Rekrutacja

Proces rekrutacji jest jednym z ważniejszych elementów zarządzania zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie. Polega na przeprowadzeniu naboru kandydatów do pracy na danym stanowisku. Powinien on być prowadzony przez osoby o odpowiednich kompetencjach i sformalizowany. Jakie są najważniejsze aspekty rekrutacji z punktu widzenia przedsiębiorcy?

Rodzaje i zakresy rekrutacji

Rekrutacja ze względu na obszar, z którego wyłaniani są kandydaci, dzieli się na zewnętrzną i wewnętrzną. Ta druga to nabór dostępny tylko dla osób, które już zatrudnione są w danej firmie. Dotyczy zwykle stanowisk specjalistycznych i kierowniczych, które wymagają dobrej znajomości wewnętrznych procesów organizacji. Zwykle powiązana jest z awansem doświadczonego pracownika z niższej pozycji. Ze względu na zakres, rekrutacja może być szeroka (na stanowiska niewymagające kwalifikacji) oraz wąska – tylko dla specjalistów w danej dziedzinie.

Rekrutacja przez firmę zewnętrzną – wady i zalety

Selekcji kandydatów na pracownika dokonuje albo bezpośrednio firma, która ich poszukuje, albo proces ten jest outsourcowany do firmy zewnętrznej. Może nią być agencja pracy tymczasowej lub doradztwa personalnego. Zaletą takiego rozwiązania jest oszczędność czasu poświęconego na ten żmudny proces i wsparcie specjalistów HR, których w niektórych firmach – zwłaszcza małych i mikro – często w ogóle nie ma. Wówczas ich obowiązki te musi przejąć pracownik innego działu lub manager czy sam szef. Przez to istnieje ryzyko zaniedbania kluczowych obszarów działalności. Pewnym minusem jest natomiast brak znajomości u rekruterów agencji wewnętrznej kultury organizacyjnej firmy, dla której rekrutują.