Urlop rodzicielski

Urlop rodzicielski jest prawem pracowniczym, wynikającym z Kodeksu pracy. Jego celem społecznym jest umożliwienie tworzenia i pielęgnowania więzi rodzinnych. Co musi wiedzieć przedsiębiorca nt. tego urlopu, jakie ma obowiązki i jakie świadczenia przysługują pracownikowi? Jacy pracownicy mają prawo, aby wnioskować o urlop rodzicielski?

Ile trwa płatny urlop rodzicielski?

Dotyczy to nie tylko osób zatrudnionych na umowę o pracę, ale także na umowę zlecenie i umowy agencyjne, jeżeli odprowadzają dobrowolnie składki na ubezpieczenie chorobowe. Docelowo przysługuje on matce dziecka, jednak może ona zrezygnować z prawa do tego urlopu i przekazać go w całości ojcu dziecka. Wymiar urlopu rodzicielskiego zwiększa się wraz z liczbą narodzonych dzieci. Dla jednego dziecka wynosi on 32 tygodnie. Rodzice mogą korzystać naprzemiennie z tego urlopu do czasu jego wyczerpania, aż do końca roku kalendarzowego, w którym dziecko ukończy 6 lat. Mogą podzielić go jednak na maksymalnie 4 części.

Kto wypłaca świadczenie pracownikowi na urlopie?

Pracownik musi złożyć wniosek o urlop rodzicielski i ma na to określony czas – maksymalnie 21 dni od dnia narodzin dziecka. Ma wówczas prawo do zasiłku w wysokości 80% pensji. Świadczenie 80% pensji przysługuje, jeśli pracownik złoży wniosek w terminie. Jeżeli się spóźni, kwota będzie niższa. Głównym warunkiem otrzymania takiego urlopu jest to, aby matka dziecka była zatrudniona i ubezpieczona w dniu narodzin dziecka. Pieniądze są wypłacane ze środków ZUS.