Sama fraza “audyt pracowniczy” może budzić lęk wśród osób zatrudnionych w danym przedsiębiorstwie. Nikt przecież nie lubi być oceniany, a wiadomo, że audyt ma na celu ocenę pracy i wydajności zespołu oraz pojedynczych jego jednostek. Jednak mimo powyższego audyty pracownicze w dużych przedsiębiorstwach cieszą się coraz większą popularnością. Dlaczego? Powodów jest kilka.

Obraz firmy trzeźwym okiem specjalisty

Czy warto przeprowadzać audyty pracownicze? Oczywiście! Przemawia za tym przede wszystkim fakt, iż współpraca z zewnętrzną firmą, która specjalizuje się w tego typu przedsięwzięciach i badaniach, może wnieść sporo dobrego w struktury firmy. Jest to przede wszystkim opinia niezależnych specjalistów z różnych dziedzin, którzy mają szansę spojrzeć na wydajność przedsiębiorstwa z pewnym dystansem — czyli coś, czego z pewnością nie mogą zrobić osoby na stałe w niej zatrudnione, a już zwłaszcza prezes czy dyrektor. Co więcej, wiele z firm zajmujących się przeprowadzaniem audytów pracowniczych udziela wielu cennych rad i wskazówek swoim klientom. Dzięki temu przedsiębiorstwo decydujące się na zatrudnienie zewnętrznej firmy przeprowadzającej audyt nie zostanie jedynie z kupką raportów na biurku — przedsiębiorcy mogą także liczyć na fachowe doradztwo.

Jak wygląda audyt pracowniczy?

Z reguły firma zewnętrzna dokonująca audytu pracowniczego działa dokładnie w tych samych godzinach, co zatrudniające ją przedsiębiorstwo. W ten sposób specjaliści dokonujący audytu mogą zapoznać się z dokumentacją firmy, jak również przeprowadzić krótkie wywiady z pracownikami. Co więcej, w tym czasie audytorzy mogą dokonywać samodzielnych obserwacji, co często ma największe odzwierciedlenie w przedstawionych później raportach z audytu. Profesjonalne firmy zajmujące się tego typu usługami audytowymi często proszą pracowników przedsiębiorstw o wypełnienie krótkich ankiet. Pytaniami najczęściej padającymi w takich ankietach są pytania o:

 • ogólną ocenę warunków pracy panujących w danym zakładzie,
 • ocenę warunków sanitarnych na terenie przedsiębiorstwa,
 • ocenę atmosfery panującej w zakładzie pracy (kontakt z przełożonymi, przypadki mobbingu, konflikty między osobami zatrudnionymi).

Jak widać, wbrew panującemu przekonaniu, audyt pracowniczy nie ma na celu jedynie ujawniania błędów popełnianych przez poszczególnych pracowników; jest to audyt przeprowadzany także w celu poprawy warunków pracy dla ogółu osób zatrudnionych w danym przedsiębiorstwie.

Zwiększenie wydajności przedsiębiorstwa

Głównym zadaniem audytorów jest znalezienie sposobów na zwiększenie obrotów danego przedsiębiorstwa. Przykładowo jeśli dana firma zajmuje się produkcją zastawy stołowej oraz sprzedażą hurtową swoich wyrobów, specjaliści w swoich dziedzinach podpowiedzą:

  • jak skuteczniej reklamować swoje produkty,
  • jak zwiększać zasięgi swoich reklam, 
  • co zrobić, by zasięgi przekładały się na sprzedaż,
  • jak ulepszyć treść ofert reklamowych,
  • jak zaoszczędzić na poszczególnych elementach niezbędnych do produkcji wyrobów z ceramiki. 

W każdym dużym przedsiębiorstwie niezależnie od jego profilu audyt pracowniczy może wprowadzić mnóstwo zmian na lepsze.