Automatyzacja

Automatyzacja to termin określający aplikacje i urządzenia technologiczne, w których wkład ludzki jest zminimalizowany. Automatyzacja przemysłu, procesów biznesowych, IT to tylko niektóre obszary gdzie można znaleźć automatyzację.

Rodzaje automatyzacji procesów biznesowych

Podstawowa automatyzacja procesów biznesowych

Automatyzacja podstawowa procesów biznesowych zajmuje się prostymi zadaniami i automatyzuje je. Ten poziom automatyzacji polega na digitalizacji pracy przy użyciu narzędzi usprawniających i centralizujących rutynowe zadania. Zarządzanie procesami biznesowymi (BPM) i zrobotyzowana automatyzacja procesów (RPA) to rodzaje podstawowej automatyzacji.

Automatyzacja procesów biznesowych w przedsiębiorstwie

Automatyzacja procesów biznesowych   zarządza procesami biznesowymi w celu zapewnienia jednolitości i przejrzystości. Zwykle jest obsługiwana przez dedykowane oprogramowanie i aplikacje biznesowe. Korzystanie z automatyzacji procesów może zwiększyć produktywność i wydajność w firmie. Może również dostarczać nowych informacji na temat wyzwań biznesowych i proponować rozwiązania.

Automatyzacja integracji

Automatyzacja integracji polega na tym, że maszyny mogą naśladować zadania wykonywane przez ludzi i powtarzać działania, gdy ludzie zdefiniują reguły maszyny. Jednym z przykładów jest „pracownik cyfrowy”. W ostatnich latach pracownicy cyfrowi zostali zdefiniowani jako roboty programowe, które są przeszkolone do pracy z ludźmi w celu wykonywania określonych zadań. Mają określony zestaw umiejętności i mogą być „zatrudnieni” do pracy w zespołach.

Automatyzacja sztucznej inteligencji

Najbardziej złożonym poziomem automatyzacji jest automatyzacja sztucznej inteligencji (AI). Dodanie sztucznej inteligencji oznacza, że maszyny mogą „uczyć się” i podejmować decyzje na podstawie przeszłych sytuacji, które napotkały i przeanalizowały. Na przykład w obsłudze klienta wirtualni asystenci mogą obniżyć koszty, jednocześnie wzmacniając pozycję zarówno klientów, jak i agentów, tworząc optymalną obsługę klienta.

Automatyzacja procesów biznesowych

Automatyzacja procesów biznesowych (BPA) to wykorzystanie oprogramowania do automatyzacji powtarzalnych, wieloetapowych transakcji biznesowych. Przyspiesza wykonywanie pracy, przekierowując informacje do właściwej osoby we właściwym czasie za pomocą reguł i działań zdefiniowanych przez użytkownika. BPA pomaga organizacjom usprawnić procesy, takie jak onboarding pracowników, zobowiązania, zarządzanie umowami i inne. W przeciwieństwie do innych rodzajów automatyzacji, rozwiązania BPA mogą być złożone, połączone z wieloma systemami informatycznymi przedsiębiorstwa i dostosowane specjalnie do potrzeb organizacji.

Kluczowe elementy do identyfikacji procesu automatyzacji:

  • Proces wymaga spójności w całej organizacji
  • Proces jest powtarzalny
  • Proces musi być za każdym razem wolny od błędów

Automatyzacja procesów biznesowych ma na celu uczynienie procesów bardziej opłacalnymi, usprawnionymi, odpornymi na błędy i przejrzystymi. Dzięki zautomatyzowanym procesom organizacje oszczędzają czas i zapewniają wdrożenie najlepszych praktyk w celu poprawy ogólnej wydajności operacyjnej

Automatyzacja biznesu — zalety

Automatyzacja procesów biznesowych eliminuje wąskie gardła, które prowadzą do utraty czasu i przychodów. Poprawa wydajności i kontroli obejmuje każdy aspekt organizacji – od zwiększonej produktywności i zgodności po lepsze doświadczenia klientów i wyniki rynkowe.

Oszczędza czas pracowników

Oszczędność czasu to główna korzyść z automatyzacji w biznesie. Pracownicy biurowi spędzają ponad 2 godziny dziennie na zadaniach administracyjnych, takich jak wyszukiwanie informacji, zatwierdzanie dokumentów i przetwarzanie dokumentów. Rozwiązania do automatyzacji procesów biznesowych mogą wykonać te zadania znacznie szybciej i bezbłędnie. Ostatecznie automatyzacja procesów oznacza, że pracownicy mogą lepiej wykorzystać swój czas pracy.

Obniża koszty

Organizacje tracą co roku od 20 do 30% przychodów z powodu nieefektywnych procesów. Przejście z ręcznych na zautomatyzowane procesy biznesowe pozwala na minimalizację błędów. W ten sposób nie trzeba marnować czasu i pieniędzy na rozwiązywanie problemów. O redukcji kosztów operacyjnych świadczy fakt, że firmy, które zautomatyzowały swoje procesy, obniżyły koszty ogólne o 10% i zwiększyły ogólne zyski o 8%.

Zwiększa produktywność

Gdy uciążliwe zadania są delegowane do rozwiązania cyfrowego, wiele procesów może być obsługiwanych jednocześnie. Prowadzi to do wyższej wydajności. Ponadto BPA poprawia również doświadczenie pracowników, umożliwiając pracownikom skupienie się na angażujących zadaniach, takich jak działania generujące przychody.

