Procesy AC/DC

Procesy AC/DC

AC/DC to procesy wspierające rekrutację pracowników. Dotyczą zwłaszcza wyższych i odpowiedzialnych stanowisk, gdzie zatrudnienie wiąże się z większym ryzykiem dla pracodawcy. Skrót pochodzi od angielskich wyrażeń Assessment Center / Development Center. Co to dokładnie oznacza i jakie korzyści daje takie wsparcie rekrutacji?

Czym właściwie są procesy AC/DC?

Assessment Center po polsku nazywana często „centrum oceny” to metoda oceny kompetencji pracowników lub kandydatów do pracy. Obejmuje różnego rodzaju zadania do wykonania oraz testy. Development Center natomiast oznacza metodę oceny poprzez obserwację pracowników przy wykonaniu zadania. Przeprowadzają ją specjalnie wyszkolone w tym celu osoby. Zawiera zarówno metody stosowane przy ocenie pracy indywidualnej, jak i grupowej. Do metod AC/DC zalicza się m.in.:

  • przygotowanie prezentacji na określony temat,
  • symulacja sytuacji zawodowej, w której należy podjąć decyzję i znaleźć rozwiązanie problemu,
  • spotkanie z zespołem,
  • dyskusje grupowe (także z podziałem na przypisane wcześniej role),
  • zadanie grupowe manualne polegające np. na wspólnym zbudowaniu jakiejś konstrukcji.

        Jaka jest różnica między metodami AC i DC?

Assesment Center jest zazwyczaj stosowany w celu wyłonienia odpowiedniego kandydata na dane stanowisko. Metod Development Center natomiast używa się raczej w celu oceny kompetencji pracownika, który już jakiś czas jest zatrudniony w firmie, w celu ścieżki dalszego rozwoju. Rekrutacja z użyciem procesów AC/DC jest czasochłonna i kosztowna, z tego względu korzystają z niej zwykle duże firmy i międzynarodowe korporacje.