Zwrot podatku to zwrot części kwoty zapłaconej rządowi przez podatnika. Podatki są płacone, gdy osiągasz dochód, a część z nich trafia do rządu. Rząd wykorzystuje te pieniądze na finansowanie programów i usług publicznych. Jeśli nadpłaciłeś swój podatek, możesz kwalifikować się do zwrotu podatku. Kiedy złożysz zeznanie podatkowe, obliczysz swoje zobowiązanie podatkowe. Jest to kwota podatku, którą jesteś winien rządowi. Jeśli zapłaciłeś już więcej podatku niż jesteś winien, otrzymasz zwrot podatku. Wysokość Twojego zwrotu zależy od kwoty zapłaconego podatku oraz kwoty Twojego zobowiązania podatkowego. Poniżej przedstawimy Ci pokrótce jak wypełnia się deklaracje podatkowe, kto musi je składać, komu należy się zwrot części zapłaconych środków i ile się czeka na zwrot podatku.

Czym jest nadpłata podatku i dlaczego się pojawia?

Nadpłata podatku dochodowego to sytuacja, w której podatnik płaci więcej podatku niż jest winien. Może to być spowodowane dokonaniem wcześniejszej płatności podatku, zastosowaniem niższych odliczeń niż prawidłowe lub zapłaceniem większej ilości podatku naliczonego niż należnego.

Na samym dole artykułu dowiesz się ile czekać na zwrot podatku, ale najpierw przedstawimy Ci więcej informacji o samym zwrocie i procesie, który prowadzi do jego pojawienia się na naszym koncie.

Komu przysługuje zwrot podatku?

Każdy podatnik, który znalazł się w sytuacji nadpłaty podatku ma prawo do zwrotu należnej mu kwoty. Jeśli zapłaciłeś za dużo podatku, możesz otrzymać zwrot. Jeśli jednak masz zaległości w płaceniu innych podatków lub zobowiązań, urząd skarbowy może, zamiast tego zaliczyć nadpłatę na poczet tych zobowiązań. Jeśli Twoje zaległości są mniejsze niż nadpłata, otrzymasz zwrot podatku. Jeśli Twoje zaległości są większe niż nadpłata, nie otrzymasz zwrotu. Należy pamiętać, że nadpłata może zostać zaliczona na poczet obecnych lub przyszłych zobowiązań. W tym celu musisz złożyć pismo z prośbą o zaliczenie nadpłaty na poczet PIT lub VAT.

Jeśli nie masz żadnych zaległości, urząd skarbowy zwróci Ci nadpłatę bezpośrednio. Zwrot zostanie wpłacony na Twoje konto, chyba że zdecydujesz się na przesłanie go przekazem pocztowym. Pamiętaj, że wysłanie nadpłaty przekazem pocztowym wiąże się z opłatą.

Jakie formularze muszę wypełnić, aby otrzymać zwrot podatku?

PIT-37 - osoby zatrudnione na umowę o pracę lub zlecenie oraz emeryci, renciści, stypendystów

PIT-36 - głównie przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą, którzy są opodatkowani na szczególnych zasadach jak również posiadających dochody z najmu czy dochodów spoza kraju

PIT-36L -  dla właścicieli firm, którzy nie korzystają ze skali podatkowej, a płacących podatek liniowy. (Ważne: formularz ten dotyczy tylko dochodów z działalności gospodarczej,  jeśli podatnik posiada również umowę o pracę — powinien dodatkowo wypełnić PIT-37)

PIT-28/28A - jeśli osiągnąłeś przychody opodatkowane w formie ryczałtu z tytułu najmu, podnajmu lub pozarolniczej działalności gospodarczej

Dla innych rodzajów działalności i typów przychodu (osoby duchowne, działalność rolna, handel nieruchomościami) warto zapoznać się z poniższymi, mniej popularnymi odmianami deklaracji PIT:

PIT-19A, PIT-6, PIT-38, PIT-39.

Ile trzeba czekać na zwrot podatku?

Pytanie ‘Jak długo czeka się na zwrot podatku?’ Jest pytaniem bardzo powszechnie zadawanym z tytułu tego, że każdy rodzaj podatnika (własna działalność, duże przedsiębiorstwo, działalność rolnicza) wypełnia inne formularze podatkowe, które są rozpatrywane w różnych terminach. A w związku z tym otrzymuje zwrot podatku w innym terminie.

Organy podatkowe są zobowiązane do terminowego dokonywania płatności, co oznacza, że muszą rozliczać podatników w wybranym terminie. Jeżeli się tak nie stanie, można ubiegać się o odsetki od kwoty należnego nam zwrotu.

Ile czeka się na zwrot podatku? To zależy od sposobu składania deklaracji i innych zmiennych.

W przypadku e-deklaracji wypłata zwrotu powinna pojawić się maksymalnie do 45 dni od daty złożenia deklaracji podatkowej. W przypadku każdej innej formy maksymalny czas wypłaty wynosi 90 dni, czyli 3 miesiące (licząc od daty złożenia deklaracji). W przypadku korekty deklaracji podatkowej PIT termin wynosi 2 miesiące; co ważne, nie może ona nastąpić wcześniej niż 3 miesiące od daty złożenia pierwotnej deklaracji.

Zapraszamy do kontaktu z naszymi doradcami w Payroll.