Potencjalni Klienci

Administratorem Pani/Pana danych osobowych

zawartych w formularzu kontaktowym na stronie internetowej jest Payroll.pl  z siedzibą na ulicy Jutrzenki 139, 02-231 Warszawa.

Inspektor ochrony danych osobowych:

Dane kontaktowe Inspektora Danych Osobowych: iodo@payroll.pl

Cel i podstawa przetwarzania danych osobowych:

Podstawą prawną przetwarzania przez nas danych jest art. 6 ust. 1 lit. a), tj. udzielona jednoznacznie i dobrowolnie zgoda osoby czy to w formie przesłanego do nas e-maila/zapytania czy to w formie odznaczonego przez Panią/Pana checkboxa.

Dane osobowe będą przetwarzane w celu przesłania za pomocą poczty elektronicznej i/lub telefonicznie odpowiedzi na za zadane pytanie, np. w celu uzyskania informacji w zakresie oferowanych usług. Dodatkowo Pani/Pana dane będziemy przetwarzać w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Cofnięcie zgody:

W każdej chwili może Pani/Pan wycofać zgodę, wysyłając w tej kwestii maila na adres: iodo@payroll.pl Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.

Czas przechowywania danych:

Dane osobowe będą przechowywane do czasu odwołania przez Panią/Pana udzielonej zgody i/lub do czasu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Udostępnianie danych:

Pani/Pana dane mogą zostać udostępnione podmiotom na podstawie przepisów prawa, spółkom z grupy kapitałowej Vattax, firmom świadczącym usługi hostingu w postaci chmury obliczeniowej oraz kolokacji serwerów. Podmioty te będą przetwarzać dane osobowe tylko i wyłącznie na nasze zlecenie.

Twoje prawa:

W każdej chwili ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania. Ma Pani/Pan prawo do przenoszenia danych.

W powyższych kwestiach proszę o wysłanie maila na adres: iodo@payroll.pl

Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Czy możesz nie podać danych:

Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do otrzymywania informacji/ofert handlowych.
W przypadku braku podania danych, nie będzie możliwe przesyłanie informacji/ofert handlowych.

Profilowanie:

Administrator informuje, że podane przez Panią/Pana dane nie będą podlegały profilowaniu.