Zwiększa wydajność

Proces jest wydajny, gdy najlepszy wynik osiąga się przy minimalnym wysiłku. Automatyzacja przekłada się na lepszą jakość i komunikację, lepszą widoczność i wydajniejsze zarządzanie zadaniami. Notatki, telefony i e-maile do przekazywania informacji można zastąpić nowocześniejszymi rozwiązaniami, zwykle zawartymi w oprogramowaniu do automatyzacji procesów biznesowych.

Minimalizuje błędy

Nie ma znaczenia, jak zdolni i wykwalifikowani są pracownicy. Błędy ludzkie zawsze się zdarzają. Ręczne wpadki, punkty nieefektywności i opóźnienia są nieuniknione. Usunięcie ryzyka błędów sprawia, że proces przebiega płynniej i pomaga uniknąć zbędnych operacji. Biorąc to pod uwagę, prawdopodobieństwo wystąpienia błędów drastycznie spada, gdy automatyzujesz procesy.

Zapewnia zgodność

Automatyzacja to nie tylko zdefiniowanie zestawu reguł dla rozsyłania dokumentów. Obejmuje również konfigurację: środki bezpieczeństwa, ochrona poufności, metody przechowywania danych osobowych. Ponieważ wszystko jest identyfikowalne i pod kontrolą, automatyzacja ostatecznie zapewnia lepszą zgodność z odpowiednimi przepisami.

Zapewnia lepszą obsługę klienta

Wygoda i szybki dostęp do usługi to kluczowe cechy, których poszukują klienci, porównując różnych dostawców. Automatyzacja umożliwia klientom szybsze, dokładniejsze i lepszej jakości usługi. Ponadto o wiele łatwiej jest pomagać klientom, gdy można łatwo odzyskać ich informacje, zamiast marnować godziny na szukanie dokumentów. Spełnienie obiecanego standardu doskonałości operacyjnej napędza szczęście i satysfakcję, co z kolei buduje zaufanie, lojalność i przewagę konkurencyjną.

Zwiększa zakres prac

Wraz z poszerzaniem się liczby klientów, zwiększa się również zakres prac. Ręczne wystawianie 10 faktur to nie to samo, co wystawianie 1000. To samo dotyczy wszystkich innych procesów biznesowych – od zatrudniania nowych członków zespołu po zdobywanie nowych klientów. Zmieniające się potrzeby biznesowe i zmieniające się wymagania regulacyjne można bez wysiłku rozwiązać dzięki automatyzacji. W rezultacie automatyzacja w biznesie pomaga poprawić wydajność skalowalności.

Automatyzacja procesów przemysłowych

Automatyka przemysłowa to wykorzystanie systemów sterowania, takich jak komputery lub roboty, oraz technologii informatycznych do obsługi różnych procesów i maszyn w przemyśle w celu zastąpienia człowieka. Jest to drugi krok poza mechanizacją w zakresie industrializacji. Wraz z modernizacją i technologią branże zaczęły stosować zautomatyzowane systemy w celu zwiększenia wydajności i produktywności w pracy. Szerokie przyjęcie tych systemów spowodowało, że rynek automatyki przemysłowej wzrósł na całym świecie.

Wcześniej celem automatyzacji było zwiększenie wydajności (zautomatyzowane systemy mogą pracować 24 godziny na dobę) oraz zmniejszenie kosztów związanych z ludzkimi operatorami (tj. płace i świadczenia). Jednak dzisiaj automatyzacja przesunęła się na zwiększanie jakości i elastyczności procesu produkcyjnego.

Automatyzacja produkcji przemysłowej — zalety

Niższe koszty operacyjne

Automatyka przemysłowa eliminuje koszty opieki zdrowotnej oraz płatne urlopy. Co więcej, automatyzacja przemysłowa nie wymaga innych świadczeń pracowniczych, takich jak premie, czy ubezpieczenia emerytalne. Chociaż wiąże się z wysokimi kosztami początkowymi, oszczędza miesięczne wynagrodzenie pracowników, co prowadzi do znacznych oszczędności kosztów dla firmy. Koszt utrzymania związany z maszynami jest niższy, ponieważ nie ulegają awariom często.

Wysoka wydajność

Chociaż wiele firm zatrudnia setki pracowników produkcyjnych na trzy zmiany, często ma miejsce niższa wydajność z powodu urlopów i nieobecności wszystkich pracowników. Automatyka przemysłowa spełnia cel firmy, pozwalając na prowadzenie zakładu produkcyjnego przez 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu i 365 dni w roku.

Wysoka jakość

Automatyzacja procesów to likwidacja błędów popełnianych przez człowieka. Ponadto roboty wytwarzają produkty o jednakowej jakości w różnym czasie.

Wysoka elastyczność

Dodanie nowego zadania na linii montażowej wymaga przeszkolenia operatora, jednak roboty można zaprogramować do wykonywania dowolnego zadania. Dzięki temu proces produkcyjny jest bardziej elastyczny.

Wysoka dokładność informacji

Dodanie automatycznego gromadzenia danych umożliwia zbieranie kluczowych informacji o produkcji, poprawia dokładność danych i obniża koszty gromadzenia danych.

Wysokie bezpieczeństwo

Automatyzacja w przemyśle czyni linię produkcyjną bezpieczną dla pracowników, wdrażając roboty do obsługi niebezpiecznych warunków.

Zachęcamy do skorzystania z usług payroll.pl.