Podstawowym elementem przedsiębiorstwa są kwalifikowani pracownicy. Rekrutacja pracowników to czasochłonny proces, a zatrudnienie pracowników generuje duże koszty, dlatego wielu przedsiębiorców podejmuje decyzje o skorzystaniu z outsourcingu pracowniczego, który polega na wynajmie pracowników.

Outsourcing HR - jak działa?

Outsourcing pracowniczy nazywany inaczej leasingiem pracowniczym polega na wynajęciu zewnętrznej firmy wspomagającej wykonywanie konkretnych obowiązków, które wpływają na prawidłowe funkcjonowanie przedsiębiorstwa. Leasing pracowniczy to nic innego jak wynajem pracowników do wykonania konkretnych zadań za odpłatą. Pracownik może zostać wynajęty z innego przedsiębiorstwa lub agencji zatrudnienia. Jeśli pracownik wynajęty jest z agencji, wówczas jest to współpraca na podstawie umowy podpisywanej przez pracownika oraz przedsiębiorcy, który go wynajmuje. Leasing pracowniczy nie dotyczy pracownika, a czynności, jakie będzie wykonywał i do jakich się zobowiązuje.

Zadanie wykonywane przez firmy outsourcingowe

Do zadań przedsiębiorstwa, które zajmuje się wynajmem pracowników, zaliczyć można przeprowadzanie rekrutacji czy podpisywanie umów z pracownikami w imieniu przedsiębiorcy, ponieważ agencja jest pełnomocnikiem. Firma outsourcingowa zajmuje się także wypłacaniem wynagrodzeń wynajętym pracownikom, wysyła ich na badania okresowe oraz organizuje szkolenia podnoszące ich kwalifikacje. Do zadań firmy, która oferuje leasing pracowniczy, należy także organizacja zastępstw za pracowników będących, na przykład na zwolnieniu chorobowym oraz wdrażanie systemów motywujących pracowników i organizowanie spotkań mentorskich.

Outsourcing HR - korzyści

Główną zaletą wynajmu pracowników jest oszczędność, ponieważ koszty związane z tym procesem wpisane są do kosztów zewnętrznych, a nie stałych. Koszty leasingu są mniejsze, niż zatrudnienie normalnego pracownika, ponieważ rekrutacją zajmuje się firma outsourcingowa, która pozwala także na zaoszczędzenie czasu, który pracodawca musiałby przeznaczyć na rekrutację. Leasing pracowniczy umożliwia ograniczenie załatwiania spraw administracyjnych, ponieważ prowadzenie dokumentów kadrowo-płacowych danego pracownika leży w obowiązku agencji. Wynajem pracowników jest też korzystny dla samego zatrudnionego, bo umożliwia mu znalezienie pracy, która w pełni odpowiada kwalifikacjom, jakie posiada, a także pozwala mu na doskonalenie swoich umiejętności i na wykonywanie pracy w elastycznych godzinach.

Wynajem pracowników - wady

Leasing pracowniczy ma także wady, do których zaliczyć można brak stabilności zespołu, co powodować może trudności w komunikacji pomiędzy pracownikami. Brak porozumienia pomiędzy pracownikami wynika z faktu, że w przedsiębiorstwie jest duża rotacja osób, która może obniżać efektywność wykonywanej pracy przez stałych pracowników. Korzystając z leasingu pracowniczego, występuje ryzyko wycieknięcia poufnych informacji poza przedsiębiorstwo. Kolejną wadą może być brak identyfikacji z daną firmą, co skutkować może brakiem zaangażowania w obowiązki przez wynajętego pracownika.

Liczymy, że udało nam się w przystępny sposób wytłumaczyć, na czym polega outsourcing HR. Mamy również nadzieję, że przekonaliśmy do skorzystania z leasingu pracowniczego tych, którzy mieli opory wobec tej metody pozyskiwania pracowników. Zapraszamy do skorzystania z naszych usług!