PIT

PIT to skrót od angielskiej nazwy personal income tax. Jest to podatek dochodowy od osób fizycznych –obowiązkowy podatek, który odprowadzać musi od swojego dochodu każdy pracownik zatrudniony na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Reguluje go ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. Nazwą „PIT” określane są także formularze Ministerstwa Finansów, wysyłane przez pracodawców do wszystkich, którzy w danym roku byli u nich zatrudnieni. Należy je złożyć do urzędu skarbowego. Od tego obowiązku istnieją jednak pewne wyjątki.

Jakiego rodzaju dochody są opodatkowane?

  • wynagrodzenie z pracy na umowę o pracę
  • wynagrodzenie z umów cywilnoprawnych
  • emerytura i renta
  • sprzedaż prywatnej nieruchomości lub papierów wartościowych
  • działalność osobista

    Obowiązki pracodawcy związane z PIT

Pracodawca ma obowiązek co miesiąc odprowadzać zaliczkę na podatek dochodowy. Odciąga ją od wynagrodzenia pracownika. Ma na to 3 miesiące jeśli deklaracja była złożona pisemnie i 45 dni, jeśli była wysłana elektronicznie. Najpierw pracodawca musi złożyć deklarację PIT-11 do Urzędu Skarbowego do 31 stycznia (za poprzedni rok, np. PITy za rok 2020 pracodawcy musieli wysłać do końca stycznia 2021 r. Obowiązkiem pracodawcy jest wysłanie PIT pracownikowi maksymalnie do końca lutego. Jest to formularz PIT-11. Musi zrobić o w formie elektronicznej. Dotyczy to firm, a także wszelkich instytucji i organizacji, które zatrudniają pracowników. Jeżeli po końcowych wyliczeniach urzędu skarbowego okaże się, że doszło do nadpłaty środków, urząd musi zwrócić je pracodawcy.