Tarcza antykryzysowa

Tarcza antykryzysowa to rozwiązanie wprowadzone przez rząd polski w 2020 roku w związku z pandemią koronawirusa. Ma ono na celu pomoc przedsiębiorcom, których dotknęły przestoje i straty finansowe spowodowane obostrzeniami sanitarnymi i zamknięciem wielu gałęzi gospodarki. Projekt ten doczekał się wielu edycji. Jakie rozwiązania pomocowe są obecnie dostępne dla firm w kryzysie?

Aktualna tarcza – co postanawia i kogo dotyczy?

W ramach najbardziej aktualnej wersji tarczy antykryzysowej 9.0, która weszła w życie 4 maja 2021 roku, przedsiębiorcy będą mogli ubiegać się o zwolnienie z opłacania składek ZUS. Będą także mogli starać się o wypłatę świadczenia postojowego, aby móc utrzymać się w czasie, gdy firma nie pracuje z powodu lockdownu. Jego wysokość będzie wynosiła 1300 zł lub 2080 zł i będzie można je otrzymać maksymalnie 5 razy. Możliwość taka dotyczy już ponad 60 branż – w stosunku do postanowień poprzedniej edycji tarczy, to zwiększenie o 17 nowych działów gospodarki, w tym także niektórych mikroprzedsiębiorstw. Dla firm, które zatrudniają pracowników, są dostępne dopłaty do wynagrodzeń w wysokości 2000 zł przez maksymalnie 3 miesiące.

Jakie są warunki wystąpienia o pomoc z tarczy antykryzysowej?

Podstawowy warunek, jaki musi spełnić firma, to oczywiście prowadzenie działalności oznaczonej odpowiednim kodem PKD (jednej z 63). Drugim warunkiem jest wykazania w dokumentach, że przedsiębiorstwo istotnie poniosło straty z powodu lockdownu i że wyniosły one minimalnie 40%. Aby ubiegać się o dofinansowanie wynagrodzenia pracowników, należy udowodnić, że odprowadziło się za nich składki do ZUS – dot. zarówno umowy o pracę, jak i zlecenia.