Doradca personalny to profesja dość młoda, która wciąż się rozwija. Na rynku pracy pojawiają się coraz to nowe branże gospodarki, które potrzebują wielu pracowników. Wybór dobrej załogi to dla pracodawcy swego rodzaju inwestycja. Nieodpowiednio dobrany pracownik to marnowanie czasu i pieniędzy, a tym samym ogromne straty dla zakładu.

Co to jest doradztwo personalne?

Najprościej mówiąc, doradztwo personalne to usługi, które świadczone są przez wysoko wykwalifikowanego specjalistę. Do zadań doradców personalnych może należeć rekrutacja i selekcja pracowników, badanie ich kompetencji, budowanie zespołu wyszkolonych pracowników, którzy będą pomagać pracodawcy w kierowaniu zespołem oraz w optymalnym wykorzystaniu zasobów ludzkich.

Jak można podzielić doradztwo personalne?

Doradztwo personalne można podzielić wg różnych kluczy podziału. Jednym z nich jest podział na doradztwo indywidualne i grupowe. Indywidualne doradztwo personalne jest stosowane w zakresie zmiany miejsca pracy przez osobę indywidualną. Inną formą doradztwa personalnego jest badanie kompetencji i pomoc w poszukiwaniu ścieżki zawodowej osobie bezrobotnej, lub takiej, która stawia pierwsze kroki na rynku pracy.

Doradztwo personalne grupowe dotyczy przeprowadzenia konkretnych ruchów kadrowych lub udzielenie wsparcia w zakresie poszukiwania pracy dla wszystkich albo części zatrudnionych czy też grup zawodowych. Doradcy personalni mogą wtedy wspierać w zakresie szkoleń motywacyjnych, treningów i innych spotkań, które mają poprawić szanse na rynku pracy.

Kto może zostać doradcą personalnym?

Doradcą nie może zostać przypadkowa osoba. Od doradcy personalnego oczekuje się wysokich kwalifikacji, umiejętności interpersonalnych, empatii oraz ogólnej wiedzy na różne tematy, jak np. czym różni się podpis elektroniczny od zwykłego. Osoba ta musi umieć słuchać, obserwować i kojarzyć fakty, a także znać specyfikę poszczególnych zawodów. Do zdobycia jak największej ilości informacji na temat kandydata doradca personalny może używać specjalnych testów. Pozwalają one określić predyspozycje kandydata do pracy w danym zawodzie. Doradca zawodowy to osoba, która może być pomocna na każdym etapie rozwoju zawodowego i edukacyjnego, może służyć radą i pomocą zarówno młodym osobom, jak i dojrzałym pracownikom.

Kto i w jakiej sytuacji powinien skorzystać z doradztwa personalnego?

Z usług doradcy personalnego korzystają różne osoby. Są to i młodzi ludzie, często świeżo po studiach, którzy dopiero zaczynają karierę zawodową, ale też pracownicy, którzy pracują długo w jednej specjalizacji i - chcą poszerzyć wiedzę albo chcą się przebranżowić. Spotkanie z doradcą personalnym pomaga rozwiać wątpliwości i podjąć decyzję.

Z usługi doradztwa personalnego powinny skorzystać osoby, które pomimo licznych prób i wysiłków nie potrafią zdobyć pracy. Doradca pokaże błędy, które się popełnia w trakcie szukania zatrudnienia, pomoże także w napisaniu profesjonalnego CV i listu motywacyjnego. W czasie rozmowy doradca przygotuje osobę do rozmowy rekrutacyjnej, podpowie z czego się przygotować, a nawet w co się ubrać w trakcie pierwszej rozmowy z przyszłym pracodawcą.

Mamy nadzieję, że w sposób wyczerpujący wytłumaczyliśmy Ci czym jest doradztwo personalne oraz kto i kiedy powinien z niego skorzystać.

Doradca personalny jako wsparcie w rekrutacji 

Obszarem, w jakim osoby z kompetencjami doradcy personalnego odnoszą świetne rezultaty jest rekrutacja. To dlatego usługi rekrutacyjne prowadzone na zlecenie firm są obszarem pozwalającym oszczędzić czas zleceniodawcy, a także zredukować możliwość błędów w procesie rekrutacji. Pomaga temu fakt, iż firma prowadząca rekrutację na zlecenie pracodawcy udziela zwyczajowej gwarancji na swoją usługę na określony okres czasu.  Jeśli w tym czasie okaże się, że kandydat jest osobą niezbyt dobrze pasującą do wakatu lub nie pasującą do zespołu, w którym ma pracować, firma rekrutacyjna w ramach gwarancji przeprowadza kolejną rekrutację na to stanowisko.  Często pracownik, którego firma poszukuje, ma rzadkie i bardzo poszukiwane kompetencje, z czym wiąże się trudność w znalezieniu takiej osoby. W takiej sytuacji znakomicie sprawdzają się aktywne metody poszukiwania pracownika, tzw. direct search, polegające nie na publikacji ogłoszenia i czekaniu na odzew, ale na aktywnym poszukiwaniu pracowników z wymaganymi kompetencjami i kontaktowaniu się z nimi bezpośrednio.