PPK

PPK to skrót od Pracownicze Plany Kapitałowe. Jest to fundusz stworzony w celu samodzielnego gromadzenia przez pracowników oszczędności na emeryturę. W realizacji tego programu biorą udział trzy strony – pracownik, pracodawca oraz państwo. Od wszystkich tych podmiotów pochodzą wpłaty na konto PPK pracownika. Czy wpłacanie środków na PPK jest obowiązkowe dla pracodawcy i pracownika i o co chodzi w tym programie?

Na czym dokładnie polega PPK?

PPK to prywatny system (w odróżnieniu od ZUS), jednak państwo ma w niego swój wkład. Jego celem jest oszczędzanie długoterminowe i odkładanie środków, które pracownik będzie mógł wypłacić dopiero po ukończeniu wieku 60 lat. Brak wcześniejszego dostępu do pieniędzy ma ułatwić oszczędzanie. Ma to na celu zapobiegnięcie sytuacji ubóstwa emerytów, którym przysługuje bardzo niska emerytura z ZUS oraz zwiększanie rozwoju gospodarczego.

Obowiązki pracodawcy związane z wprowadzeniem PPK

Ustawa o PPK weszła w życie 1 stycznia 2019 roku. Od tego czasu na pracodawcy spoczywa ustawowy obowiązek utworzenia w swojej firmie systemu PPK. Wysokość wpłat obowiązkowych do PPK zależy, podobnie jak w przypadku składek na ubezpieczenia społeczne, od wysokości wynagrodzenia pracownika. Minimalna kwota, jaką musi wpłacić pracodawca na konto PPK pracownika to 1,5%. Od państwa natomiast pracownik otrzymuje 250 zł tzw. wpłaty powitalnej. Następnie, jeśli spełni wymagane warunki, corocznie będzie od państwa otrzymywał 240 zł.

Oprócz wpłat obowiązkowych, zarówno pracownik, jak i pracodawca mogą odprowadzać na konto PPK pracownika wpłaty dobrowolne.