadzenie kadr.

Panel Pracowniczy dostęp do:

• pulpit pracownika

• pulpit kierownika

Umożliwia generowanie oraz zarządzanie wnioskami pracowniczymi i czasem pracy on-line z dowolnego miejsca o każdej porze, także z urządzeń mobilnych. Rozwiązanie jest jak elektroniczne archiwum, przyspiesza realizację operacji kadrowych oraz zmniejsza liczbę papierowych dokumentów w obiegu. Jeżeli firma korzysta z kart RCP (rejestratorów czasu pracy) kierownik i/lub pracownicy widzą ewidencję wejść i wyjść.

Potrzebujesz
pomocy?

Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się więcej

Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego 2A
05-090 Raszyn

© Payroll 2019. Design: gutenberg.pl

Potrzebujesz
pomocy?

Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się więcej

payroll@payroll.pl

Konstantego Ildefonsa
Gałczyńskiego 2A
05-090 Raszyn

+48 22 622 08 66

© Payroll 2019. Design: gutenberg.pl