RODO

Szkolenia

Szkolenia w zakresie ochrony danych osobowych

Oferujemy nast─Öpuj─ůce szkolenia z zakresu RODO:

RODO
ÔÇô og├│lne zasady

RODO w praktyce

Inspektor Ochrony Danych Osobowych (DPO) ÔÇô rola i zadania

Audyt w zakresie ochrony danych osobowych

Analiza ryzyka w zakresie ochrony danych osobowych

Szkolenie według potrzeb

Szkolenie: RODO ÔÇô og├│lne zasady

Cel szkolenia

 • Zaznajomienie si─Ö z regulacjami RODO.

Dla kogo

Inspektorzy ochrony danych, Audytorzy, Administratorzy danych, pracownicy zajmuj─ůcy si─Ö ochron─ů danych osobowych.

Korzy┼Ťci

 • Pozyskanie wiedzy w zakresie regulacji RODO.
 • Pozyskanie wiedzy w zakresie w┼éa┼Ťciwego dzia┼éania organizacji zgodnie z RODO.

Dlaczego warto by─ç uczestnikiem szkolenia

 • Poniewa┼╝ regulacje RODO s─ů regulacjami obligatoryjnymi do wdro┼╝enia w organizacjach.
 • Poniewa┼╝ przetwarzane dane osobowe w organizacji musz─ů by─ç zgodne z RODO.
 • Poniewa┼╝ naruszenie bezpiecze┼ästwa danych osobowych mo┼╝e nie┼Ť─ç za sob─ů negatywne skutki dla organizacji.

Plan szkolenia

 • Wst─Öp.
 • Aktualne przepisy dotycz─ůce danych osobowych.
 • Wymagania RODO dotycz─ůce danych osobowych w tym:
  - zasady legalno┼Ťci przetwarzania danych osobowych,
  - prawa obywateli dotycz─ůce danych osobowych,
  - powierzenie przetwarzania danych osobowych,
  - obowi─ůzek informacyjny,
  - obowi─ůzek dotycz─ůcy oceny skutk├│w dla ochrony danych osobowych,
  - zasada ochrony danych osobowych na etapie projektowania, tzw. privacy by design jak i eksploatacji, tzw. privacy by default,
  - obowi─ůzki w przypadku stwierdzenia naruszenia ochrony danych osobowych.
 • Obowi─ůzki Administratora Danych.
 • Kary za brak lub nieodpowiedni─ů ochron─Ö danych osobowych - zasady ich nak┼éadania i wysoko┼Ť─ç.
 • Dyskusja i podsumowanie.

Czas trwania szkolenia

1 dzień (8h)

Szkolenie: RODO w praktyce

Cel szkolenia

 • Zaznajomienie si─Ö z regulacjami RODO.
 • Nabycie wiedzy praktycznej dotycz─ůcej RODO.

Dla kogo

Inspektorzy ochrony danych, Audytorzy, Administratorzy danych, pracownicy zajmuj─ůcy si─Ö ochron─ů danych osobowych.

Korzy┼Ťci

 • Pozyskanie wiedzy w zakresie regulacji RODO.
 • Pozyskanie wiedzy w zakresie dzia┼éa┼ä praktycznych zwi─ůzanych z wdro┼╝eniem regulacji RODO.
 • Pozyskanie wiedzy w zakresie w┼éa┼Ťciwego dzia┼éania organizacji zgodnie z RODO.

Dlaczego warto by─ç uczestnikiem szkolenia

 • Poniewa┼╝ regulacje RODO s─ů regulacjami obligatoryjnymi do wdro┼╝enia w organizacjach.
 • Poniewa┼╝ przetwarzane dane osobowe w organizacji musz─ů by─ç zgodne z RODO.
 • Poniewa┼╝ naruszenie bezpiecze┼ästwa danych osobowych mo┼╝e nie┼Ť─ç za sob─ů negatywne skutki dla organizacji.

Plan szkolenia

 • Wst─Öp.
 • Aktualne przepisy dotycz─ůce danych osobowych.
 • Wymagania RODO dotycz─ůce danych osobowych w tym:
  - zasady legalno┼Ťci przetwarzania danych osobowych,
  - prawa obywateli dotycz─ůce danych osobowych,
  - powierzenie przetwarzania danych osobowych,
  - obowi─ůzek informacyjny,
  - obowi─ůzek dotycz─ůcy oceny skutk├│w dla ochrony danych osobowych,
  - zasada ochrony danych osobowych na etapie projektowania, tzw. privacy by design jak i eksploatacji, tzw. privacy by default,
  - obowi─ůzki w przypadku stwierdzenia naruszenia ochrony danych osobowych.
 • Obowi─ůzki Administratora Danych.
 • Kary za brak lub nieodpowiedni─ů ochron─Ö danych osobowych - zasady ich nak┼éadania
  i wysoko┼Ť─ç.
 • Praktyczne podej┼Ťcie do wdro┼╝enia RODO.
 • Analiza ryzyka w praktyce.
 • Przyk┼éady stosowanych zabezpiecze┼ä w zakresie ochrony danych osobowych.
 • Dyskusja i podsumowanie.

Czas trwania szkolenia

1 dzień (8h)

Szkolenie: Inspektor Ochrony Danych Osobowych (DPO) ÔÇô rola i zadania

Cel szkolenia

 • Zapoznanie si─Ö z zadaniami Inspektora Ochrony Danych.
 • Zapoznanie si─Ö z rol─ů inspektora Ochrony Danych w organizacji.

