Kandydaci
do pracy

Administratorem Pani/Pana danych osobowych

jest Payroll.pl  z siedzibą na ulicy Jutrzenki 139, 02-231 Warszawa.

Inspektor ochrony danych osobowych:

Dane kontaktowe Inspektora Danych Osobowych: iodo@payroll.pl

Cel i podstawa przetwarzania danych osobowych:

Podstawą prawną przetwarzania przez nas danych osobowych jest:

  • przepis prawa pracy, tj. , art. 221 § 1 Kodeksu Pracy,
  • wyrażona Pani/Pana zgoda na inne dane, niż zawarte w art. 221 § 1 Kodeksu Pracy, wskazane w dokumentach aplikacyjnych, w tym także dane szczególnej kategorii,
    o których mowa w art. 9 ust. 1 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, jeżeli były one wymagane w procesie rekrutacyjnym,
  • zrealizowanie uprawnienia lub spełnienie obowiązku wynikającego z przepisu prawa dla innych danych, niż zawarte w art. 221 § 1 Kodeksu Pracy.

Dane osobowe będą przetwarzane w celu zrealizowania procesu rekrutacji, w tym także
w celu otrzymania informacji mailowej/telefonicznej w zakresie procesu rekrutacyjnego.

Cofnięcie zgody:

W każdej chwili możesz wycofać zgodę, wysyłając w tej kwestii maila na adres: iodo@payroll.pl Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.

Czas przechowywania danych:

Pani/Pana dane osobowe zgromadzone w procesie rekrutacyjnym będą przechowywane
do zakończenia tego procesu rekrutacyjnego.

Udostępnianie danych:

Pani/Pana dane mogą zostać udostępnione podmiotom na podstawie przepisów prawa, spółkom z grupy kapitałowej Vattax, firmom świadczącym usługi hostingu w postaci chmury obliczeniowej oraz kolokacji serwerów. Podmioty te będą przetwarzać dane osobowe tylko i wyłącznie na nasze zlecenie.

Twoje prawa:

W każdej chwili ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania. Ma Pani/Pan prawo do przenoszenia danych.

W powyższych kwestiach proszę o wysłanie maila na adres: iodo@payroll.pl

Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Czy możesz nie podać danych:

Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego, a także do otrzymania informacji elektronicznej i/lub telefonicznej, związanej z procesem rekrutacyjnym. W przypadku braku podania danych, nie będzie możliwe przeprowadzenie procesu rekrutacyjnego, a także przekazanie informacji elektronicznej i/lub telefonicznej, dotyczącej procesu rekrutacyjnego.

Profilowanie:

Administrator informuje, że podane przez Panią/Pana dane nie będą podlegały profilowaniu.