Ścieżki rozwoju pracowników

Ścieżka rozwoju pracownika w firmie to ważny aspekt zarządzania zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie. W organizacji, która świadomie podchodzi do optymalizacji czasu i środków oraz budowania zespołu, wyznaczenie ścieżki kariery dla poszczególnych stanowisk jest niezbędne. Ich opracowaniem zajmuje się zazwyczaj manager wspólnie z pracownikiem. Czym dokładnie są i w czym pomogą przedsiębiorstwu jasno wytyczone drogi rozwoju i cele pracowników?

Budowanie ścieżki kariery jako ważny element strategii HR

Ścieżki rozwoju pracowników pomagają uporządkować kulturę organizacyjną firmy oraz sprzyjają utrzymaniu wysokiego poziomu motywacji, który konieczny jest, aby zachować wysoki poziom wydajności pracy. Przynosi korzyści nie tylko przedsiębiorstwu, ale także pracownikom, ponieważ zakłada zidentyfikowanie i wykorzystanie ich potencjału w sposób zgodny z ich naturalnymi predyspozycjami i celami zawodowymi. Pomaga pracownikom zidentyfikować cele i wartości własne z celami i wartościami organizacji, w której jest zatrudniony.

Model rozwoju musi być realny, osiągalny i mierzalny

Ścieżka rozwoju to następujący po sobie ciąg stanowisk, które może osiągnąć dany pracownik w organizacji, startując z aktualnej pozycji zawodowej. Podczas przygotowania takiego modelu należy zadbać o to, aby wyniki i cele były jasno sprecyzowane i możliwe do realizacji, a także by możliwe było obiektywne ich sprawdzenie i ocena. Ważne jest, aby cele nie były z góry narzucone pracownikowi, tylko by zostały wytyczone przy jego współudziale i pokrywały się z jego zawodowymi aspiracjami.