Czas pandemii koronawirusa to czas, w którym wszystko zmieniło się o 180 stopni. Zaczynając od zasad utrzymywania relacji społecznych, zmian gospodarczych, po zasady związane z wykonywaniem pracy. Większość firm umożliwiła swoim pracownikom pracę zdalną lub możliwość pracy rotacyjnej zachowując wszelkie zasady bezpieczeństwa.

Praca podczas pandemii

Firmy, które nie mogły zapewnić pracownikom możliwości pracy zdalnej są zobowiązane do przestrzegania najwyższych środków ostrożności i możliwie jak największego bezpieczeństwa pracy. Jeśli to możliwe:

  • pracownicy powinni zostać oddelegowani do wykonywania pracy w domu;
  • liczba pracowników przebywających w zakładzie pracy w tym samym czasie powinna zostać ograniczona poprzez wprowadzenie pracy zmianowej, rotacyjnej, elastycznego czasu pracy;
  • szkolenia i spotkania powinny być przeprowadzane online;
  • podróże służbowe i delegacje zagraniczne powinny zostać ograniczone do minimum.

Stanowiska biurowe zostały odsunięte od siebie o minimum 1,5 metra, a obowiązkiem każdego pracownika jest szczególne zwrócenie uwagi na częstą dezynfekcję dłoni. Prawie w każdym biurze jesteśmy w stanie przestrzegać nawet tych restrykcyjnych obostrzeń. Co jednak z pracownikami, którzy mają największy kontakt z klientem, np. pracownicy Poczty Polskiej ? Z powodu codziennych obowiązków związanych ściśle z kontaktem z klientem osoby pracujące w placówkach mają krótszy czas pracy. Został skrócony czas pracy m.in. w urzędach i uproszczony został system doręczania przesyłek. Aktualnie zgłaszane wciąż są propozycje dotyczące uproszczenia procedur związanych z obsługą klienta w trosce o bezpieczeństwo swoje i innych.

Tarcza Antykryzysowa

COVID-19 przyniósł ze sobą nie tylko problemy zdrowotne ale też finansowe. Spowodował, że większość ludzi straciło pracę. Przedsiębiorcy zaczęli drżeć o sytuację finansową swoich firm, a co za tym idzie utrzymanie pracowników. W trosce o los polskich przedsiębiorców, polski rząd zdecydował się na uruchomienie tarcz antykryzysowych, która bazuje na pięciu filarach, tj:

1. Ochrona miejsc pracy i bezpieczeństwa pracowników

2. Finansowanie przedsiębiorców

3. Ochrona zdrowia

4. Wzmocnienie systemu finansowego

5. Inwestycje publiczne Pakiet wszedł w życie 1 kwietnia 2020 r. Po kolei zostały wprowadzone tarcze 1.0, 2.0, 3.0, 4.0.

Tarcza Antykryzysowa 5.0

Polski rząd zdecydował o uruchomieniu kolejnej tarczy antykryzysowej. Ma ona jednak na celu pomoc firmom z branż najbardziej dotkniętych kryzysem. Jakie warunki trzeba spełnić aby otrzymać pomoc w formie tarczy antykryzysowej 5.0?

1. Prowadzenie działalności przed 30 czerwca 2020 r.

2. Spadek dochodów o 75% w porównaniu z rokiem 2019 r.

3. Obywatelstwo RP, Państwa Członkowskiego UE, Państwa Członkowskiego EFTA, Konfederacji Szwajcarskiej, lecz zamieszkują na terytorium Polski bądź są obcokrajowcami legalnie przebywającymi na terenie Polski.

Prawo do otrzymania świadczenia postojowego otrzymają działalności branż turystycznych np. piloci wycieczek, przewodnicy czy agenci turystyczni. Dodatkowe świadczenia postojowe zgodnie z nowymi przepisami mogą otrzymać także działalności oznaczone poniższymi kodami:

49.39.Z, 77.39.Z, 90.01.Z, 90.02.Z, 93.29.A, 93.29.B, 93.29.

Z Kolejne rozwiązanie jakie gwarantuje nowa tarcza 5.0 to zwolnienie z płacenia składek ZUS za trzy miesiące – lipiec, sierpień, wrzesień. Z tego rozwiązania mogą skorzystać przedsiębiorcy z branży o poniższych kodach:

49.39.Z, 55.10.Z, 77.39.Z, 79.11.A, 79.90.A, 82.30.Z, 90.01.Z, 90.02.Z, 93.29.A., 93.29., 93.29.Z

Osoby zainteresowane wsparciem technicznym w temacie tarcz antykryzysowych zachęcamy do kontaktu z naszymi specjalistami: https://payroll.pl/tarcza-antykryzysowa/