Wsparcie w zakresie wdrożenia
Pracowniczych
Planów
Kapitałowych

 1. opracowanie harmonogramu utworzenia PPK,
 2. przygotowanie dokumentów związanych z utworzeniem i prowadzeniem Pracowniczych Planów Kapitałowych, w szczególności regulaminu wyborów reprezentacji pracowników, oświadczeń, wniosków i in.,
 3. wsparcie w zakresie wyboru instytucji finansowej zarządzającej PPK,
 4. udział w spotkaniach ze stroną społeczną,
 5. pomoc przy zawarciu umowy o zarządzanie PPK - analiza projektów umów i propozycja ewentualnych zmian,
 6. analiza istniejących aktów wewnętrznych (np. regulaminu pracy, zakładowego układu zbiorowego) i określenie potrzeby ich dostosowania,
 7. konsultacje w ramach tworzenia Pracowniczych Planów Kapitałowych,
 8. szkolenia z zakresu wdrożenia przepisów dla służb kadrowych i księgowych,
 9. szkolenia dla pracowników dotyczące warunków uczestnictwa, obowiązków i uprawnień związanych z PPK,
 10. wsparcie we wdrożeniu administracyjnym Pracowniczych Planów Kapitałowych (m.in. pomoc w opracowaniu i wprowadzeniu procedur postępowania, polityki dokonywania wpłat w ramach określonych przez ustawodawcę, a także zapisów nt. obowiązków sprawozdawczych).
Przedsiębiorco, oszczędzaj swój czas i skorzystaj ze wsparcia w wyborze instytucji finansowej dla swoich pracowników!

Bieżąca obsługa
Pracowniczych
Planów
Kapitałowych

 1. comiesięczne naliczanie składek,
 2. weryfikacja osób zatrudnionych, wobec których istnieje obowiązek zawarcia umowy o prowadzenie Pracowniczego Planu Kapitałowego;
 3. pomoc w kompletowaniu i przetwarzania dokumentów związanych z Pracowniczymi Planami Kapitałowymi,
 4. obsługa wymiany dokumentów z instytucją finansową zarządzającą programem PPK firmy.
Potrzebujesz
pomocy?

Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się więcej

Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego 2A
05-090 Raszyn

© Payroll 2019. Design: gutenberg.pl

Potrzebujesz
pomocy?

Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się więcej

payroll@payroll.pl

Konstantego Ildefonsa
Gałczyńskiego 2A
05-090 Raszyn

+48 22 622 08 66

© Payroll 2019. Design: gutenberg.pl