PIT 0

PIT 0 jest rodzajem ulgi podatkowej. która polega na całkowitym zwolnieniu z podatku dochodowego wszystkich osób poniżej 26 roku życia. Weszło ono w życie z dniem 1 sierpnia 2019 roku w związku z programem „Bez PIT dla młodych”. Ma to być częścią polityki ułatwienia startu na rynku pracy młodym osobom bez doświadczenia, pracującym studentom oraz absolwentom oraz tuż po zakończeniu nauki. PIT 0 to także nazwa oddzielnego załącznika do standardowego zeznania podatkowego, czyli PIT-37.

Komu przysługuje ulga podatkowa PIT 0?

PIT 0 dotyczy młodych zatrudnionych zarówno na umowę o prace, jak i na umowę zlecenie. Dotyczy także przychodu uzyskanego jako wynagrodzenie za odbycie stażu uczniowskiego oraz praktyki absolwenckiej oraz mniej popularnych form zatrudnienia: spółdzielczego stosunku pracy i pracy nakładczej (pośrednia forma zatrudnienia pomiędzy umową a dzieło a stosunkiem pracy, regulowana na podstawie umowy o pracę nakładczą.

Jaki jest próg maksymalny, by wykorzystać ulgę?

Roczny próg zarobków, do których obowiązuje zwolnienie z podatku dochodowego dla młodych to 85 528 złotych brutto. Na tę sumę składają się wszystkie umowy o pracę i umowy zlecenie – co ważne dla osób, które dorabiają sobie w kilku miejscach w niepełnym wymiarze czasu pracy.

Pracownik poniżej 26 roku życia, który chce skorzystać z ulgi, musi pamiętać, by złożyć ten załącznik razem z PIT-37. osobiście w urzędzie skarbowym lub, co znacznie powszechniejsze wśród młodych osób, przesłać go do urzędu drogą elektroniczną.