Czym są deklaracje PFRON?

Różnorodne organy prawne wymagają, aby co miesiąc lub raz do roku dostarczyć im odpowiednie deklaracje, jak i inne dokumenty prawne. Prawodawca jest więc zmuszony, aby je złożyć w odpowiednim czasie. Jedną z takich deklaracji może być ta, o enigmatycznie brzmiącym skrócie. Czym jest deklaracja PFRON? Otóż, to dokument, który jest podstawą do naliczania w danej jednostce gospodarczej odpisu na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Umożliwia on także rozliczenie się z tym Funduszem. Deklaracje PFRON przygotowuje się zazwyczaj w ujęciu miesięcznym. Należy w niej zawrzeć wszelkie informacje dotyczące ogólnego zatrudnienia pracowników, jak i zatrudnienia pracowników niepełnosprawnych, naliczenia odpisu podstawowego pomniejszonego o świadczenia zakładów pracy chronionej. Deklaracje PFRON dzielą się na wiele rodzajów, które zależą w dużej mierze od liczby zatrudnionych osób. Wyróżnia się na przykład DEK-I-0, DEK-I-a czy DEK-II-u. Warto dowiedzieć się, która będzie odpowiednia w danym przypadku.

 

Kto przygotowuje deklaracje PFRON?

Niezależnie czy jesteś pracodawcą zobowiązanym czy zwolnionym z wpłat na PFRON - masz obowiązek złożyć dokument potwierdzający m.in. wielkość zatrudnienia oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych. Jeśli jesteś pracodawcą zobowiązanym do wpłat, to musisz składać „deklaracje”, a jeśli pracodawcą zwolnionym z wpłat, to musisz składać tzw. „informacje”.

Deklaracje PFRON roczne, miesięczne

 • DEK-I-0 (deklaracja miesięczna) – składasz, jeśli podmiot, który reprezentujesz, nie ma zatrudnienia osób niepełnosprawnych minimum 6% oraz nie jesteś pracodawcą wymienionym poniżej.
 • DEK-I-a (deklaracja miesięczna) – składasz, jeśli reprezentowany przez ciebie podmiot nie ma zatrudnienia osób niepełnosprawnych minimum 6% i jest państwową lub samorządową jednostką budżetową,
 • DEK-I-b (deklaracja miesięczna) – składasz, jeśli reprezentowany przez ciebie podmiot nie ma zatrudnienia osób niepełnosprawnych minimum 2% i jest publiczną lub niepubliczną uczelnią, szkołą, przedszkolem, żłobkiem, itp.
 • DEK-I-u (deklaracja – załącznik do deklaracji miesięcznych DEK-I-0, DEK-I-a albo DEK-I-b) – składasz, jeśli korzystasz z obniżenia wpłat.
 • DEK-II-a – składasz, jeśli prowadzisz zakład pracy chronionej.
 • DEK-II-b – składasz, jeśli prowadzisz zakład aktywności zawodowej.
 • DEK-II-u – składasz, jeśli wystawiasz informacje o kwocie obniżenia wpłat na PFRON z naruszeniem przepisów.
 • DEK-W – składasz, jeśli jesteś pracodawcą, który nie zorganizował stanowiska pracy dla pracownika, który w wyniku wypadku przy pracy lub choroby zawodowej utracił zdolność do pracy na dotychczasowym stanowisku.
 • DEK-R (deklaracja roczna) – składasz, jeśli w ciągu roku kalendarzowego miałeś obowiązek złożyć minimum 1 deklarację.
 • DEK-Z (deklaracja ewidencyjna) – składasz, jeśli rejestrujesz się w PFRON jako zobowiązany do wpłat lub jeśli zmieniły się dane ewidencyjne podmiotu.

Informacje

 • INF-1 (informacja miesięczna) – składasz, jeśli masz zatrudnienie osób niepełnosprawnych minimum 6% oraz jeśli jesteś pracodawcą nie działającym w celu osiągnięcia zysku, domem pomocy społecznej, hospicjum, zakładem opiekuńczo-leczniczym, etc.
 • INF-2 (informacja roczna) – składasz, jeśli w ciągu roku kalendarzowego miałeś obowiązek złożyć minimum 1 informację
 • INF-1. INF-Z (informacja ewidencyjna) – składasz, jeśli rejestrujesz się w PFRON jako zwolniony z wpłat lub jeśli zmianie uległy dane ewidencyjne podmiotu.
 • INF-I-u – składasz, jeśli jesteś sprzedającym, który wystawił minimum jedną informację o kwocie obniżenia wpłat na PFRON INF-U w ciągu miesiąca sprawozdawczego.

Gdzie należy złożyć deklaracje PFRON?

Kiedy pracodawca wypełni już deklaracje PFRON, jest zobowiązany złożyć ją do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Należy jednak pamiętać, że trzeba ją złożyć do 20. dnia następnego miesiąca, po miesiącu, w którym pojawił się obowiązek zapłaty. Pracodawca, mający problem z wypełnieniem deklaracji PFRON, może skontaktować się ze specjalistami z Payroll.pl.