Wielu właścicieli małych przedsiębiorstw decyduje się na zatrudnienie cudzoziemców z uwagi na to, że posiadają wysoką motywację do pracy, elastyczność oraz dyspozycyjność. W chwili obecnej, kiedy na polskim rynku brakuje rąk do pracy, zatrudnienie w kraju znajdują między innymi obywatele Ukrainy i Białorusi. Czy warto zatrudniać cudzoziemców w małych firmach? I o czym warto pamiętać w takiej sytuacji?

Jak wygląda rekrutacja cudzoziemców do małych przedsiębiorstw i dlaczego warto skorzystać z oferty firmy, która zapewnia kompleksowe usługi outsourcingu kadrowego i płacowego - takiej jak payroll.pl?

Zatrudnienie cudzoziemców, zwłaszcza przez osoby prowadzące małą działalność gospodarczą, może być problematyczne, ponieważ wymaga dotarcia do właściwych kandydatów, a często blokadą jest znajomość języka oraz umiejętne poruszanie się po rynku pracy, wraz z wykorzystaniem najbardziej odpowiednich narzędzi do sprawnej rekrutacji kandydatów do pracy z zagranicy. Co więcej, treści kampanii rekrutacyjnych dla przyszłych pracowników z zagranicy powinny być dostosowane do ich potrzeb, a także powinny przekazywać wszelkie, niezbędne informacje na temat warunków pracy na terenie Polski, co również jest wyzwaniem dla wielu właścicieli małych przedsiębiorstw, którzy nie wiedzą jak wdrożyć odpowiednie instrumenty na rynku pracy. Natomiast spełnienie tych norm jest ważne, gdyż obniża ryzyko fluktuacji kadry pracowniczej w pierwszych tygodniach i miesiącach po zatrudnieniu. Dlatego też, w sytuacji kiedy pracodawca nie wie gdzie dokładnie szukać pracowników z zagranicy - warto zdać się na usługi profesjonalistów, takich jak serwis payroll.pl. Zapewnia on sprawną obsługę, dostosowaną zawsze do potrzeb klientów, w tym również małych firm.

Jak działa serwis payroll.pl?

Wykwalifikowany zespół pracowników serwisu payroll.pl, bazując na wieloletnim doświadczeniu i odpowiednich procedurach, świadczy usługi outsourcingowe na najwyższym poziomiei zgodnie z wymogami przepisów prawa polskiego. Dla pracodawców atutem jest tu znajomość wszystkich aktualnych przepisów prawa pracy, ubezpieczeń społecznych oraz prawa podatkowego, co ma istotne znaczenie w sytuacji, kiedy rozważają możliwość zatrudnienia cudzoziemca, natomiast sami nie posiadają profesjonalnej wiedzy w tym zakresie. Warto pamiętać, że rekrutacja cudzoziemców do pracy w Polsce jest tak naprawdę pierwszym krokiem do ich zatrudnienia. W dalszej kolejności odbywa się weryfikacja i wybór właściwych kandydatów, a później zaczyna się proces legalizacji pracy oraz pobytu obcokrajowca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Również na dalszych etapach rekrutacji oraz w trakcie legalizacji pracy i pobytu cudzoziemców na terytorium Polski, serwis payroll.pl pomaga Klientom w dopełnieniu wszelkich formalności, w tym także w uzyskaniu zezwolenia na pracę typu A, co pozwala na zatrudnienie obcokrajowca na maksymalny okres 3 lat. Jest to dokument wymagany od pracodawcy - również właściciela małej firmy.

Właściciele małych firm również szukają pracowników-cudzoziemców

Obecna sytuacja na polskim rynku pracy wymaga od właścicieli małych przedsiębiorstw szukania pracowników spoza granic kraju. Można wskazać, że od 2014 roku emigracja stanowiła ważny czynnik zwiększający potencjał produkcyjny polskiej gospodarki - w tym również sektora mini i mikroprzedsiębiorstw. Nie zmieniła tego nawet sytuacja związana z pandemią COVID-19. Warto zatem wiedzieć, jak zatrudnić cudzoziemca i gdzie szukać profesjonalnej pomocy w tym zakresie.