Kiedy prowadzimy działalność gospodarczą i potrzebujemy do pracy wykwalifikowane osoby, nie raz borykamy się z brakiem pracowników w danej branży i zastanawiamy się, co moglibyśmy zrobić, aby znaleźć i zatrudnić osoby, niezbędne nam do prowadzenia własnego biznesu. Dlatego coraz częściej zastanawiamy się jak uzyskać pozwolenie na pracę dla obywateli Ukrainy i jakie z tym faktem wiążą się formalności.

Jak zatrudnić cudzoziemca z Ukrainy?

Nie tylko przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą o profilu budowlanym są zainteresowani zatrudnianiem Ukraińców, także inne branże biznesowe często zastanawiają się jak zatrudnić Ukraińca, aby wszystko przebiegło zgodnie z prawem. Zapotrzebowanie na zatrudnienie Ukraińców wzięło się z faktu, że coraz więcej wykwalifikowanych pracowników z Polski, wyjechało za granicę, a przedsiębiorcy prowadzący własne biznesy w kraju z braku możliwości zatrudniania rodaków, decydują się na zatrudnianie obywateli Ukrainy, którzy nie tylko są chętni do pracy, ale również posiadają odpowiednie kwalifikacje i umiejętności zawodowe.

Zatrudnienie Ukraińca w Polsce

Wbrew pozorom, cały proces, z jakim wiąże się zatrudnianie obcokrajowców z Ukrainy, nie jest zbyt skomplikowany. Tym bardziej że w urzędzie z pewnością otrzymamy fachową pomoc. Zatrudnienie Ukraińca na umowę zlecenie czy też zatrudnienie Ukraińca na umowę o pracę wiąże się z koniecznością posiadania przez tę osobę zezwolenia na pełnoprawny pobyt na terytorium Polski oraz kompletu właściwych dokumentów, dzięki którym może zostać odpowiednio przeprowadzone zatrudnienie Ukraińca na umowę o pracę. Każdy pełnoprawny obywatel Ukrainy, który ubiega się o pozwolenie o prace dla Ukraińców w naszym kraju, musi posiadać ważną wizę bądź zezwolenie na pobyt czasowy, tylko w takiej sytuacji może nastąpić zatrudnienie Ukraińca na umowę o pracę.

Jak legalnie zatrudnić Ukraińca?

Jeżeli nadal nie wiecie, jak zatrudnić Ukraińców w sposób legalny, powinniście dokładnie zapoznać się z poniższym tekstem. Prawo Rzeczpospolitej Polskiej wyraźnie wskazuje, jakie zasady obowiązują przy legalnym zatrudnianiu obcokrajowców. Zatrudnianie obcokrajowców z Ukrainy jest możliwe tylko wtedy, gdy posiadają oni dwa uprawienia. Pierwszym z nich jest zezwolenie na pracę dla cudzoziemca z Ukrainy, drugim ważne zaświadczenie o legalnym przebywaniu na terenie Polski. Istnieją od tej reguły wyjątki, albowiem pozwolenie o pracę dla Ukraińców może być zamienne z pozwoleniem na pobyt czasowy i pracę, w jednym dokumencie.

To naturalne, że przedsiębiorcy w Polsce mają wątpliwości i nie zawsze wiedzą jak zatrudnić Ukraińca na umowę o pracę. Dlatego, zanim zdecydujemy się na zatrudnianie obcokrajowców z Ukrainy, zapoznajmy się z polskim prawem. Nie wystarczy jedynie umieszczenie ogłoszenia o treści zatrudnię Ukraińca, trzeba jeszcze spełnić wszystkie warunki związane z zatrudnianiem obcokrajowców i dopilnować, aby zatrudnianie obcokrajowców z Ukrainy było zgodne z prawem. Zatrudnianie obcokrajowców w Polsce nie jest trudne, należy tylko postępować zgodnie ze wskazówkami, jakie otrzymujemy z Powiatowego Urzędu Pracy.