Pracownicze Plany Kapitałowe

W skrócie PPK, obowiązują od początku 2019 roku. Ustawa z 4 października 2018 r. nakłada na każdego pracodawcę obowiązek utworzenia programu PPK w swoim przedsiębiorstwie. Pracodawca wybiera instytucję finansową, która będzie prowadzić fundusz PPK w jego zakładzie pracy. każdy pracownik otrzymuje indywidualne konto bankowe, na które co miesiąc przelewane będą środki finansowe.

Na czym polega system PPK?

Obowiązkowa, najniższa składka odprowadzana przez pracodawcę wynosić musi 1,5% wynagrodzenia brutto. Jest to tzw. wpłata podstawowa. Pracodawca nie może z niej zrezygnować. Jej odprowadzenie jest jego ustawowym obowiązkiem. Jest natomiast możliwość zwiększenia dobrowolnych wpłat na Pracownicze Plany Kapitałowe – maksymalna dobrowolna wpłata pracodawcy może wynosić 2,5%. W przypadku pracownika maksymalna dobrowolna kwota, którą może wpłacić na swoje konto, to 2%. Pracownik otrzymuje też wpłaty od państwa po spełnieniu określonych warunków

Kto przystępuje do programu PPK i czy jest on obowiązkowy?

Osoby zatrudnione w wieku 18-24 lata są automatycznie zapisywane do programu, gdy rozpoczną pracę. Jeśli nie chcę brać w nim udziału, muszą dobrowolnie z niego zrezygnować. Potrzebne jest złożenie deklaracji rezygnacji do pracodawcy. PPK dotyczy wszystkich pracowników , uwzględnia różne formy stosunku pracy oraz umowy zlecenie i agencyjne – jeżeli pracownik jest objęty składkami na ubezpieczenie chorobowe i zdrowotne. 

Mikroprzedsiębiorca, czyli zatrudniający mniej niż , może zrezygnować z tworzenia systemu PPK, jeżeli wszyscy pracownicy złożą deklaracje dobrowolnej rezygnacji.