Systemy zarządzania ISO

ISO 9001 – system zarządzania jakością

ISO/IEC 27001 – system zarządzania bezpieczeństwem informacji

ISO 37001 – system zarządzania antykorupcyjnego

ISO 31000 – system zarządzania ryzykiem

ISO 19011 – wytyczne audytowania systemu zarządzania jakością

Oferujemy:

wdrażanie systemów zarządzania jakością

przeprowadzanie audytów wewnętrznych

prowadzenie szkoleń z zakresu norm

prowadzenie szkoleń na audytora/
pełnomocnika

doradztwo/
konsulting

funkcja Pełnomocnika – outsourcing