Case study może być świetną okazją, żeby pokazać klientowi lub przyszłemu pracodawcy, że znasz się na temacie i jesteś profesjonalistą w swojej branży. Jest to ciekawy sposób na zaprezentowanie swoich umiejętności i stylu pracy. Co to w ogóle jest case study i gdzie bywa przydatne? Czytaj dalej, aby się dowiedzieć.

Case study — co to?

W swojej istocie case study, czyli studium przypadku jest po prostu szczegółowym badaniem konkretnego przypadku lub sytuacji. Zazwyczaj jest to coś konkretnego i namacalnego, jak na przykład konkretny model biznesowy czy strategia marketingowa, a nie coś bardziej teoretycznego czy koncepcyjnego. W wielu przypadkach celem przeprowadzenia studium przypadku jest uzyskanie wglądu w to, jak rozwija się dana sytuacja oraz jakie trendy i wzorce mogą być obecne w danym kontekście. Studium przypadku może być użyteczne jako część akademickiego projektu badawczego, ale jest też powszechnie wykorzystywane w świecie biznesu jako część ćwiczeń z planowania strategicznego lub w celu dostarczenia rekomendacji do działania. Sztuka przeprowadzenia udanego studium przypadku polega na określeniu celów badawczych i zastosowaniu analitycznego podejścia do ich zbadania.

Case study na rozmowie kwalifikacyjnej

Case study jest coraz częściej wykorzystywany na rozmowach rekrutacyjnych. Zadaniem kandydata jest rozwiązanie sytuacji/zadania, z którym potencjalnie może spotkać się w pracy. Studium przypadku nie tylko pozwala zobaczyć, jak kandydaci myślą, ale też daje lepszy wgląd w ich doświadczenie zawodowe i rzeczywiste kompetencje. To, czy kandydat odniesie sukces, czy poniesie porażkę w realizacji zadania, pokazuje również jakie cechy mógłby wnieść zespołu. Mając to na uwadze, przeprowadzenie studium przypadku podczas rozmowy rekrutacyjnej może być niezwykle cennym narzędziem do oceny, który kandydat najlepiej pasuje do danej organizacji. Najczęściej case study wykorzystywane jest podczas rozmów rekrutacyjnych w obszarze biznesu, finansów, zarządzania czy rekrutacji.

Rodzaje case study

Studium przypadku podczas rekrutacji może być przeprowadzone w różnej formie. Jeśli rekrutacja odbywa się zdalnie, kandydat może otrzymać mailowo zadanie oraz określony czas na jego wykonanie. Następnie musi odesłać rozwiązane zadanie formą mailową do rekrutera. Może również dostać dostęp do konkretnej platformy, na której należy wykonać konkretne zadania związane z case study. Jeśli rekrutacja odbywa się w formie tradycyjnej, kandydat może otrzymać zadanie i potrzebne materiały kilka dni wcześniej. W takim przypadku musi on dokładnie przygotować się do zaprezentowania swoich wyników na rozmowie rekrutacyjnej. Ostatnią możliwością jest studium przypadku przeprowadzone zaraz przed rozmową kwalifikacyjną. W takiej sytuacji kandydat na miejscu otrzymuje wytyczne i odpowiednie materiały potrzebne do zrealizowania zadania lub przygotowania prezentacji, którą następnie prezentuje przed potencjalnym pracodawcą.

Jak stworzyć dobre case study?

Aby stworzyć dobre studium przypadku, zacznij od zrobienia dokładnych notatek. Zanotuj wszystkie szczegóły dotyczące danego tematu oraz tego co dokładnie chcesz poruszyć. Następnie dokładnie przemyśl swoją grupę odbiorców. Kto będzie czytał to studium przypadku i co musi wiedzieć, żeby było dla niego pomocne? Kiedy już zbierzesz wszystkie informacje i ocenisz swoich odbiorców, ważne jest zadbanie o odpowiednią strukturę i chronologię. Studium przypadku powinno mieć wyraźnie zaznaczone elementy takie jak wstęp, rozwinięcie i zakończenie, ponieważ w ten sposób łatwiej wyciągnąć wnioski i dostrzec konkretny sposób myślenia osoby prezentującej. We wstępie powinno się zawrzeć ogólne zarysowanie tematu i przedstawienie problemu. Konkretne podejście do tematu i wyjaśnienie użytych metod powinno znaleźć się w rozwinięciu. Z kolei w zakończeniu należy umieścić efekty i podsumowanie. Jeśli będziesz trzymać się tej struktury, każde Twoje case study będzie dobrze oceniane.

Case study — przykłady

To, z jakim case study zetkniesz się na rozmowie kwalifikacyjnej, zależeć będzie od branży, w której się specjalizujesz. Przykładowo, jeśli aplikujesz na stanowisko związane z marketingiem, możesz zostać poproszony o zaprojektowanie strategii marketingowej dla konkretnej marki z uwzględnieniem konkretnych wytycznych klienta. Z kolei jeśli zajmujesz się pozycjonowaniem, możesz zostać poproszony o przedstawienie strategii na zwiększenie widoczności strony konkretnego klienta o 110% w ciągu roku.

Zachęcamy do skorzystania z usług payroll.pl.