Osoby, które zaciągają kredyty i pożyczki powinny przede wszystkim myśleć przyszłościowo. Jest to jedyny sposób, żeby się zabezpieczyć i stworzyć bezpieczną poduszkę finansową. W takim razie, czym jest pożyczka inflacyjna

Czym jest pożyczka inflacyjna?

Decydując się na pożyczkę na dłuższy okres, należy mieć na uwadze, że jej wysokość będzie głównie zależeć od inflacji. Oczywiście musimy szukać pożyczki, której oprocentowanie jest najmniejsze. W takiej sytuacji wysokość prowizji oraz inne koszty pożyczkowe nie będą aż tak przytłaczające. Warto zwrócić uwagę na fakt, że wysokość zadłużenia może się zmienić w trakcie trwania pożyczki. Najlepiej to widać na kredytach hipotecznych, które są przeważnie zaciągane na 20-30 lat. Niestety, bank nie jest w stanie przewidzieć, jaka będzie sytuacja gospodarcza i ekonomiczna kraju za kilkanaście lub kilkadziesiąt lat. 

Wartość pieniądza

Wartość pieniądza ma duży wpływ na systematycznie zmieniające się koszty pożyczek i kredytów długoterminowych. Można mówić o inflacji, gdy wartość pieniądza zaczyna spadać. To sprawia, że za taką samą ilość pieniędzy można kupić znacznie mniej produktów. Stopy procentowe są również określane jako oprocentowanie. To właśnie inflacja ma największy wpływ na wysokość oprocentowania. Można powiedzieć, że jest to opłata za korzystanie z cudzych pieniędzy, która jest wyrażona w procentach. Banki centralne są odpowiedzialne za ustalanie stóp procentowych. Bank centralny wykorzystując stopy procentowe może dowolnie kształtować i regulować sytuację na rynku. Takie rozwiązanie może zwiększyć lub zmniejszyć ilość pieniędzy w powszechnym obiegu. Do pobudzenia gospodarki dochodzi, gdy na rynku jest więcej pieniędzy, ponieważ łatwiej wtedy o kredyt. Należy jednak pamiętać, że może to być także główna przyczyna inflacji. Ważnym wskaźnikiem jest także WIBOR, czyli Warsaw Interbank Offered Rate, czyli tłumacząc na język polski - jest to stawka pożyczek na warszawskim rynku międzybankowym. Jest to inaczej cena pieniądza na rynku międzybankowym, czyli stawka, po której pożyczane są pieniądze między bankami komercyjnymi. 

Wzrost stawki WIBOR

Stawka WIBOR rośnie, gdy bank centralny podnosi stopy procentowe podczas walki z inflacją. Ma to oczywiście wpływ na wzrost kosztów dotyczących kredytu. Niska inflacja jest w interesie kredytobiorców, ponieważ wtedy niska jest również stawka WIBOR, która określa oprocentowanie lokat oraz pożyczek. Warto mieć na uwadze, że niska inflacja jest korzystna dla osób już zadłużonych, jak i osób, które dopiero planują wziąć pożyczkę lub kredyt. Mogą wtedy uzyskać ją łatwiej, a jednocześnie będą spłacać dużo niższe raty. Należy jednak pamiętać, że ciężko jest przewidzieć sytuację finansową kraju za kilka lat, dlatego trzeba się odpowiednio zabezpieczyć. Jeśli na rynku szybciej rośnie ilość pieniędzy, niż produkcji to można mówić o inflacji. Jej głównym skutkiem jest niestety spadek siły nabywczej pieniądza. Przeciągający się wzrost cen jest wynikiem tego długotrwałego procesu. 

Pozytywne skutki inflacji

Warto jednak dodać, że inflacja ma również korzystne skutki, takie jak ułatwienie renegocjacji realnej wartości płac oraz cen produktów i usług. Rządy państw mogą ją nawet wykorzystać, żeby sfinansować budżet. Trzeba zwrócić uwagę na fakt, że w każdej dziedzinie życia odczuwalna jest inflacja. Najbardziej odczują ją osoby, które mają otwarte kredyty lub pożyczki. Wyższa rata może wystąpić nawet w przypadku osób, które zdecydowały się na raty stałe. Rata kredytu jest złożona z części odsetkowej oraz kapitałowej. Część kapitałowa jest to suma pieniędzy, którą bank nam pożycza. Część odsetkowa to ogólnorynkowa stopa bazowa oraz oprocentowanie kredytu. Z inflacją walczy między innymi bank centralny, który podnosi stopy procentowe. Takie rozwiązanie sprawia, że zwiększa się koszt kredytu, czyli stawka WIBOR. Poziom stóp procentowych jest obecnie bardzo niski, dlatego ludzie chętnie zaciągają kredyty oraz pożyczki. Trzeba mieć świadomość, że wzrost cen nie jest korzystny dla gospodarki, jeżeli utrzymuje się przez dłuższy czas. Podwyższenie stóp procentowych jest jednym ze sposobów walki z długotrwałym wzrostem cen.