Działalność gospodarcza prowadzona jest w celu osiągania zysków, jednakże wielu przedsiębiorców decyduje się na optymalizację kosztów po to, aby móc płacić jak najniższe podatki.

 

Jakie są stawki podatków?

Stabilna sytuacja finansowa firmy jest bardzo ważna dla każdego właściciela przedsiębiorstwa. Każdy chce zapewnić odpowiednie bezpieczeństwo przy jednoczesnym zrównoważonym rozwoju na rynku. Jednym z takich rozwiązań jest korzystanie z odpowiedniej formy opodatkowania. Warto zaznaczyć, że kwota wolna od podatku nie dotyczy każdej formy opodatkowania. Przedsiębiorca musi wybrać czy chce podlegać zryczałtowanej formie podatkowej, skali podatkowej czy też podatku liniowemu. Kwota wolna od podatku dotyczy tylko skali podatkowej, w której jak wiadomo, występują dwa progi. Pierwszy to 17% a drugi 32%. Warto zaznaczyć, że przedsiębiorca osiągający dochody powyżej 1000000 mln złotych musi ponadto być przygotowanym na opłacenie podatku w wysokości 4% od nadwyżki. Taka forma dodatkowego opodatkowania nazywana jest daniną solidarnościową. Stawka podatku jest ściśle związana z wysokością uzyskanego dochodu. Można przez to rozumieć przychody pomniejszone o koszty ich uzyskania.

 

Kogo dotyczy ulga?

Kwota wolna od podatku w 2022 roku przeznaczona jest przede wszystkim dla osób, które osiągają niskie dochody. Mogą to być osoby zatrudnione, które osiągają dochody równe płacy minimalnej, która w roku ubiegłym wynosiła 2800 zł, po to, aby została podwyższona do 3010 zł. Jeśli bierze się pod uwagę to, że kwota wolna od podatku bardzo urosła, to można stwierdzić, że lwia część przychodu nie jest opodatkowania. Kwota wolna od podatku w roku 2022 wynosi aż 30000 zł. W ubiegłym roku zaliczki na podatek dochodowy nie zawierały potrącenia z tytułu kwoty wolnej od podatku. Była to zawsze taka sama stała wartość, czyli 525 złotych 12 groszy. Kwota wolna od podatku była brana pod uwagę tylko w rozliczeniu rocznym. Jeśli chodzi o kwotę zmniejszającą podatek, to ujmowana ona jest jako część wyliczeń zaliczki na poczet podatku dochodowego. Niestety dotyczy ona tylko pierwszego progu podatkowego, czyli dla osób opodatkowanych 17%. Nowy Ład to wiele przepisów, które weszły w życie w 2022 roku. Wprowadzają one podwyższenie kwoty wolnej od podatku oraz co najważniejsze, niwelują kwotę zmniejszającą podatek, która dotychczas była ujmowana w wyliczeniach zaliczek na poczet podatku.

 

Ile wynosi kwota wolna od podatku w 2022?

Kwota wolna od podatku w 2022 roku została zwiększona do 30 tysięcy złotych. To właśnie dlatego kwota zmniejszająca podatek urosła aż do 5100 zł. Wysokość kwoty, która zmniejsza podatek, wynika z obliczeń, w których mnoży się 30 tysięcy razy procent pierwszego progu podatkowego, czyli 17%. Warto zaznaczyć, że kwota zmniejszająca podatek od teraz wynosi 425 złotych. Jeśli jest się osobą pracującą na umowie o pracę, to przy takiej kwocie zmniejszającej można spodziewać się zysku miesięcznego w kwocie 380 zł. Jeśli jednak dochody osiąga się z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej, to zaliczka na podatek zawiera pełną wartość kwoty. Nie dzieli się jej na miesiące i trzeba określać ją jako dwunastą część. Dzięki zwiększeniu kwoty wolnej od podatku każdy przedsiębiorca osiągający odpowiednie dochody może cieszyć się z tego, że kwota, która zmniejsza podatek, wzrośnie o prawie 4575 złotych. Warto zaznaczyć, że kwota wolna od podatku nie ma wpływu na obowiązek rozliczenia. Nawet jeśli cały roczny zarobek mieści się w 30 tysiącach złotych, to nie płaci się podatku. Jeśli dochód jest wyższy niż ta kwota, to podatek płaci się tylko od nadwyżki. Według wielu opinii kwotę wolną od podatku można nazywać zerową stawką podatkową. Każda osoba fizyczna, która płaci podatki w Polsce, ma obowiązek złożenia zeznania podatkowego w terminie. Kwota wolna od podatku to swoisty przywilej, dla osób rozliczających się skalą podatkową. Nie dotyczy ona osób płacących ryczałt czy podatek liniowy. W razie problemów z obliczaniem należnego podatku warto skorzystać z pomocy biur rachunkowych lub księgowych, ponieważ w rozliczeniach podatkowych nie można popełniać błędów.

 

Więcej ciekawych rzeczy dowiesz się stąd.