Dochód zwolniony z podatku jest dochodem, który nie podlega podatkowi dochodowemu. W skrócie, dochód wolny od podatku to maksymalna kwota pieniędzy, jaką dana osoba może zarobić w danym roku bez konieczności płacenia podatku dochodowego. Wszystko, co zostanie zarobione powyżej tej kwoty, zostanie opodatkowane. Ponadto obejmuje on odsetki z niektórych obligacji lub kont oszczędnościowych oraz dywidendy z niektórych akcji. Istnieje również kilka innych rodzajów dochodu zwolnionego z podatku, które nie są związane z inwestycjami, jak np. alimenty, prezenty czy napiwki.

Coroczna deklaracja PIT — co warto wiedzieć?

Wypełnienie deklaracji PIT to ważny obowiązek dla podatników (osób fizycznych czy firm) płacących podatek dochodowy. Obecnie coraz więcej osób robi to bez większych problemów, wybierając elektroniczny sposób rozliczenia PIT i złożenia go we właściwym urzędzie skarbowym. Jest to możliwe zarówno dzięki narzędziom oferowanym przez Ministerstwo Finansów, takim jak usługa Twój e-PIT czy system e-Deklaracje, jak i oprogramowaniu PIT. Najpierw jednak należy zorientować się, jaki rodzaj PIT-u trzeba wypełnić. Jest to kluczowe dla prawidłowego wypełnienia PIT-u, a dzięki jasnym kryteriom wybranie właściwego formularza nie powinno być zbyt trudne.

Rodzaje PITu

PIT-37 jest odpowiedni dla osób, które uzyskują dochody za pośrednictwem płatnika składek, np. osoby zatrudnionej na umowę o pracę lub zlecenie. Oprócz tego jest dla podatników uzyskującym dochody z działalności wykonywanej osobiście, np. kontrakt menedżerski, zasiadanie w zarządzie, działalność sportowa. Ten formularz podatkowy będzie również przydatny dla emerytów, rencistów, stypendystów oraz osób objętych umową uaktywniającą.

PIT-36 to rodzaj formularza podatkowego wykorzystywanego głównie przez przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą, którzy są opodatkowani na szczególnych zasadach. Za pomocą tego formularza można również rozliczyć dochody z najmu, źródeł poza granicami kraju oraz działów specjalnych produkcji rolnej.

PIT-36L przeznaczony jest dla właścicieli firm, którzy nie korzystają ze skali podatkowej, a zamiast tego płacą podatek liniowy. Formularz ten dotyczy wyłącznie dochodów z działalności gospodarczej, a jeśli podatnik ma też umowę o pracę - powinien dodatkowo wypełnić PIT-37.

PIT-28/28A to formularz, jeśli osiągnąłeś przychody opodatkowane w formie ryczałtu z tytułu najmu, podnajmu lub pozarolniczej działalności gospodarczej.

PIT-19A to formularz, który muszą wypełnić osoby duchowne, aby zaznaczyć, że rozliczają się na zasadach ryczałtu i nie potrzebują składek na ubezpieczenie zdrowotne potrącanych z wynagrodzenia.

PIT-6 jest formularzem, który jest specyficzny dla produkcji rolnej. Jeśli prowadzisz produkcję rolną, musisz rozliczyć się z rodzajów i rozmiarów produkcji w roku podatkowym.

PIT-38 to jeden z rodzajów deklaracji podatkowych, które muszą złożyć osoby uzyskujące dochody z obrotu papierami wartościowymi, posiadające udziały w spółkach lub wnoszące pieniądze do spółdzielni.

PIT-39 jest formularzem, który musi być złożony przez tych, którzy generują zyski ze sprzedaży nieruchomości, czy to poprzez dochody lub środki pozaekonomiczne. Formularz ten pomaga rządowi śledzić, ile pieniędzy jest generowanych z transakcji na rynku nieruchomości i zapewnić, że każdy płaci swój sprawiedliwy udział.

Kto może zostać zwolniony od podatku dochodowego?

Jeśli jesteś opodatkowany tylko według skali podatkowej, możesz skorzystać z dochodu wolnego od podatku. Oznacza to, że będąc opodatkowany podatkiem liniowym, kartą podatkową lub ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, to nie będziesz mógł skorzystać z tej opcji. Innymi słowy, warunkiem skorzystania z dochodu wolnego od podatku jest opodatkowanie na zasadach ogólnych. Nie ma tu znaczenia fakt, z jakich źródeł podatnik uzyskuje dochody.

Jeżeli podatnik osiąga dochody opodatkowane na zasadach ogólnych, a także osiąga dochody podlegające innemu rodzajowi opodatkowania - jak ryczałt czy metoda liniowa - wówczas może skorzystać z dochodu wolnego od podatku. Może to jednak zrobić tylko w odniesieniu do wynagrodzenia rozliczanego według skali podatkowej.

Jeśli natomiast podatnik posiada różne źródła dochodów - jak np. prowadzona działalność gospodarcza i praca na etacie - wówczas może skorzystać z kwoty wolnej od podatku tylko raz w odniesieniu do jednego świadczenia pieniężnego.

Jak rozliczyć dochód zwolniony od podatku?

Aby obliczyć kwotę dochodu wolnego od podatku, podatnicy powinni zastosować następujące zasady:

  • podatnicy, których roczny dochód wynosi do 85 528 zł, płacą podatek według stawki 17% w I progu podatkowym, obniżając go o kwotę zmniejszającą podatek, właściwą dla uzyskanego dochodu;
  • obliczone kwoty należy zaokrąglić do pełnych złotych w górę;
  • otrzymaną kwotę podatku dochodowego do zapłaty należy również zaokrąglić w górę do pełnych złotych.

Powyższy artykuł wyjaśnia termin dochodu zwolnionego od podatku, omawia rodzaje deklaracji PIT dla różnych rodzajów podatników oraz pomaga w zrozumieniu jak obliczyć PIT dochód zwolniony od podatku. Zapraszamy do kontaktu z naszymi doradcami Payroll.