Dla kogo

Inspektorzy ochrony danych, Audytorzy, Administratorzy danych, pracownicy zajmuj─ůcy si─Ö ochron─ů danych osobowych.

Korzy┼Ťci

 • Pozyskanie wiedzy w zakresie obowi─ůzk├│w/zada┼ä Inspektora Ochrony Danych.
 • Pozyskanie wiedzy w zakresie skutecznej weryfikacji stosowania regulacji w zakresie danych
  osobowych przez organizacje.
 • Pozyskanie wiedzy w zakresie stosowanych zabezpiecze┼ä danych osobowych.
 • Pozyskanie wiedzy w zakresie w┼éa┼Ťciwego dzia┼éania organizacji zgodnie z RODO.

Dlaczego warto by─ç uczestnikiem szkolenia

 • Poniewa┼╝ mo┼╝e to Twoja Organizacja musi powo┼éa─ç obligatoryjnie DPO.
 • Poniewa┼╝ skuteczny DPO to gwarancja bezpiecze┼ästwa danych osobowych. 
 • Poniewa┼╝ nie przestrzeganie w┼éa┼Ťciwych zasad bezpiecze┼ästwa danych osobowych mo┼╝e
  skutkowa─ç konsekwencjami prawnymi, karami finansowymi nawet do 20 mln. Euro, a tak┼╝e
  utrat─ů wizerunku.

Plan szkolenia

 • Wst─Öp,.
 • Zadania Inspektora Ochrony Danych w odniesieniu do przepis├│w dotycz─ůcych danych
  osobowych.
 • Zadania Inspektora Danych Osobowych (DPO).
 • Kwalifikacje Inspektora Danych Osobowych. 
 • Dokumentacja przetwarzania danych osobowych.
 • Jak skutecznie przeprowadza─ç ocen─Ö zgodno┼Ťci organizacji z przepisami prawa w zakresie
  danych osobowych. 
 • Kary za brak lub nieodpowiedni─ů ochron─Ö danych osobowych ÔÇô zasady ich nak┼éadania i
  wysoko┼Ť─ç.
 • Stosowane zabezpieczenia w zakresie ochrony danych osobowych.
 • Wytyczne francuskiego organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych dotycz─ůce
  kwalifikacji Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
 • Dyskusja i podsumowanie.

Czas trwania szkolenia

1 dzień (8h)

Szkolenie: Audyt w zakresie ochrony danych osobowych

Cel szkolenia

 • Zapoznanie si─Ö z zasadami audytowania.
 • Zapoznanie si─Ö z regulacjami w zakresie RODO.

Dla kogo

Inspektorzy ochrony danych, Audytorzy, Administratorzy danych, pracownicy zajmuj─ůcy si─Ö ochron─ů danych osobowych.

Korzy┼Ťci

 • Pozyskanie wiedzy w zakresie metody i zasad audytowania.
 • Pozyskanie wiedzy dotycz─ůcej regulacji RODO.
 • Pozyskanie wiedzy w zakresie stosowanych zabezpiecze┼ä danych osobowych.
 • Pozyskanie wiedzy w zakresie w┼éa┼Ťciwego dzia┼éania organizacji zgodnie z RODO.

Dlaczego warto by─ç uczestnikiem szkolenia

 • Poniewa┼╝ poznasz metody i zasady audytowania.
 • Poniewa┼╝ realizacja audyt├│w jest jednym z wymog├│w RODO.

Plan szkolenia

 • Wst─Öp,
 • Regulacje RODO ÔÇô najwa┼╝niejsze aspekty.
 • Zadania Inspektora Danych Osobowych (DPO).
 • Dokumentacja przetwarzania danych osobowych.
 • Dokumentacja zabezpieczenia danych osobowych.
 • Metoda i zasady audytowania oparta na normie ISO 19011.
 • Audyt ÔÇô warsztaty.
 • Dyskusja i podsumowanie.

Czas trwania szkolenia

1 dzień (8h)

Szkolenie: Analiza ryzyka w zakresie ochrony danych osobowych

Cel szkolenia

 • Zapoznanie si─Ö z zasadami oceny ryzyka.
 • Zapoznanie si─Ö z regulacjami w zakresie RODO.

Dla kogo

Inspektorzy ochrony danych, Audytorzy, Administratorzy danych, pracownicy zajmuj─ůcy si─Ö ochron─ů danych osobowych.

Korzy┼Ťci

 • Pozyskanie wiedzy w zakresie metody i zasad dotycz─ůcych oceny ryzyka.
 • Pozyskanie wiedzy dotycz─ůcej regulacji RODO.
 • Pozyskanie wiedzy w zakresie stosowanych zabezpiecze┼ä danych osobowych.
 • Pozyskanie wiedzy w zakresie w┼éa┼Ťciwego dzia┼éania organizacji zgodnie z RODO.

Dlaczego warto by─ç uczestnikiem szkolenia

 • Poniewa┼╝ poznasz metody i zasady dotycz─ůce oceny ryzyka.
 • Poniewa┼╝ ocena ryzyka jest jednym z wymog├│w RODO.

Plan szkolenia

 • Wst─Öp,
 • Regulacje RODO ÔÇô najwa┼╝niejsze aspekty.
 • Zadania Inspektora Danych Osobowych (DPO).
 • Dokumentacja przetwarzania danych osobowych.
 • Dokumentacja zabezpieczenia danych osobowych.
 • Metoda i zasady oceny ryzyka oparta na normie ISO/IEC 27005.
 • Ocena ryzyka ÔÇô warsztaty.
 • Dyskusja i podsumowanie.

Czas trwania szkolenia

1 dzień (8h)