Wraz z wejściem w życie RODO, nasze podejście do ochrony danych osobowych zmieniło się bezpowrotnie. Sprawdź, dlaczego ochrona danych osobowych jest ważna i co należy zrobić, aby chronić swoje personalia.

Czym jest ochrona danych osobowych?

W 2018 roku RODO, czyli Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego oochroniedanychosobowych, stało się tematem numer jeden. Przed zmianą przepisów niewiele osób wykazywało się troską o własne dane osobowe. Wejście w życie RODO uświadomiło społeczeństwu, że mają one ogromną wartość. Szacuje się, że dane wszystkich obywateli UE mogą być warte nawet bilion euro.

Czym są dane osobowe?

To wszelkie informacje, które mogą posłużyć do zidentyfikowania konkretnej osoby fizycznej, takie jak:

  • imię i nazwisko
  • numer telefonu
  • adres zamieszkania
  • dane lokalizacyjne
  • IP komputera

Do danych osobowych zaliczają się też informacje określające tożsamość rasową, społeczną, kulturową, ekonomiczną polityczną czy religijną danej osoby. Warto jednak zaznaczyć, że pojedyncza informacja zwykle nie wystarcza do zidentyfikowania konkretnej osoby. Natomiast ochrona danych osobowych to zabezpieczenie informacji o osobach fizycznych przed utratą, niepowołanym dostępem lub wyciekiem. Do ochrony danych osobowych są zobligowane wszelkie przedsiębiorstwa i organizacje, które nimi administrują. RODO nakłada na takie organizacje i przedsiębiorstwa obowiązek proszenia osób fizycznych o zgodę na przetwarzanie danych oraz informowania, w jaki sposób dane będą przetwarzane. Osoba fizyczna, która takiej zgody udzieli, może w dowolnym momencie ją wycofać. Wówczas administrator danych w przedsiębiorstwie lub organizacji nie ma prawa dłużej ich przetwarzać.

Dlaczego ochrona danych osobowych jest ważna?

Wraz z rozwojem technologicznym zauważono, że przepisy dotyczące danych osobowych mocno się zdezaktualizowały. W 2018 roku zaszła potrzeba wprowadzenia nowych przepisów odnośnie zbierania, utrwalania, przechowywania, ujawniania, a także wykorzystywania cudzych danych. Nadrzędnym celem nowych przepisów była ochrona praw i wolności osób fizycznych.

Dlaczego ochrona danych osobowych jest ważna?

Dane osobowe są nie tylko cennym towarem, wykorzystywanych do celów handlowych i marketingowych, ale mogą także zostać wykorzystane przez oszustów. Na podstawie naszych danych oszuści mogą włamać się do banku i pozbawić nas środków pieniężnych, a także wyłudzić na nas kredyt.

Jak chronić dane osobowe?

Jak chronić dane osobowe? Osoby fizyczne powinny wykazywać się czujnością w sieci. Zwłaszcza korzystając z bankowości elektronicznej oraz robiąc zakupy przez Internet. Warto często zmieniać hasła dostępu, zarówno do komputera, jak i do poczty elektronicznej, bankowości elektronicznej, ale także do kont w sklepach internetowych. Korzystając z poczty elektronicznej, nie należy otwierać podejrzanych maili. Zalecane jest także używanie programów antywirusowych. Danych osobowych należy także chronić w kontaktach telefonicznych. Nie należy ich nikomu udostępniać. Nie powinno się także wyrzucać na śmietnik dokumentów zawierających jakiekolwiek cenne informacje. Pod żadnym pozorem nie należy udostępniać dokumentów osobistych osobom trzecim.

Kto jeszcze jest zobligowany do ochrony danych osobowych?

Do ochrony danych osobowych zobligowane są także przedsiębiorstwa. Dostosowanie się do wymogów RODO bywa dla nich dużym wyzwaniem. Niezbędna jest duża wiedza na temat bezpieczeństwa przetwarzania danych, a sankcje za naruszenie przepisów bywają bardzo dotkliwe. Kary finansowe mogą sięgać nawet 20 milionów euro. Aby odpowiednio chronić dane osobowe w przedsiębiorstwie, warto skorzystać z pomocy profesjonalistów. Usługi w tym zakresie świadczy firma Payroll, działająca na rynku od ponad 20 lat. Specjaliści pracujący w serwisie payroll.pl sumiennie sprawdzają i nadzorują wszystkie procesy związane z RODO. Korzystając z ich usług, przedsiębiorcy zyskują pewność, że dane osobowe, którymi dysponują są przetwarzane w sposób bezpieczny, a na firmę nie zostanie nałożona drakońska kara. Firma Payroll oferuje takżeszkolenia z zakresu ochrony danych osobowych.