Przedsiębiorstwo

Jest jednostką organizacyjną, która prowadzi działalność gospodarczą w celu wypracowania zysku, a jej formę określa polskie prawo. W ujęciu prawnym, zgodnie z art. 55 Kodeksu cywilnego, przedsiębiorstwo to zorganizowany zbiór aktywów (zasobów) materialnych i niematerialnych, które służą do prowadzenia działalności. Może to być działalność produkcyjna, handlowa bądź usługowa. Aktywa obejmują zasoby finansowe, materialne (urządzenia, maszyny, nieruchomości) oraz zasoby niematerialne / ludzkie.

Jakie cechy ma przedsiębiorstwo?

Przedsiębiorstwo to jednostka wyodrębniona terytorialnie, ekonomicznie i organizacyjnie. Posiada następujące cechy:

  • jest podmiotem wyodrębnionym ekonomicznie, czyli posiada własny majątek;
  • jest osobą prawną, więc ma zdolność do czynności prawnych - może zawierać umowy i zaciągać zobowiązania, nabywać prawa;
  • ma własną strukturę organizacyjną.

Przedsiębiorstwa można podzielić ze względu na rodzaj działalności, wielkość oraz charakter własności. Przedsiębiorstwa publiczne nalezą do Skarbu Państwa, a przedsiębiorstwa prywatne są własnością osób fizycznych. Przedsiębiorstwem prywatnym jest także spółdzielnia i spółka cywilna.

Podział przedsiębiorstw ze względu na wielkość

  • przedsiębiorstwo mikro - zatrudnia poniżej 10 pracowników, roczny obrót wynosi maks. 2 mln euro
  • małe - zatrudnia poniżej 50 osób, a roczny obrót wynosi maks. 10 mln euro
  • średnie - poniżej 250 pracowników, roczny obrót max. 43 mln
  • duże przedsiębiorstwa - min. 250 pracowników i obroty wyższe niż średnie.